ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Διπλασίασε κέρδη το α' εξάμηνο 2021

Αυξάνεται ωστόσο το ενεργειακό κόστος- εκτιμήσεις για αύξηση των τιμών των προϊόντων

Της Μαρίας Ηρακλέους

Κέρδη 8,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε το α' εξάμηνο του 2021 η Τσιμεντοποιία Βασιλικού έναντι 4,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα εξαμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα εισοδήματα για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε €50.386.000, σε σύγκριση με €44.512.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση των εισοδημάτων οφείλεται στην ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου σε συνήθεις επίπεδα δραστηριότητας, μετά από την άρση των περιοριστικών μέτρων και της απαγόρευσης εργασιών για περίοδο 40 ημερών που επιβλήθηκαν από το κράτος λόγω της πανδημίας COVID19 κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2020. Σημειώνεται ότι οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2021 δεν είναι ελεγμένες από τους κατά νόμο ορισμένους ελεγκτές της Εταιρείας. Έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 29 Ιουλίου 2021.

Επέκταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Την ίδια ώρα, η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές αυξήσεις στο κόστος βασικών παραγόντων της παραγωγής, όπως η ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα, τα οποία ακολουθούν τις τάσεις της διεθνούς αγοράς. Πρόκειται για αυξήσεις οι οποίες επιδεινώνονται περαιτέρω από το αυξημένο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής CO2 που επηρεάζουν την εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Για μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, συνεχίζεται το πρόγραμμα αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με εναλλακτικές πηγές καυσίμων μειώνοντας έτσι, σε κάποιο βαθμό, την επίδραση των πρόσφατων αυξήσεων των ορυκτών καυσίμων, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επιπλέον, το φωτοβολταϊκό πάρκο 8MW το οποίο λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2020 έχει θετική επίδραση δεδομένης της αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Η διεύθυνση της εταιρείας σχεδιάζει την περαιτέρω επέκτασή του.

Αύξηση ενεργειακού κόστους

Ενώ οι προοπτικές των πωλήσεων φαίνονται σταθερές, το ενεργειακό κόστος συνεχίζει να αυξάνεται. Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Οι ισχύοντες περιβαλλοντικοί κανονισμοί και οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 αναμένεται να αυξήσουν το κόστος παραγωγής και να επηρεάσουν τις τιμές των προϊόντων. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους παράγοντες και προσπαθεί να μετριάσει τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της, με επιπρόσθετες επενδύσεις για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της. Παράλληλα αναφέρεται ότι η αβεβαιότητα για την πορεία των εξελίξεων στις αγορές και η τρέχουσα αβέβαιη κατάσταση με την πανδημία του COVID-19, δεν επιτρέπει μια ασφαλή πρόβλεψη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση