ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αλλάζει το τραπεζικό μετοχικό τοπίο

Η Pimco θα αποτελέσει το κλειδί για περαιτέρω κινήσεις της Eurobank εντός της Τράπεζας στο άμεσο μέλλον

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Μία ημέρα πριν από το τέλος του 2022, ανακοινώνει η Eurobank πως αγόρασε ακόμα 3,2% μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας, φτάνοντας αισίως –όταν λάβει τις απαραίτητες εποπτικές εγκρίσεις στο 29,2% και αλλάζει «για τα καλά» τις ισορροπίες στην Τράπεζα. Αν είδαμε πολλές αλλαγές στην Ελληνική Τράπεζα το 2022, ενδεχομένως το 2023 να υπάρξουν καταιγιστικές αλλαγές στον Όμιλο, αφού η Eurobank είναι ένα βήμα πριν από την απόκτηση πέραν του 30% της Τράπεζας. Της λείπει ακόμα 0,8% μετοχών μέχρι να αποκτήσει πλήρως τον έλεγχο στην Ελληνική και έπειτα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση. Η Eurobank δεν προχώρησε επίτηδες στην αγορά των παραπάνω 0,8% μετοχών της Ελληνικής από οποιοδήποτε μέτοχο, καθώς θα πρέπει να είναι και σίγουρη ότι και οι υπόλοιποι μέτοχοι θα δεχθούν την δημόσια πρόταση που θα κάνει. Στο παρόν στάδιο ενδεχομένως να μην έχει τους υπόλοιπους μετόχους με το μέρος της, είναι δεδομένο όμως, πως η Eurobank αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρει. Αφήνοντας στην άκρη την Third Point που έδωσε το βήμα στην Eurobank να μπει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής και που δεν της έχουν απομείνει άλλες μετοχές, η Wargaming και η Senvest θεωρούνται πως είναι διατεθειμένες να δώσουν πράσινο φως σε μία δημόσια πρόταση από την Eurobank. Εξάλλου ήταν μία εκ των δύο που προχώρησαν σε συμφωνία με τη Eurobank για πώληση μετοχών της Ελληνικής που κατείχαν. Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν έχουν γίνει ήδη συζητήσεις με την Pimco, τον άλλο μεγαλομέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας και ποιες είναι οι προθέσεις του. Η Pimco θα αποτελέσει το κλειδί για περαιτέρω κινήσεις της Eurobank εντός της Τράπεζας στο άμεσο μέλλον, του μετόχου που ονομάζεται εντός της τράπεζας «Poppy Sarl» και που έχει το 17,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής. Σημειώνεται επίσης πως το εναπομείναν μετοχικό κεφάλαιο της Wargaming στην Ελληνική ανέρχεται σε 7,2% και της Senvest στο 1,8%.

Το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν έχουν γίνει ήδη συζητήσεις με την Pimco, τον άλλο μεγαλομέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας και ποιες είναι οι προθέσεις του.

Υπολογισμοί για το 50% συν

Κάνοντας τις παραπάνω ασκήσεις, ερωτηματικά γεννώνται για το ποιοι θα συμπληρώσουν το παζλ του 51% ώστε η Eurobank να έχει μια επιτυχή δημόσια πρόταση εξαγοράς της τράπεζας. Η Eurobank θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα λάβει τις εγκρίσεις για την απόκτηση του 29,2% της Ελληνικής Τράπεζας. Εάν κάνει κάποιος τους υπολογισμούς, θα δει πως εξαγοράζοντας μελλοντικά το 7,2% της Wargaming και το 1,8% της Senvest, η Eurobank θα φτάσει στο 38,2%. Έχοντας όμως και το «πράσινο φως» της Pimco, η συμμετοχή της Eurobank εκτοξεύεται στο 55,5%. Όπως σχολιάζουν τραπεζικές πηγές η Pimco θα μπορούσε να δώσει το «πράσινο φως» στην Eurobank στο άμεσο μέλλον για να αποκτήσει όλη την Ελληνική Τράπεζα, αφού η Pimco πλέον έχει κάνει μεταστροφή στο «επιχειρείν» της. Η Pimco από τότε που ήρθε και έβαλε 50 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας το 2018 με την απόκτηση του υγιούς μέρους του Συνεργατισμού, έχει αγοράσει τρία μεγάλα πακέτα δανείων από τις δύο μεγάλες τράπεζες του νησιού. Την Τράπεζα Κύπρου και την Ελληνική. Από την Τράπεζα Κύπρου αγόρασε τα Helix 2 και Helix 3 και έλαβε περίπου 2 – 2,1 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την Ελληνική Τράπεζα αγόρασε 700 εκατ. προβληματικών δανείων, άρα στην Κύπρο έχει καταστεί ο μεγαλύτερος αγοραστής μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η εταιρεία που διαχειρίζεται όλα αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είναι η γνωστή μας –για τα κυπριακά δεδομένα- Themis.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον θα έχει για την πορεία που θα ακολουθήσουν άλλοι μέτοχοι, όπως το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΤΕΤΥΚ), οι τραπεζικοί υπάλληλοι, το BOC omnimus account που έχουν σεβαστό αριθμό μετοχών. Συνδυαστικά έχουν περίπου 40 εκατομμύρια μετοχές από τις συνολικά 412 εκατομμύρια μετοχών που έχουν εκδοθεί και αποτελούν το 9 – 10% των μετοχών της Ελληνικής. Στην μετοχική δομή της Τράπεζας τιτλοφορούνται ως «άλλοι». Οι «άλλοι» μέτοχοι της Ελληνικής έχουν 23,5% των μετοχών της Τράπεζας.

Η Eurobank απέκτησε 13,2 εκατ. μετοχές στην Ελληνική Τράπεζα στις 30 Δεκεμβρίου 2022 από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Senvest Management LLC. Οι συμμετοχές των Senvest Master Fund LP και Senvest Global (KY) LP, των οποίων ο διαχειριστής επενδυτικών κεφαλαίων είναι η Senvest Management LLC, ανέρχονται σε 1,2% και 0,6% αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά σε 1,8%. Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η Wargaming Group Limited κατέληξε σε συμφωνία για πώληση του 13,41% (55.337.721 μετοχές) της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής στην Eurobank S.A., έναντι συνολικού τιμήματος 70 εκατομμυρίων (€1.265 ανά μετοχή). Με την ολοκλήρωση της συμφωνημένης σύμβασης αγοραπωλησίας, η Εταιρεία διατηρεί μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα της τάξης του 7,2%.

Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης θα έχει η στάση που θα κρατήσει ο πρώην μεγαλομέτοχος της Ελληνικής, η Δήμητρα Επενδυτική, που μαζί με την Logicom που έχουν σύνδεση, έχουν το 24,5% της Τράπεζας.

Το ονειρικό τρίπτυχο

Οι πωλήσεις των μετοχών και κατ’ επέκταση το μεγάλο και απτό ενδιαφέρον της Eurobank για την Ελληνική γίνεται σε μία περίοδο που η Ελληνική έχει ανακοινώσει μεγάλα κέρδη, κινήσεις για πληρωμές τόκων σε κατόχους ΜΑΚ και ανοίγματος δρόμου για μέρισμα. Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια ανακοίνωσε στα τέλη Δεκέμβρη την έγκριση του νέου στρατηγικού της σχεδίου από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτιμά για το 2023 κέρδη προ φόρων άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα, η τράπεζα έχει αναφέρει πως θα αποταθεί στις εποπτικές αρχές για την έναρξη πληρωμής μερισμάτων από το 2023 και μετά, η οποία βέβαια θα υπόκειται σε σχετικές εποπτικές εγκρίσεις. Παράλληλα, η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε πριν λήξει το 2022 ότι έχει αποφασίσει την έναρξη πληρωμής τόκου για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2. Το παραπάνω τρίπτυχο δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για ποιο λόγο ακριβώς προχώρησαν οι επενδυτές σε πωλήσεις μετοχών ενώ προμηνύεται ένα «ονειρικό» 2023 για την Ελληνική Τράπεζα που επιτέλους θα φέρει αποδόσεις. 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση