ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πώληση 2,2 δισ. δανείων η Alpha Bank το 2021

Τα στεγαστικά δάνεια βρίσκονται πάνω από το 50% της περιμέτρου, ενώ τα υπόλοιπα είναι εταιρικά και καταναλωτικά

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Στόχο μέχρι να ολοκληρωθεί το 2021 και όχι εντός του 2022 έβαλε να «αποτινάξει» από τους ισολογισμούς της η Alpha Bank μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία έχουν «κυπριακό χαρακτήρα». Ο λόγος για το «project sky», με το οποίο θα γίνει επιτάχυνση των πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο, μέσω της αναμενόμενης πώλησης χαρτοφυλακίου ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Η παραπάνω πρόταση φιλοξενείται στα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσίασε η μητρική Alpha Bank στην Ελλάδα στις 26 Αυγούστου, με τα στεγαστικά δάνεια να βρίσκονται πάνω από το 50% της περιμέτρου των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι εταιρικά και καταναλωτικά δάνεια. Στόχος της μητρικής Alpha Bank εξάλλου, είναι το 2022 να τη βρει με μονοψήφιο νούμερο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μητρικής Alpha Bank, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα για το α’ εξάμηνο μειώθηκαν κατά 9,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 115,3 εκατ. ευρώ, επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων, κυρίως από τη θυγατρική της τράπεζας στην Κύπρο εξαιτίας των υψηλότερων προβλέψεων καθώς και τη χαμηλότερη πορεία του υποκείμενου επιτοκίου αγοράς στη Ρουμανία, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα χαμηλότερα επιτόκια καταθέσεων.

Επιπλέον, όπως καταγράφεται, σημαντική μείωση καταγράφηκε στα έσοδα χρηματοοικονομικών πράξεων, εξαιτίας της επίπτωσης της διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στην Κύπρο καθώς και από μη τραπεζικές δραστηριότητες της θυγατρικής της Alpha στη Ρουμανία. Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 96,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της μείωσης στον αριθμό του προσωπικού, ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) που ολοκληρώθηκε στην Κύπρο το 2020. Την ίδια ώρα, καταγράφεται πως το αποτέλεσμα προ προβλέψεων μειώθηκε κατά 34,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 18,7 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων. Το α’ εξάμηνο 2021, οι δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κατέγραψαν ζημιές προ φόρων 302,4 εκατ. ευρώ, επηρεασμένες αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις απομείωσης, ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης των πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου με την ονομασία «project sky».

Ζημιές 311 εκατ.

Όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα, στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το α΄ εξάμηνο 2021 ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ (-7,9% σε ετήσια βάση), κυρίως λόγω ενεργειών για τη διαχείριση των ΜΕΔ, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 99 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση (- 4,5%) και ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ. Τα Λειτουργικά Έσοδα μειώθηκαν κατά 21,9% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 38,7 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προβλέψεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 31,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,1% σε ετήσια βάση, επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των Δαπανών Προσωπικού ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού (VSS) στο τέλος του 2020. Το α’ εξάμηνο 2021, οι δραστηριότητες του Ομίλου στην Κύπρο κατέγραψαν ζημιές προ φόρων 311,2 εκατ. ευρώ, επηρεασμένες αρνητικά από προβλέψεις ύψους 318,8 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται κυρίως με την αύξηση της περιμέτρου των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων προς πώληση (Sky).

Project tomorrow

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε πως «μετά την ολοκλήρωση τον Ιούνιο της δεύτερης μεγαλύτερης τιτλοποίησης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη (Project Galaxy), έχουμε ήδη σημειώσει εξαιρετική πρόοδο όσον αφορά το σχέδιό μας για περαιτέρω μείωση των ΜΕΑ, δρομολογώντας πολλαπλές συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ταχύτερα από το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, με στόχο τη διαμόρφωση του Δείκτη ΜΕΔ Ομίλου σε 7% το 2022. Χάρη στην υψηλή ποιότητα του Ισολογισμού μας πετύχαμε, για άλλη μία φορά, την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών στην Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2021. Συγκεκριμένα, πετύχαμε τον υψηλότερο τελικό Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων, ο οποίος διαμορφώνεται σε 8,3% υπό το δυσμενές σενάριο και αυξάνεται σημαντικά σε 10,2%, λαμβανομένης υπόψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Όσον αφορά το μέτωπο της επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στρατηγική μας για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς εταίρους, προκειμένου να προσφέρουμε μία ισχυρή πρόταση αξίας στους πελάτες μας, υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση