ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

K. Treppides & Co Ltd: Εκμισθώνετε το ακίνητό σας στην Κύπρο μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (π.χ. Airbnb);

Κανονισμοί και υποχρεώσεις ΦΠΑ που οφείλετε να γνωρίζετε.

Δελτίο Τύπου

Χρίστος Χρυσοστόμου
Διευθυντής
K. Treppides & Co Ltd

Η οικονομία της Κύπρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι τα κρατικά έσοδα από τον τουρισμό αντιπροσώπευαν περισσότερο από 12% του κυπριακού ΑΕΠ για το έτος 2019, σύμφωνα με διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί πριν από την πανδημία Covid-19.

Το Airbnb και Booking.com. είναι ευρέως γνωστές ως δύο από τις πιο δημοφιλείς διαδικτυακές πλατφόρμες, όπου ο καθένας μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση και να εξερευνήσει το τουριστικό κατάλυμα που ταιριάζει καλύτερα στα μέτρα του και στο γούστο του.

Η προσωρινή μίσθωση επαύλεων, διαμερισμάτων και άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων ως τουριστικά καταλύματα με δυνατότητα πρόσκαιρης διαμονής και ενδεχόμενα και διατροφής φαίνεται να αυξάνεται ραγδαία στην Κύπρο, καθιστώντας την έτσι μια από τις πρώτες επιλογές για πολλούς τουρίστες.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των τουριστικών καταλυμάτων προσωρινής μίσθωσης, που προσφέρονταν μέσω των διαδικτυακής πλατφόρμας, σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να είχαν προτέρημα ως προς (ευνοϊκότερη) τιμολόγηση σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία. Ένας από τους κύριους παράγοντες που ωθούσαν σε αυτό ήταν οι φόροι. Τα έσοδα από μίσθωση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος καθώς και σε ΦΠΑ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας. Ωστόσο, η ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων με δυνατότητα πρόσκαιρης διαμονής λειτουργούσε σε ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον, και παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε και τους πόρους που διατέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, δεν ήταν εφικτή η σωστή παρακολούθηση και έλεγχος τις προσφοράς των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων, με σκοπό (ι) τη διασφάλιση της αυστηρής συμμόρφωσης και τήρησης των ισχυόντων κανόνων και υποχρεώσεων από όλους τους φορείς υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων με δυνατότητα πρόσκαιρης διαμονής και (ιι) ότι κάθε φορολογούμενος κατέβαλε το δίκαιο μερίδιο των φόρων που του αναλογούσε στη φορολογική υπηρεσία.

Επιπλέον, η επιβολή ΦΠΑ στο εισόδημα από ενοικίαση τουριστικών καταλυμάτων με δυνατότητα πρόσκαιρης διαμονής μπορεί να εξαρτηθεί από το εάν ο ιδιοκτήτης (φυσικό πρόσωπο) θεωρείται ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα και από το κατά πόσο το εισόδημα που αποκτάται υπερβαίνει το όριο ΦΠΑ που προβλέπετε από την νομοθεσία ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται τέτοιες προϋποθέσεις, τότε δεν θα συνέτρεχε καμία υποχρέωση για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου να εγγραφεί και να χρεώνει ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που πρόσφερε (π.χ. θα μπορούσε να ισχύει σε περιπτώσεις όπου η φύση της εκμίσθωση της εξοχικής του κατοικίας δεν είχε διαρκή χαρακτήρα).

Επομένως, αυτές οι ανισορροπίες που προανέφερα οδήγησαν σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των ξενοδοχείων (όπου χρεώνεται ΦΠΑ 9% και τα κέρδη υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος) και των τουριστικών καταλυμάτων με πρόσκαιρη διαμονή.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με άλλες παρατυπίες φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και με τη χαμηλή ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με ορισμένους παράγοντες υγείας και ασφάλειας, έχουν αυξήσει την ανάγκη ρύθμισης τέτοιων τουριστικών καταλυμάτων με πρόσκαιρη διαμονή. Οι κανόνες που ισχύουν για αυτά τα τουριστικά καταλύματα έπρεπε να αλλάξουν και να παρθούν μέτρα.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, η Βουλή ψήφισε νόμο με στόχο να ρυθμίσει την εγγραφή και λειτουργία τέτοιων καταλυμάτων και ταυτόχρονα να διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και τα πρότυπα όσον αφορά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας. και επίσης να παρέχει κίνητρα για τη βελτίωση του τουριστικού τομέα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον τροποποιητικό νόμο, τα ακίνητα που εκχωρούνται σε τουρίστες ως αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα προσωρινής διαμονής θα πρέπει να εγκρίνονται από το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου και οι ιδιοκτήτες πρέπει να εγγράψουν τα ακίνητά τους στο μητρώο τουριστικών καταλυμάτων και να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας της επιχείρησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Υποχρεώσεις ΦΠΑ στην Κύπρο για τους ιδιοκτήτες

Η μίσθωση ακίνητης περιουσίας για χρήση κατοικίας είναι συνήθως μια απαλλασσόμενη συναλλαγή για σκοπούς ΦΠΑ. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πάντα!

Το χρονικό πλαίσιο της περιόδου μίσθωσης μαζί με τις περιστάσεις ανά περίπτωση είναι σημαντικοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη μεταχείριση του ΦΠΑ και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη («αλυσιδωτή συναλλαγή»).

Σύμφωνα με την νομοθεσία του ΦΠΑ, η παροχή πρόσκαιρων τουριστικών καταλυμάτων, το είδος του Airbnb, Booking.com κ.λπ., πρέπει να εμπίπτει στην παροχή τουριστικού καταλύματος όπως ξενοδοχεία και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, εάν ένα ακίνητο (π.χ. διαμέρισμα στον Πρωταρά) εκμισθώνεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (π.χ. Airbnb ή Booking.com) σε πολλούς διαφορετικούς τουρίστες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η περίοδος μίσθωσης θεωρείται προσωρινή και πρόσθετες υπηρεσίες προσφέρονται, παρόμοιες με αυτές των ξενοδοχείων, τότε η συναλλαγή που περιγράφεται είναι παρόμοια με την προσφορά υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να χρεώσει τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει για αυτού του είδους τις υπηρεσίες (δηλαδή μειωμένο συντελεστή 9%).

Από την άλλη πλευρά, εάν ο ιδιοκτήτης (είτε εταιρεία είτε φυσικό πρόσωπο) δώσει το δικαίωμα σε διαχειριστική εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα ακίνητα για παροχή πρόσκαιρων τουριστικών καταλυμάτων (υπό μορφή αδείας χρήσης), τότε η υπηρεσία αυτή θα υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19%, με βάση το ότι θεωρείται δικαίωμα χρήσης ακινήτου. Εάν η εταιρεία διαχείρισης θα εκμισθώσει περαιτέρω τα ακίνητα σε άλλα μέρη σε πρόσκαιρη βάση και εκτός από αυτήν την υπηρεσία θα προσφέρει και άλλες υπηρεσίες (π.χ. καθαρισμός κ.λπ.), ως πακέτο υπηρεσιών, τότε αυτή η υπηρεσία θα ληφθεί υπόψη ως υπηρεσία παρόμοια με τη διαμονή σε ξενοδοχείο και θα υπόκειται σε ΦΠΑ με μειωμένο συντελεστή 9%.

Σε συνέχεια με τα πιο πάνω όμως, δεδομένου οι Επαρχιακές Υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας μπορεί να μην ακολουθούν την ίδια πρακτική σε τέτοιες περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ασάφεια που υπάρχει στη νομοθεσία περί ΦΠΑ, συνιστάται η φορολογική μεταχείριση του ΦΠΑ για τέτοιες περιπτώσεις να επιβεβαιώνεται με το Τμήμα Φορολογίας μέσω ΦΠΑ γνωμάτευσης.

Επίσης, θα πρέπει να ειδοποιείται το Τμήμα Φορολογίας για τη χρήση τέτοιων ακινήτων ως τουριστικών καταλυμάτων προσωρινής διαμονής που προσφέρονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και τα αντίστοιχα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτές τις υπηρεσίες να δηλώνονται στη Φορολογική Υπηρεσία.

Ο τουρισμός ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της κυπριακής οικονομίας και, σε μεγάλο βαθμό, τα έσοδα από τον τουρισμό έχουν τονώσει την κυπριακή οικονομία πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Προκειμένου η Κύπρος να διατηρήσει αυτό το status quo, είναι επιτακτική ανάγκη οι υπηρεσίες που προσφέρονται τόσο από τα ξενοδοχεία όσο και από τα συναφή τουριστικά καταλύματα να παρακολουθούνται και να ρυθμίζονται σε συνεχή βάση, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες ξενοδοχειακής διαμονής εμπίπτουν κάτω από την ίδια ομπρέλα ακολουθώντας τους ίδιους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς,  εναρμονίζονται με τις φορολογικές καθώς και υποχρεώσεις ΦΠΑ.

Η Κύπρος δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει τουρίστες, ειδικά σε αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς. Ως εκ τούτου, για να συνεχίσουν οι τουρίστες να βλέπουν την Κύπρο ως μια ελκυστική τοποθεσία και ο τουρισμός να συνεχίσει να συνεισφέρει τα μέγιστα στην κυπριακή οικονομία, είναι απαραίτητο όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εξοικειωθούν και να τηρούν και να συμμορφώνονται με τους πιο πάνω κανονισμούς και υποχρεώσεις.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Σήμερα το εργατικό δυναμικό της K.Treppides & Co Ltd, ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς. Η Εταιρεία η οποία ξεκίνησε τις εργασίες τις το 1985, διαθέτει 36 χρόνια εμπειρίας και μια επίλεκτη ομάδα έμπειρων στελεχών οι οποίοι μπορούν να καθοδηγούν και να βοηθήσουν επενδυτές και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εδραίωσης και μετέπειτα επενδυτικής δραστηριότητας στην Κύπρο και διεθνώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Christos Chrysostomou

cchrysostomou@treppides.com

www.treppides.com 

Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9, Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Andrea Kariolou 38, Ayios Athanasios, CY 4102, Limassol Cyprus
London:7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road, Swatar, Birkirkara BKR 4012

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση