ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αεροδρόμια: Όσοι εμβολιαστούν δεν θα χρειάζονται τεστ - Όλα όσα αλλάζουν

Τι ανακοίνωσε ο Υπ. Μεταφορών

Newsroom K

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης σταδιακής επανέναρξης των πτήσεων και επαναλειτουργίας των αερολιμένων που τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, η κατηγοριοποίηση των χωρών θα βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Όπως είπε ο αρμόδιος Υπουργός, στο τροποιημένο σχέδιο συμπερίληφθηκε πρόνοια που αναφέρει ότι εάν κάποιος είναι εμβολιασμένος δεν θα χρειάζεται οποιαδήποτε ανάλυση/τεστ στα αεροδρόμια.

Όλα όσα ανέφερε ο Υπουργός Μεταφορών:

«Η Διυπουργική Επιτροπή που συστάθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 17 Μαΐου 2020 της οποίας προεδρεύω και συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υπουργός Υγείας και ο Υφυπουργός Τουρισμού συνήλθε στις 3 Νοεμβρίου 2020, στην παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών, με στόχο να εξετάσει τη βελτίωση του υφιστάμενου Σχεδίου Δράσης για τη σταδιακή επανέναρξη των πτήσεων και επαναλειτουργία των αερολιμένων.
Το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο το οποίο ετοιμάστηκε από την Διυπουργική Επιτροπή και εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, προνοεί μεταξύ άλλων , τα ακόλουθα:

(1) Για την κατηγοριοποίηση των χωρών, το Υπουργείο Υγείας θα βασίζεται στην εβδομαδιαία έκθεση/αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Για τα κράτη τα οποία δεν υπάρχει αξιολόγηση από το ECDC, η αξιολόγηση αυτή θα γίνεται από το Υπουργείο Υγείας.

(2) Την αντικατάσταση των Κατηγοριών ταξινόμησης των κρατών έτσι ώστε να ταυτίζονται με την κατηγοριοποίηση που διενεργεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Οι Κατηγορίες ταξινόμησης των κρατών τροποποιούνται ως ακολούθως:
i. Η Κατηγορία Α αντικαθίσταται από την Κατηγορία Πράσινη, στην οποία δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός, πρακτική που ισχύει και σήμερα.

ii. Η Κατηγορία Β αντικαθίσταται από την Κατηγορία Πορτοκαλί, στην οποία θα απαιτείται η προσκόμιση αρνητικής εργαστηριακής ανάλυσης PCR εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση, πρακτική που ισχύει και σήμερα.

iii. Η Κατηγορία Γ αντικαθίσταται από την Κατηγορία Κόκκινη, στην οποία θα απαιτείται διπλή εργαστηριακή ανάλυση, δηλαδή αρνητική εργαστηριακή ανάλυση PCR εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση και ακόμα μία εργαστηριακή ανάλυση PCR με την άφιξη στην Κύπρο. Σε αυτή την κατηγορία δεν ισχύουν μέτρα αυτοπεριορισμού / καραντίνας.

iv. Κατηγορία Ειδικής Άδειας (Γκρίζα) στην οποία οι επιβάτες θα πρέπει να προσκομίζουν εργαστηριακή ανάλυση PCR εντός 72 ωρών πριν την αναχώρηση. Σε αυτή την κατηγορία θα ισχύουν μέτρα αυτοπεριορισμού /καραντίνας τα οποία θα είναι σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

(3) Στις κατηγορίες Πράσινη, Πορτοκαλί και Κόκκινη θα ταξινομούνται οι ακόλουθες χώρες:

i. Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
ii. Χώρες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας.
iii. Χώρες που εμπίπτουν στον κατάλογο της σύστασης τρίτων χωρών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
iv. Τρίτες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Λίβανος, ΗΑΕ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Λευκορωσία)

(4) Όσα κράτη δεν συμπεριλαμβάνονται πιο πάνω θα ταξινομούνται στην κατηγορία Γκρίζα – ειδική άδεια. Στη συγκεκριμένη κατηγορία θα ακολουθείται και η διαδικασία για παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία για πολίτες τρίτων χωρών (εξαιρούνται από την παραχώρηση ειδικής άδειας οι Κύπριοι πολίτες, οι νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία και οι Ευρωπαίοι πολίτες).
(5) Οι πιο κάτω επιβάτες θα έχουν την επιλογή να πραγματοποιήσουν εργαστηριακό έλεγχο κατά την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία:


1. Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών συζύγων τους και των ανήλικων τέκνων αυτών).
2. Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα.
3. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης.
Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι εργαστηριακού ελέγχου κατά την άφιξη επιβάτες της Κόκκινης Κατηγορίας και της Κατηγορίας Ειδικής Άδειας, θα παραμένουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, σε καθεστώς υποχρεωτικού αυτοπεριορισμού εκτός και αν προσκομίσουν εργαστηριακή ανάλυση με αρνητικό PCR εντός 72 ωρών πριν από την αναχώρηση.
(6) Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επιβάτες που φθάνουν στην Κύπρο, έχοντας ως γνώμονα τα επιδημιολογικά κριτήρια των χωρών από όπου θα διενεργούνται πτήσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία.
(7) Στο τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης υπάρχει και πρόνοια για τα άτομα τα οποία θα είναι εμβολιασμένα καθώς θα εξαιρούνται από τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων.
(8) Το τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2021.
(9) Μέχρι να τεθεί το Σχέδιο Δράσης σε ισχύ θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο με ημερομηνία έναρξης την 15η Ιανουαρίου 2021 στο οποίο όλες οι πιο κάτω χώρες θα μπορούν να ταξινομηθούν σε μία από τις 4 κατηγορίες, δηλαδή την Πράσινη, την Πορτοκαλί, την Κόκκινη ή την Γκρίζα –Ειδική Άδεια.
α. Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
β. Χώρες Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας
γ. Χώρες που εμπίπτουν στον κατάλογο της σύστασης τρίτων χωρών του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
δ. Τρίτες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ, Λίβανος, ΗΑΕ, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος και Λευκορωσία)

(10) Κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου, η αξιολόγηση όλων των χωρών θα διεξάγεται από το Υπουργείο Υγείας με τον τρόπο που ακολουθείται και σήμερα.
Ταυτόχρονα με την τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και την επέκταση για ακόμα 6 μήνες του προσωρινού Σχεδίου Κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες. Πρόκειται για ένα Σχέδιο το οποίο έλαβε θετικά σχόλια από τις αεροπορικές εταιρείες και χαρακτηρίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Σχέδιο Καλής Πρακτικής (Best Practice). Στο Σχέδιο αυτό θα καταβάλλεται, ως κίνητρο προς τις αεροπορικές εταιρείες, ποσό ανά επιβάτη που θα προκύπτει από την πληρότητα των αεροσκαφών από 41%-70%.
Το τροποποιημένο Σχέδιο Δράσης που έχει ετοιμαστεί και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες επιδημιολογικές συνθήκες και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το ενδιαφέρον των αεροπορικών εταιρειών για διενέργεια επιπρόσθετων πτήσεων προς την Κύπρο, να βελτιώσει τη συνδεσιμότητα και να αυξήσει την επιβατική κίνηση. Οι Υπουργοί Εξωτερικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και ο Υφυπουργός Τουρισμού, θα απευθύνουν κοινή επιστολή προς όλους τους φορείς των αερομεταφορών και του τουρισμού για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις αλλαγές του τροποποιημένου Σχεδίου Δράσης».

 

 

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

ΥΠΟΙΚ: Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωμών αν απορριφθεί ο προϋπολογισμός

«Tο ΑΚΕΛ ως βλαπτικό κόμμα για την Κύπρο επιθυμεί την διαβάθμιση της οικονομικής κατάστασης της Κύπρου, ...»
ΑΚΑ  |  22:09

Μας πήρε ο δαίμονας

«Dio erotimata gia skepsi kai isos na xrizoun kapion perisoteron dieukriniseon apo tous emplekomenous: ...»
G.  |  16:02

Νέος ρεαλισμός

«Όταν σε ένα πολιτικό κόμμα υπάρχουν εντελώς αντίθετες απόψεις για να ικανοποιούν όλες τις τάσεις τα ...»
Άδωνις Γιάγκου  |  07:19

Έκλεισε το θέμα, έμειναν οι πληγές

«Όταν σε ένα πολιτικό κόμμα υπάρχουν εντελώς αντίθετες απόψεις για να ικανοποιούν όλες τις τάσεις τα ...»
Άδωνις Γιάγκου  |  07:16

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση