ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μάριος Α. Κοσμά: Ευελιξία μέσω γρήγορων αλλαγών και αναπροσαρμογών

Ο κ. Μάριος Α. Κοσμά είναι Διευθύνων Σύμβουλος της K. Treppides & Co Ltd

Οι προηγούμενες χρονιές ήταν χρονιές ραγδαίων αλλαγών και μεγάλων προκλήσεων για τον κλάδο υπηρεσιών, τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο και την οικονομία γενικότερα. Τόσο η πανδημία όσο και οι διεθνείς κρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα Ουκρανικού ζητήματος, λειτούργησαν ως επιταχυντές των αλλαγών και έκαναν την ανάγκη λήψης μέτρων και αναπροσδιορισμού στόχων και στρατηγικών πιο επιτακτική. Οι κρίσεις έχουν πάντα δύο πτυχές: αυτή των αρνητικών επιπτώσεων, και αυτή των ευκαιριών και της δυναμικής που επιφέρει η ανάγκη για αλλαγή και γρήγορης αναπροσαρμογής. Σε περιόδους κρίσης οι οργανισμοί καλούνται να αναπροσαρμόζονται γρήγορα και μεθοδικά χωρίς να λαμβάνουν υπόψη συναισθήματα και συνήθειες του παρελθόντος.

Το όραμά μας στην Κ. Τρεππίδης & Σία Λτδ είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ένας πρωτοπόρος Όμιλος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, βασισμένος στις αρχές του ήθους και ηθικής, της ακεραιότητας, ποιότητας, διαφοροποίησης και της αριστείας του ανθρώπινου δυναμικού, να εμπνέει και να λειτουργεί ως κίνητρο για όλους μέσα στον οργανισμό. Το στοιχείο που χαρακτηρίζει την ιστορία του οργανισμού μας είναι οι διαχρονικές αξίες και η επικέντρωση στους στόχους που τίθενται, επιτυγχάνοντας μέχρι τώρα την εκ των προτέρων δράση αναφορικά με τις αλλαγές που προκύπτουν. Έχουμε πλέον εμπεδώσει σε όλα τα στελέχη ότι η σωστή διαχείριση και διαποικίληση υπηρεσιών και αγορών, επιτρέπουν την υγιή και διαχρονική ανάπτυξη του οργανισμού. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα στελέχη έχουν εμπεδώσει ότι οι αποφάσεις για οποιεσδήποτε αλλαγές λαμβάνονται για το μακροπρόθεσμο καλό συμφέρον του οργανισμού και όχι για το βραχυπρόθεσμο μέλλον.

Είναι πλέον αναγνωρίσιμο και από το ευρύτερο περιβάλλον μας, ότι σαν οργανισμός έχουμε διαχρονικά πετύχει την εκ των προτέρων αναγνώριση των επερχόμενων αλλαγών που αναμένεται να επηρεάσουν είτε τον κλάδο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, είτε την επιχειρηματική κοινότητα ως ευρύτερο σύνολο, δρώντας μέχρι τώρα προληπτικά για την αντιμετώπιση τυχών προκλήσεων. Διατηρώντας σταθερές τις αξίες μας για επίτευξη των στόχων μας, και αναπροσαρμόζοντας τις μεθόδους προς υλοποίησή τους, έχουμε αποδείξει ότι με το σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό, με την κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνων και ανάλυση νέων δεδομένων στα επιχειρηματικά δρώμενα, καθώς επίσης και αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η τεχνολογία, έχουμε καταφέρει να ανταπεξέλθουμε στις συνεχόμενες προκλήσεις χωρίς να παρεκκλίνουμε από τους στόχους μας. Η συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση, ώθηση και παρότρυνση του προσωπικού και η μετεξέλιξη του οργανισμού μας από μια εταιρεία παροχής λογιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε πρωτοπόρο εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και στον τομέα της τεχνολογίας, εταιρειών δημιουργίας λογισμικών και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, συνεχίζει να μας επιτρέπει να επιδεικνύουμε την απαραίτητη ευελιξία για να ανταποκρινόμαστε θετικά στις διάφορες προκλήσεις.
Είναι αποδεκτό ότι η μακροπρόθεσμη και συνεχής επιτυχία έρχεται μόνο με σωστό προγραμματισμό και συγκεκριμένο πλάνο. Όμως, είναι πασιφανές για τις κυπριακές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένου της Κ. Τρεππίδης & Σία, ότι η Κύπρος είναι μια μικρή οικονομία που της επιτρέπει ευελιξία μέσω γρήγορων αλλαγών και αναπροσαρμογών στα οποιαδήποτε προγράμματα και πλάνα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στη Μεγάλη Βρετανία και τη Μάλτα. Ξεκίνησε το 1985 και σήμερα το εργατικό δυναμικό της ανέρχεται στους 200 επαγγελματίες. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών, φορολογικών, λογιστικών υπηρεσιών σε ομίλους, εταιρείες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διεθνή βάση σε διάφορους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς.

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση