ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Eurostat: Στο 72,4% το 2020 η απασχόληση στην Ε.Ε. για τις ηλικίες 20-64

Το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας ήταν 78,1%, έναντι 79,0% το 2019

ΚΥΠΕ

Το 2020, η αγορά εργασίας στην ΕΕ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία COVID-19. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης για άτομα ηλικίας 20-64 ετών μειώθηκε στο 72,4%, κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019. Το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες αυτής της ηλικιακής ομάδας ήταν 78,1%, έναντι 79,0% το 2019. Το ποσοστό απασχόλησης για τις γυναίκες ήταν 66,8%, από 67,3%. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε σε περαιτέρω μείωση του χάσματος στην απασχόληση των φύλων, σε 11,3%, σε σύγκριση με 11,7% το 2019. Το ποσοστό απασχόλησης ήταν 74,9% στην Κύπρο και 61,1% στην Ελλάδα.

Μεταξύ των κρατών μελών, 24 σημείωσαν μείωση του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ 2019 και 2020. Η Σουηδία παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στο 80,8%, ενώ το χαμηλότερο παρατηρήθηκε στην Ελλάδα με 61,1%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ 2019 και 2020 σημειώθηκαν στην Ισπανία (-2,3 σε 65,7%), στην Ιρλανδία (-1,7 σε 73,4%) και στη Βουλγαρία (-1,6 σε 73,4%). Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (+0,6 σε 77,4%), την Πολωνία (+0,6 σε 73,6%) και την Κροατία (+0,2 σε 66,9%).

Η Eurostat αναφέρει ότι από το πρώτο τρίμηνο του 2020, η αγορά εργασίας επηρεάστηκε από τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα είχαν άμεση ή έμμεση επίδραση στον αριθμό των ωρών εργασίας των μισθωτών.

Στην ΕΕ, το τέταρτο τρίμηνο του 2020, ο δείκτης των συνολικών πραγματικών ωρών εργασίας στην κύρια εργασία (υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το έτος 2006 ως δείκτης με μέσο όρο 100 μονάδων) μειώθηκε σε 96,8 μονάδες από 101,8 μονάδες ένα χρόνο νωρίτερα . Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση -5,0. Μια πιο σημαντική πτώση παρατηρήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2020, όταν ο δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των 85,9 μονάδων δείκτη (συνολική πτώση των -15,9 μονάδων δείκτη) πριν αυξηθεί ξανά το επόμενο τρίμηνο.

Εξετάζοντας τη διαφορά φύλου την ίδια περίοδο, η μείωση των συνολικών πραγματικών ωρών εργασίας στην κύρια εργασία ήταν ακόμη πιο σημαντική για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Οι συνολικές πραγματικές ώρες εργασίας στην κύρια εργασία μειώθηκαν κατά -6,1 μονάδες για τις γυναίκες, ενώ το ποσό των ωρών μειώθηκε κατά -4,3 μονάδες για τους άνδρες. Επιπλέον, ο δείκτης συνολικού χρόνου εργασίας για τις γυναίκες σημείωσε μεγαλύτερη πτώση σε σχέση με τους άνδρες μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2019 και του δεύτερου τριμήνου του 2020 (-18,5 μονάδες έναντι -14,3 μονάδες), καθώς και μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τριμήνου του 2020 (-1,7 έναντι 0,2).

Μεταξύ των διαφόρων ομάδων επαγγέλματος, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μειώσεις στον αριθμό των ωρών εργασίας και στα τέσσερα τρίμηνα του 2020 (σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019). Συγκεκριμένα, σε επίπεδο ΕΕ, οι ώρες εργασίας των εργαζομένων σε αυτήν την ομάδα εργασίας μειώθηκαν κατά -8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2020 (σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2019), -28,7% το δεύτερο τρίμηνο, -7,7% και -16,2% το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο αντίστοιχα.

Σε επίπεδο χώρας, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσίασαν πτώση στον αριθμό των ωρών εργασίας για τους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι μόνες εξαιρέσεις ήταν το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία, όπου σημειώθηκε αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2020 (+ 7,8% και + 2,1% αντίστοιχα), καθώς και η Δανία και η Εσθονία, οι οποίες ανέφεραν αυξήσεις + 0,5% και + 1,5% αντίστοιχα στο τρίτο τρίμηνο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση