ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελληνική: Κέρδη 12,9 εκατ. για την 1η τριμηνία του 2021

Οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών (CET 1) και Κεφαλαίου (Tier 1) διαμορφώθηκαν σε 22,18%, 19,85% και 22,18%, αντίστοιχα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Κέρδη 12,9 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα για την 1η τριμηνία του 2021, έναντι ζημιών 2,2 εκατομμυρίων ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2020.

Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 1 η τριμηνία 2021 ανήλθε σε €166 εκατ. (4 η τριμηνία 2020: €328 εκατ., 1η τριμηνία 2020: €203 εκατ., έτος 2020: €1.041 εκατ.).

Για την Τράπεζα, οι αντίστοιχοι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1), με τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκαν σε 22,18%, 19,85% και 22,18%, αντίστοιχα. Επιπλέον, οι Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας, Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (Tier 1) της Τράπεζας στις 31 Μαρτίου 2021, χωρίς τις μεταβατικές διατάξεις, διαμορφώθηκαν σε 21,42%, 19,07% και 21,42%, αντίστοιχα.

ΜΕΔ στα 1,5 δισ.

Οι ΜΕΧ ανήλθαν στα €1.521 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με €1.503 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020, σημειώνοντας αύξηση ύψους 1% (οι ΜΕΧ εξαιρουμένου των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ, ανήλθαν σε €1,1 δισ. στις 31 Μαρτίου 2021 και σε €1,1 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2020). Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Μαρτίου 2021 ήταν 22,4% σε σύγκριση με 22,1% στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1 η τριμηνία 2021 διαμορφώθηκε στο 74,3% σε σύγκριση με 68,1% για την 1 η τριμηνία 2020 (αντικατοπτρίζοντας την αύξηση στα συνολικά έξοδα σε σύγκριση με την μείωση στα συνολικά καθαρά έσοδα). Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα την 4 η τριμηνία του 2020 ανήλθε στο 71,0%, αντανακλώντας την τριμηνιαία μείωση τόσο στο σύνολο των εξόδων (13%) όσο και στο σύνολο των καθαρών εσόδων (17%).

Το σύνολο των μη επιτοκιακών εσόδων για την 1 η τριμηνία του 2021 μειώθηκε κατά 29% στα €24,0 εκατ., σε σχέση με €33,9 εκατ. την 4 η τριμηνία του 2020, λόγω της μείωσης στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και στα καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίμηση ξένου συναλλάγματος και χρηματοοικονομικών μέσων, η οποία επεξηγείται πιο κάτω και η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη αύξηση στα αλλά έσοδα. Η μείωση στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών οφείλεται στην εποχικότητα στην 4 η τριμηνία του 2020.

Δήλωση Μεταβατικού Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, Φοίβου Στασόπουλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου, ο κ. Φοίβος Στασόπουλος, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Το οικονομικό περιβάλλον στην Κύπρο αλλά και παγκόσμια συνεχίζει να επηρεάζεται από την πανδημία. Ωστόσο, με τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας και την εφαρμογή ενός ισχυρού δημοσιονομικού πακέτου στήριξης και ρευστότητας, συγκεκριμένοι τομείς έχουν ήδη παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης. Παρά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, τα οικονομικά αποτελέσματα για την 1η τριμηνία του 2021 επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση της Ελληνικής Τράπεζας και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου.

Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,54% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 480%) είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους βιώσιμους πελάτες μας και να χρηματοδοτούμε την ανάκαμψη της οικονομίας. Μετά από μια χρονιά όπου σημειώσαμε ρεκόρ δανεισμού, κατά την 1η τριμηνία του 2021 παραχωρήσαμε €166 εκατ. νέα δάνεια. Οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, αποφέροντας κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €12,9 εκατ.. Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε εντατικά για τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 15,8% (Δείκτης ΜΕΧ, στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Επιπλέον, εστιάζουμε την προσοχή μας στο δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους €2,8 δισ. των πελατών που βρίσκονταν κάτω από το μορατόριουμ δόσεων του 2020, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία καθυστερήσεων και νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των δανειοληπτών αποπληρώνουν τις δόσεις τους κανονικά ή έχουν υιοθετήσει αναδιαρθρώσεις, όπου αυτό ήταν απαραίτητο και δικαιολογημένο.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πορεία της μετεξέλιξής μας, που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών με στόχο να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες μας και ψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεχίζουμε να εκπαιδεύουμε και να μεταφέρουμε τους πελάτες μας στα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τους βλέπουμε να αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια καθώς ένα ποσοστό πέραν του 85% των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιούνται πλέον μέσω των εναλλακτικών μας καναλιών.

Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η οικογένεια της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για την αφοσίωση, την αντοχή και τη σκληρή τους εργασία κάτω από αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση