ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Παράταση της έφεσης 53 καταθέτων της FBME

Πρόκειται για έφεση κατά πρωτόδικης απόφασης από το 2017

ΚΥΠΕ

Παράταση χρόνου για καταχώρηση έφεσης έναντι πρωτόδικης απόφασης, η οποία παραμέριζε αίτημά τους για αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, έδωσε το Ανώτατο πρόσφατα σε ομάδα 53 καταθετών της FBME.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου οι καταθέτες είχαν αιτηθεί την 1η Νοεμβρίου το 2016 αναγνωριστικές δηλώσεις δικαιωμάτων. Ωστόσο, «με απόφαση του ημερομηνίας 28.7.2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας παραμέρισε την ως άνω εναρκτήρια κλήση αποδεχόμενο σχετική αίτηση του Ειδικού Διαχειριστή, με την αιτιολογία ότι το δικονομικό μέτρο της εναρκτήριας κλήσης ήταν λανθασμένο δικονομικό διάβημα έναρξης της διαδικασίας και εξ υπαρχής άκυρο».

Στις 11 Αυγούστου 2017 αιτήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο άδεια καταχώρισης αίτησης για την έκδοση προνομιακού εντάλματος certiorari με απώτερο σκοπό την ακύρωση της εν λόγω απόφασης.

«Παρόλο που το Ανώτατο Δικαστήριο, σε μονομελή σύνθεση, διαπίστωσε αριθμό λανθασμένων και αδόκιμων προσεγγίσεων από το Επαρχιακό Δικαστήριο, με απόφαση του ημερομηνίας 15.9.2017 απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι η θεώρηση του κατώτερου δικαστηρίου πως η εναρκτήρια κλήση δεν ήταν το ορθό δικονομικό μέτρο, δεν μπορούσε να ελεγχθεί με certiorari. Ορθό δε ένδικο μέσο αμφισβήτησης της απόφασης ήταν η έφεση», αναφέρεται. Εναντίον της απόφασης αυτής, προστίθεται, οι αιτητές στις 22 Σεπτεμβρίου, 2017 άσκησαν έφεση, η οποία απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 2 Απριλίου, 2018.

Ακολούθησε, στις 20 Απριλίου, 2018, η καταχώριση μονομερούς αίτησης εκ μέρους των αιτητών, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, για παράταση του χρόνου καταχώρισης έφεσης, η οποία επιδόθηκε στον Ειδικό Διαχειριστή της τράπεζας μετά από σχετικές οδηγίες του Δικαστηρίου.

Η αίτηση απορρίφθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου, 2018. Παρόμοια αίτηση την οποία οι αιτητές καταχώρισαν στις 15 Νοεμβρίου, 2018 στο Ανώτατο Δικαστήριο και επέδωσαν στον Ειδικό Διαχειριστή, αποσύρθηκε στις 22.5.2019 «άνευ βλάβης», ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση ήταν ορισμένη για ακρόαση, μετά από συζήτηση αναφορικά με τη δυνατότητα του Ειδικού Διαχειριστή να εμφανίζεται, με σκοπό να καταχωρηθεί νέα αίτηση η οποία να επιδοθεί στον Ειδικό Εκκαθαριστή της μητρικής τράπεζας. Η παρούσα αίτηση καταχωρήθηκε στις 31 Μαΐου, 2019.

Δίνοντας την παράταση οι Δικαστές του Ανωτάτου, αναφέρουν ότι «δεν θεωρούμε ότι υπήρξε ασύγγνωστη ολιγωρία εκ μέρους των αιτητών. Ούτε βλέπουμε πώς η παράταση του χρόνου θα προκαλέσει σοβαρή δυσμένεια στην άλλη πλευρά ή, όπως υποστηρίζει, στέρηση των καρπών της επιτυχίας της».

«Θα ήταν οξύμωρο δε να απορρίπτεται από τη μια η έφεση των αιτητών ενώπιον της Ολομέλειας με το σκεπτικό ότι «η έφεση είναι το μόνο μέσο προς εξέταση όλων των εγειρόμενων ζητημάτων» και από την άλλη να μην τους παρέχεται η δυνατότητα άσκησής του, λόγω του διαρρεύσαντα χρόνου από την έκδοση της υπό αναφορά απόφασης», σημειώνεται.

Το Εφετείο, διευκρινίζεται στην απόφαση, «βέβαια, διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα, όταν οι περιστάσεις το δικαιολογούν, να επισπεύσει την εκδίκαση μιας έφεσης».

«Κρίνουμε, λοιπόν, ότι τα ιδιαίτερα περιστατικά της υπόθεσης δικαιολογούν την άσκηση της διακριτικής μας ευχέρειας υπέρ της έγκρισης του αιτήματος. Η προθεσμία καταχώρησης έφεσης κατά της απόφασης της 28.7.2017 παρατείνεται για περίοδο 5 ημερών από σήμερα», καταλήγει η απόφαση του Ανωτάτου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση