ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Prospectacy - Η Κύπρος μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο δεδομένων και ψηφιακής επιχειρηματικότητας

Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και άτομα από το εξωτερικό

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Σε ποιους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας δίνει έμφαση η Prospectacy και τι ζητούν οι εταιρείες από τους παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών στην Κύπρο;

Η Prospectacy είναι εξειδικευμένη εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε επιχειρήσεις και άτομα από το εξωτερικό, για θέματα ατομικής και εταιρικής φορολογίας, μεταφοράς εταιρικής έδρας, διαχείρισης ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για μια ευρεία γκάμα άλλων εταιρικών ζητημάτων. Τη δεδομένη χρονική στιγμή εργοδοτούμε περίπου 40 άτομα από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η ομάδα επαγγελματιών της εταιρείας μας μπορεί να καθοδηγήσει τους πελάτες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν και αναζητούν συμβουλές για το πώς να οργανώσουν και να διαχειριστούν το χαρτοφυλάκιό τους, με στόχο να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο.

Πολλές εταιρείες απευθύνονται σε εμάς ζητώντας τη συμβολή μας στην αναζήτηση επαγγελματικής στέγης ή στέγης για το προσωπικό τους, καθώς και νομική καθοδήγηση για την εγκατάστασή τους στην Κύπρο ή για τη μεταφορά του προσωπικού τους στη χώρα και επεξήγηση διαδικασιών.

Επικεντρωνόμαστε δηλαδή στο να διευκολύνουμε εταιρείες που επιθυμούν να δημιουργήσουν έδρα στην Κύπρο, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες.

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κλειδί για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Τι θα μπορούσε να κάνει η χώρα προκειμένου να υπάρξουν περαιτέρω ευκαιρίες;

Στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί διεθνώς λόγω των διαδοχικών κρίσεων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραμένει κομβικής σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας και προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός αειφόρου αναπτυξιακού μοντέλου.

Είναι αναγκαίο να συνεχίσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή της Κύπρου ως ελκυστικού προορισμού για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η έρευνα, η υγεία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι χρηματοοικονομικές και επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία, ο αθλητισμός και η πολιτιστική βιομηχανία.

Μπορεί η Κύπρος να αναδυθεί του ανταγωνισμού από άλλες χώρες στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις;

Η χώρα μας συγκεντρώνει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, ωστόσο είναι μερικά ακόμα βήματα που πρέπει να κάνουμε. Ειδικότερα, είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον η αντιμετώπιση του βραχνά της γραφειοκρατίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνεχίζει να ταλαιπωρεί επιχειρήσεις και πολίτες. Παράλληλα θα πρέπει να εργαστούμε για την ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του δικτύου πρεσβειών και προξενείων που διαθέτει η Κύπρος στο εξωτερικό. Σημαντικό ζήτημα είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλά και η αντιμετώπιση της μεγάλης καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύνης, ενώ επείγει και η ψήφιση του επενδυτικού νόμου.

Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στον τομέα των υπηρεσιών; Μπορεί η Κύπρος να γίνει Περιφερειακό Κέντρο Δεδομένων και Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας;

Η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όμως ιστορικά ο ρόλος της ήταν να υποστηρίξει τις εσωτερικές ανάγκες σε τομείς όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίων και η λογιστική. Από το 2010 και εντεύθεν, είμαστε μάρτυρες μιας επανάστασης στην εφαρμογή, ευελιξία και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα. Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες λύσεις από ποτέ, οι οποίες τροφοδοτούνται από τη δυνατότητα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Από την τεχνητή νοημοσύνη έως τους συμβούλους robo, συντελούνται πολλές αλλαγές που επηρεάζουν διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών ρυθμίσεων, της ιδιωτικότητας, και της διαφάνειας.

Η τεχνολογία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο τομέα των υπηρεσιών κυρίως επειδή διασφαλίζεται η διαφάνεια αλλά εξοικονομείται και χρόνος. Επιτρέπει να διενεργείται αμέσως η διαδικασία δέουσας επιμέλειας αναφορικά με τον πελάτη, μέσω εξειδικευμένων οίκων και να ελέγχεται η προέλευση χρημάτων. Η τεχνολογία προσφέρει επίσης λύσεις στον τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες τροφοδοτούνται από τη δυνατότητα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι η ικανότητά της να «κοσκινίζει» μεγάλους όγκους δεδομένων. Ό,τι θα έπαιρνε συνήθως εβδομάδες ή ακόμη και οι μήνες, μπορεί τώρα να γίνει σε λίγες μέρες ή και ώρες. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συγκεντρώνουν μαζί με τις πληροφορίες για τους πελάτες, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να καθορίσουν πού μπορούν να διανεμηθούν τα χρήματα των πελατών ή σε ποια προϊόντα θα πρέπει να επενδύσουν. Αυτό επιτρέπει στον διαχειριστή να προσφέρει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη τάχιστα.

Η δυνατότητα επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων με ευκολία, επιτρέπει την παρακολούθηση κάθε πτυχής της εργασίας και τη γρήγορη διόρθωση λαθών και απαλλάσσει τους διαχειριστές από επαναλαμβανόμενες και πολύπλοκες εργασίες, ενώ τους επιτρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Είναι έντονη πεποίθησή μου ότι με την αξιοποίηση της γεωγραφικής αλλά και γεωστρατηγικής τοποθέτησης της χώρας μας, σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλα βήματα και σωστούς χειρισμούς, η Κύπρος μπορεί να αναδειχθεί σε περιφερειακό κέντρο δεδομένων και ψηφιακής επιχειρηματικότητας. Το πιο σημαντικό είναι να ιεραρχήσουμε τις τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών ως άξονα προτεραιότητας, και να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της σύνδεσης της Κύπρου και της υλοποίησης ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής.

Πως αντιμετωπίζει η Prospectacy τις προκλήσεις στη νέα εποχή;

Ο στόχος της Prospectacy, όπως κάθε οργανισμού που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξή του, είναι να συνεχίσει να εξελίσσεται διαρκώς, να αναπτύσσεται και να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες των πελατών και συνεργατών της. Η προσπάθειά μας είναι να δημιουργούμε αξία μέσα από τη δραστηριότητά μας, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση συνθηκών μακροχρόνιας οικονομικής ευημερίας και κατ’ επέκταση στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση