ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

DBRS: Διατήρησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στην κορυφαία αξιολόγηση ''ΑΑΑ''

Σύμφωνα με τον DBRS, η σταθερή τάση αντανακλά την ανθεκτικότητα του Ταμείου σε «καθοδικούς κινδύνους».

ΚΥΠΕ

Στην κορυφαία αξιολόγηση "ΑΑΑ" διατήρησε ο οίκος DBRS Ratings την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ), διατηρώντας παράλληλα την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο R-1 (υψηλό). Σημειώνει ότι η τάση των δύο αξιολογήσεων παραμένει σταθερή.

Οι αξιολογήσεις του ΕΤΕ υποστηρίζονται από την πιστοληπτική ικανότητα των βασικών μετόχων του και από την «αξιοπιστία της δέσμευσής τους» να στηρίξουν το Ταμείο, εάν χρειαστεί, υπογραμμίζει ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΕ αποτελεί το ειδικό μέσο της ΕΕ για την παροχή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, εγγυήσεων και μικροχρηματοδοτήσεων, κυρίως για τη στήριξη των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθώς και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το ΕΤΕ αποτελεί μέρος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ανήκει εν μέρει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τον DBRS, η σταθερή τάση αντανακλά την ανθεκτικότητα του Ταμείου σε «καθοδικούς κινδύνους» ως αποτέλεσμα των ισχυρών θεσμικών και χρηματοοικονομικών θεμελιωδών του μεγεθών και της ενισχυμένης στρατηγικής σημασίας του για τους βασικούς μετόχους του, όπως αποδεικνύεται τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, ο καναδικός οίκος τονίζει ότι η αξιολόγηση του ΕΤΕ "ΑΑΑ" βασίζεται στο «πολύ ισχυρό franchise και ρευστότητά» που διαθέτει, την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή του θέση και το μέτριο προφίλ κινδύνου και κερδών.

Επίσης, αναφέρει ότι η κεφαλαιακή θέση του ΕΤΕ είναι «πολύ ισχυρή» και σημειώνει πως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του ήταν πλησίον των 4,0 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021, εκ των οποίων το 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν καταβεβλημένα σε μετοχικό κεφάλαιο.

Επιπλέον, ο DBRS αναφέρει ότι η μετοχική βάση του Ταμείο ενισχύθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, ανεβάζοντας το συνολικό εγκεκριμένο κεφάλαιο σε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ, διαιρούμενο σε 7.370 μετοχές, αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ η καθεμία.

Πιθανή υποβάθμιση

Επιπλέον, ο DBRS αναφέρει ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε υποβάθμιση των αξιολογήσεων του ΕΤΕ στην περίπτωση που συμβεί μία ή και οι τρεις ακόλουθες εξελίξεις: Υποβαθμιστούν βασικοί μέτοχοι του ΕΤΕ ή αποδυναμωθεί η δέσμευση των βασικών μετόχων για στήριξη του Ταμείου ή υπάρξουν στοιχεία για διαρθρωτική αλλαγή στις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η οποία με τη σειρά της ενδεχομένως να οδηγήσει σε ασθενέστερη εντολή για το ΕΤΕ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση