ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Αυξάνονται από σήμερα οι μισθοί υπαλλήλων Συνεργατισμού στην Ελληνική

Μπαίνουν και αναδρομικά από την 1/1/2019 - Ο αναπροσαρμοσμένος μισθός θα καταβληθεί με τη σημερινή μισθοδοσία του Οκτωβρίου 2022

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Η Ελληνική Τράπεζα θα επαναφέρει από σήμερα τη μείωση των μισθών των υπαλλήλων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Τράπεζα θα προχωρήσει με επαναφορά των μισθών του προσωπικού των πρώην Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ), οι οποίοι είχαν μειωθεί κατά την 01/01/2014, βάσει της Έκτακτης Ειδικής Συμφωνίας Ορισμένης Διάρκειας («ΕΕΣΟΔ»).

Η εν λόγω έγκριση δόθηκε μετά από την απόφαση του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (το «ΤΕΣ») του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και κατόπιν σχετικών συζητήσεων μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΕΣ.

Ο αναπροσαρμοσμένος μισθός θα καταβληθεί στο Επηρεαζόμενο Προσωπικό με τη σημερινή μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2022 και οποιαδήποτε αναδρομικά ποσά προκύπτουν από 01/01/2019 μέχρι 30/09/2022, αναμένεται να πληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους 2022.

Ποια η μεθοδολογία

Προκειμένου να ξεκαθαρίσουν συγκεκριμένες πτυχές της προαναφερόμενης απόφασης του ΤΕΣ καθώς και οι συνακόλουθες υποχρεώσεις της Τράπεζας σε σχέση με τα οφειλόμενα ποσά προς το Επηρεαζόμενο Προσωπικό, η Τράπεζα έχει προβεί σε μια σειρά ενεργειών (ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία με το ΤΕΣ, τους εξωτερικούς ελεγκτές και άλλους εξειδικευμένους συμβούλους της Τράπεζας, καθώς και την ETYK) για την επαλήθευση του τρόπου υπολογισμού, τόσο των αναδρομικών ποσών που θα καταβάλει η Τράπεζα από 01/01/2019 όσο και του αναπροσαρμοσμένου μισθού που θα ισχύει για το Επηρεαζόμενο Προσωπικό από τον Οκτώβριο 2022 και έπειτα.

Ως εκ τούτου, στον αναπροσαρμοσμένο μισθό από 01/10/2022 θα συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

1. το ποσό της αποκοπής από τον μεικτό μηνιαίο μισθό κατά την 01/01/2014 (σε σχέση με το μεικτό μηνιαίο μισθό ως είχε κατά την 31/12/2013), όπως προβλέπονταν στην ΕΕΣΟΔ.
2. τυχόν διαφορά μεταξύ του ποσού της ετήσιας προσαύξησης που καταβλήθηκε στο Επηρεαζόμενο Προσωπικό κατά τα έτη 2019-2022 (η οποία υπολογίστηκε επί του μειωμένου μισθού) και της ετήσιας προσαύξησης που θα λάμβανε το Επηρεαζόμενο Προσωπικό, εάν η αναπροσαρμογή του μεικτού μηνιαίου μισθού του γινόταν κατά την 01/01/2019, τηρουμένων των ανώτατων ορίων των αντίστοιχων -για κάθε εργαζόμενο- κλιμάκων.
3. το ποσοστό Τιμαριθμικού Επιδόματος που ισχύει σήμερα, δηλαδή 2,28%. Για τον υπολογισμό των αναδρομικών οφειλόμενων ποσών τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,76% για το 2019, 0,99% για το 2020 & 2021 και 2,28% για το 2022.

Σημειώνεται ότι:

- Οποιαδήποτε επαναφορά μισθού θα γίνει μέχρι το ανώτατο όριο της υφιστάμενης βαθμίδας/κλίμακας του Επηρεαζόμενου Προσωπικού.

- Από τα οφειλόμενα αναδρομικά ποσά που θα προκύψουν (δηλαδή από 01/01/2019 μέχρι και 30/09/2022), θα γίνουν όλες οι υποχρεωτικές αποκοπές που αφορούν εισφορές στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία Ταμεία (π.χ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΓΕ.Σ.Υ., Φόρος Εισοδήματος, κλπ.), καθώς και μεταξύ άλλων, οι ανάλογες εισφορές/πληρωμές στο Ταμείο Προνοίας και στο Ταμείο Υγείας που ήταν ενταγμένο το κάθε μέλος του Επηρεαζόμενου Προσωπικού κατά τον σχετικό χρόνο. Ο τρόπος υπολογισμού της αναδρομικής καταβολής των προαναφερόμενων εισφορών επί των οφειλόμενων ποσών, θα γίνει σε συνεννόηση/συμβουλή με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση