ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Σχέδιο στήριξης υδατοκαλλιέργειας με €2,27 εκατομμύρια

Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που λειτουργούν αδειοδοτημένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας

ΚΥΠΕ

Σχέδιο Στήριξης του Τομέα Υδατοκαλλιέργειας, ως ειδικού μέτρου για μετριασμό των επιπτώσεων από την πανδημία του COVID 19, με προϋπολογισμό €2,27 εκατομμυρίων θα προκηρύξει προσεχώς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μετά από έγκριση που έλαβε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΓΤΠ, στόχος του Σχεδίου είναι η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που λειτουργούν αδειοδοτημένες μονάδες υδατοκαλλιέργειας, με σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και συνέχισης της λειτουργίας τους.

Το σχέδιο θα αφορά την περίοδο από την πρώτη Μαρτίου μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2020 και για τον υπολογισμό της ενίσχυσης θα ακολουθηθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία θα λαμβάνει υπόψη την οικονομική επίπτωση των μέτρων στον κύκλο εργασιών και τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, ανάλογα με το αντικείμενο και τις μεθόδους παραγωγής τους.

Όπως αναφέρεται, τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID 19, έχουν επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο, κυρίως λόγω του εξαγωγικού προσανατολισμού του.

Η μειωμένη δυνατότητα εξαγωγών, σε συνάρτηση με το κλείσιμο των ξενοδοχείων, εστιατορίων και γενικά τη μείωση της ζήτησης ψαριών στην αγορά, έχουν επιδράσει αρνητικά στα έσοδα των εταιρειών και, παράλληλα, έχουν αυξήσει τα έξοδά τους προκειμένου να διαχειριστούν τις αδιάθετες ποσότητες ψαριών, αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η υδατοκαλλιέργεια είναι αναπόσπαστο μέρος του εθνικού μας αλιευτικού τομέα και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα του ευρύτερου παραγωγικού γεωργικού τομέα, αφού αντιπροσωπεύει το 80% της συνολικής εθνικής αλιευτικής παραγωγής, με συνολική αξία παραγωγής €45 - 50 εκ. ετησίως περίπου, η οποία παρουσιάζει ανάπτυξη της τάξης του 5-7% ετησίως.

Ταυτόχρονα, τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το τρίτο πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν του εγχώριου γεωργικού τομέα, με αξία €25 - 30 εκ. ετησίως περίπου.

Τέλος, σημειώνεται ότι το εν λόγω Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των υπόλοιπων μέτρων έμπρακτης στήριξης του εγχώριου πρωτογενούς τομέα, τα οποία έχουν ήδη προωθηθεί από το Υπουργείο, Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για άμβλυνση των επιπτώσεων της επιδημίας του COVID 19 στους παραγωγούς της χώρας μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση