ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Πρόστιμα σε Νοσηλευτήρια/Ιατρούς και Πλατφόρμες Υπηρεσιών για αδήλωτη εργασία

Χιλιάδες ευρώ τα πρόστιμα

ΚΥΠΕ

Στοχευμένες επιθεωρήσεις σε παγκύπρια βάση σε Ιατρεία/Νοσηλευτήρια και Πλατφόρμες Υπηρεσιών πραγματοποίησε τον Φεβρουάριο η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών και εκδόθηκαν πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 270 Ιατρεία/Νοσηλευτήρια, όπου εντοπίστηκαν 212 εργοδότες και 58 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 371 (87 άντρες και 284 γυναίκες), από τους οποίους οι 320 ήταν Ελληνοκύπριοι, 38 πολίτες χωρών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και 13 αλλοδαποί τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους επιθεωρητές της Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν δύο αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί και δύο αδήλωτοι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν τρεις Πράξεις Επιβολής Προστίμου συνολικού ύψους €5.900.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 153 έλεγχοι σε Πλατφόρμες Υπηρεσιών, όπου εντοπίστηκαν 74 εργοδότες και 29 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Στο σύνολο 184 ατόμων (178 άντρες και 6 γυναίκες), οι επτά  ήταν Ελληνοκύπριοι, οι τρεις πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 173 αλλοδαποί τρίτων χωρών και ένας  Τουρκοκύπριος.

Εντοπίστηκαν 43 αδήλωτοι εργαζόμενοι μισθωτοί, τέσσερις αδήλωτοι αυτοτελώς εργαζόμενοι και τέσσερις αδήλωτοι εργοδότες. Εκδόθηκαν 25 Πράξεις Επιβολής Προστίμου συνολικού ύψους €44.400.

Σκοπός των εκστρατειών της Υπηρεσίας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ό,τι αφορά στις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Στα πλαίσια αυτά γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις, συντεχνίες και εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί επτά  μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑ

Για την τηλεφωνική κλήση, στην υπό αναφορά παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577, προβλέπεται και όφελος για τους καλούντες;

Γ. Αργυρού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση