ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Οι αποδέκτες χρηματοδότησης για διαπεριφερειακές συμπράξεις στην ΕΕ

Η Κύπρος συμμετέχει σε σύμπραξη που αφορά τον τομέα του βιώσιμου και ψυφιακού τουρισμού μαζί με άλλες τέσσερις περιφέρειες.

ΚΥΠΕ

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα τους αποδέκτες μιας νέας χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ πρωτοβουλίας για διαπεριφερειακές συμπράξεις σε τέσσερις τομείς: Καινοτόμες λύσεις σχετικά με τον κορωνοϊό, κυκλική οικονομία στον τομέα της υγείας, βιώσιμος και ψηφιακός τουρισμός και τεχνολογίες υδρογόνου σε περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα. Η Κύπρος συμμετέχει σε σύμπραξη που αφορά τον τομέα του βιώσιμου και ψυφιακού τουρισμού μαζί με άλλες τέσσερις περιφέρειες.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο στόχος αυτής της νέας πιλοτικής δράσης, η οποία βασίζεται στη θετική εμπειρία που αντλήθηκε από παρόμοια δράση για «διαπεριφερειακά έργα καινοτομίας» που δρομολογήθηκε στα τέλη του 2017, είναι να κινητοποιηθούν οι περιφερειακοί και οι εθνικοί φορείς καινοτομίας για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του κορωνοϊού και συμβάλλει στην ανάκαμψη, αξιοποιώντας τα νέα προγράμματα της Κομισιόν μέσω της επέκτασης έργων σε νέους τομείς προτεραιότητας, όπως η υγεία, ο τουρισμός ή το υδρογόνο.

Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία δημοσίευσε η Κομισιόν τον Ιούλιο του 2020, επιλέχθηκαν τέσσερις διαπεριφερειακές συμπράξεις, υπό την καθοδήγηση μίας ή περισσότερων περιφερειών που έχουν αναλάβει τον συντονισμό:

Η Χώρα των Βάσκων (Ισπανία), μαζί με άλλες τρεις περιφέρειες, θα επικεντρωθούν στη στήριξη ενός αναδυόμενου βιομηχανικού κλάδου για την πρόβλεψη και την πρόληψη της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όσον αφορά την κυκλική οικονομία στον τομέα της υγείας, η σύμπραξη RegioTex για την καινοτομία στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα περιλαμβάνει 16 περιφέρειες υπό την καθοδήγηση της περιφέρειας της Βόρειας Πορτογαλίας (Πορτογαλία).

Στον τομέα του βιώσιμου και ψηφιακού τουρισμού, η σύμπραξη που συντονίζεται από το Time Machine Organisation, ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας στον τομέα της τεχνολογίας, της επιστήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβάνει πέντε περιφέρειες και την Κύπρο, υπό την καθοδήγηση της περιφέρειας της Θουριγγίας (Γερμανία).

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων βασισμένων στις τεχνολογίες υδρογόνου σε περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα με ευρεία γεωγραφική κάλυψη, θα συγχωνευθούν δύο συμπράξεις: η ευρωπαϊκή σύμπραξη «Hydrogen Valleys», που συγκεντρώνει 12 περιφέρειες υπό την καθοδήγηση των περιφερειών της Αραγονίας (Ισπανία), της Auvergne Rhône Alpes (Γαλλία), της Νορμανδίας (Γαλλία) και των Βόρειων Κάτω Χωρών (Κάτω Χώρες), και η σύμπραξη υπό την καθοδήγηση της περιφέρειας Košice (Σλοβακία) με τέσσερις άλλες περιφέρειες.

Ακολούθως, όπως ανακοινώθηκε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρηματοδοτεί σήμερα 55 ερευνητές με συνολικά 8,25 εκατομμύρια ευρώ ή 150.000 ευρώ τον καθένα. Η χρηματοδότηση αφορά μεταξύ άλλων ένα νέο τεστ χαμηλού κόστους και υψηλής ακρίβειας για COVID-19, νέες επιλογές θεραπείας για εκφυλιστικές ασθένειες του αμφιβληστροειδούς και τύφλωση, καθώς και νέους τρόπους ανταλλαγής πολιτιστικής εμπειρογνωμοσύνης στις ολοένα και πιο διαφορετικές ευρωπαϊκές κοινωνίες προκειμένου να επιλυθούν συγκρούσεις και να προστατευθούν οι μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες.

Επιπλέον, όπως ανακοίνώθηκε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει δεσμεύσει 30 εκατομμύρια ευρώ στο BGV Fund IV από την BioGeneration Ventures (BGV), μια εταιρεία επιχειρηματικού κεφαλαίου που υποστηρίζει ευρωπαϊκές εταιρείες βιοτεχνολογίας πρώιμου σταδίου στην υγειονομική περίθαλψη. Η δέσμευση του ΕΤΕ καθίσταται δυνατή μέσω εγγύησης που παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), τον κύριο πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Το BGV Fund IV, το οποίο έκλεισε στα 140 εκατομμύρια ευρώ, έχει ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις επενδύσεις με έμφαση στην επιχειρηματική θεραπευτική καινοτομία.

Εξάλλου, η Kομισιόν αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο "Πρωτοβουλία της κοινωνίας των πολιτών για την απαγόρευση των πρακτικών μαζικής βιομετρικής παρακολούθησης". Σύμφωνα με την Κομισιόν διοργανωτές της ΕΠΠ την παροτρύνουν να προτείνει μια νομική πράξη για τον μόνιμο τερματισμό των αυθαίρετων και χωρίς διακρίσεις χρήσεων βιομετρικών στοιχείων με τρόπους που μπορούν να οδηγήσουν σε μαζική παρακολούθηση ή οποιαδήποτε αθέμιτη παρέμβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι η ΕΠΠ είναι παραδεκτή από νομικής άποψης, καθώς πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, αποφάσισε να την καταχωρίσει. Η Κομισιόν δεν εξέτασε σε αυτό το στάδιο την ουσία της πρωτοβουλίας. Ύστερα από τη σημερινή καταχώριση της ΕΠΠ, οι διοργανωτές μπορούν να ξεκινήσουν, μέσα στους επόμενους 6 μήνες, τη διαδικασία συλλογής υπογραφών υποστήριξης. Εάν η πρωτοβουλία συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, 1 εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη, η Κομισιόν θα πρέπει να αντιδράσει εντός 6 μηνών. Η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση