ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελληνική: Κέρδη 21 εκατ. στο εννιάμηνο 2021

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 19,99% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,31%

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Κέρδη 21 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Ελληνική Τράπεζα για το εννιάμηνο του 2021, έναντι κερδών 40 εκατ. ευρώ στο πρώτο εννιάμηνο του 2020.

Αναφορικά με την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε στο 19,99% και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 22,31%, πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Ελληνικής, ο Δείκτης ΜΕΔ στο σύνολο των μεικτών δανείων διαμορφώθηκε στο 14,5% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Asset Protection Scheme, δηλαδή της συμφωνίας που έχει υπογράψει με το κράτος όταν έλαβε το χαρτοφυλάκιο υγιών στοιχείων του Συνεργατισμού) και ο δείχτης καθαρών ΜΕΔ στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώθηκε στο 1,9% (εξαιρουμένων πάλι των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Asset Protection Scheme). Ο Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΔ αυξήθηκε από το 59,4% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από τη Συμφωνία) του εξαμήνου του 2021 και έφτασε στο 63,4%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την 1η εννιαμηνία του 2021 έφτασαν στα 192,8 εκατ., το κέρδος πριν από τις ζημιές απομείωσης για την ίδια περίοδο του 2021 στα 66,8 εκατ. και οι ζημιές απομείωσης για στα 43,6 εκατ. ευρώ.

Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 473% στο εννιάμηνο και τα αποτελέσματα δείχνουν πλεόνασμα ρευστότητας στα 6,1 δισ. ευρώ. Τα νέα δάνεια που εγκρίθηκαν κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 628 εκατομμύρια ευρώ και ο Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 41,1%.

Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 1η εννιαμηνία του 2021 αυξήθηκε περαιτέρω από το 71,5% του πρώτου εξαμήνου, στο 75%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Oliver Gatzke, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Παρά το γεγονός ότι η πανδημία COVID-19 εξακολουθεί να καθορίζει τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σημειώθηκε μια ισχυρή οικονομική ανάκαμψη, η οποία ενισχύθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων της κυβέρνησης.

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στηρίξαμε την ανάπτυξη της οικονομίας παραχωρώντας €628 εκατ. σε νέα δάνεια ενώ είχαμε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους €192,8 εκατ. και σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων €74,2 εκατ.. Τα κέρδη για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ανήλθαν στα €21,0 εκατ.. Με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια στο 22,3% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 473%) παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας και επενδύουμε σε τομείς που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της οικονομίας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), η Τεχνολογία, η φιλοξενία, οι μεταφορές και η ναυτιλία.

Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στη δραστική βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου μας, μέσω της επίλυσης και απομόχλευσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, οι οποίες έχουν μειωθεί στο 14,5% (Δείκτης ΜΕΧ, εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Το έργο «Starlight» έχει τεθεί σε εφαρμογή και με την ολοκλήρωσή του θα επιταχυνθεί ο καθαρισμός του ισολογισμού μας, μειώνοντας το ποσοστό των ΜΕΧ σε μεσο-μονοψήφιο αριθμό. Παράλληλα, βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δανειοληπτών (πέραν του 95%) που είχαν ενταχθεί κάτω από το μορατόριουμ δόσεων αποπληρώνουν και πάλι τις δόσεις τους.

Ακόμα μια προτεραιότητα για εμάς είναι να επιταχύνουμε το ταξίδι του μετασχηματισμού μας, ώστε να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητές μας και να επιτύχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη μετεξέλιξη της Τράπεζάς μας σε έναν οργανισμό φιλικό προς τον πελάτη, βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μέσα από την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση των προϊόντων μας.

Θέλουμε να ενισχύσουμε το προφίλ του δανειακού μας χαρτοφυλακίου με υγιή επέκταση, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση). Άλλες βασικές μας προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διαχείριση του υψηλού δείκτη εξόδων και της πλεονάζουσας ρευστότητάς μας, καθώς και την εφαρμογή μιας αξιοκρατικής πολιτικής για το προσωπικό μας.

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους μετόχους μας για τη συνεχή υποστήριξη και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, για να χτίσουμε τη μελλοντική μας Τράπεζα. Επίσης, θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλα τα μέλη του προσωπικού για την αφοσίωση και τη σκληρή τους εργασία.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση