ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Με νέους κανόνες η διεξαγωγή στοιχημάτων

Μπαίνουν σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου και στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των παικτών

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Επιμέλεια: Μαρία Ηρακλέους

Από την 1η Οκτωβρίου οι κανονισμοί διεξαγωγής στοιχηματικής δραστηριότητας αλλάζει. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων προχώρησε στη δημοσιοποίηση των «Κανονισμών Προστασίας των Παικτών, Νεαρών Ατόμων και Παθολογικών Παικτών», στοχεύοντας στην ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των παικτών, κωδικοποιώντας τις αναδυόμενες βέλτιστες πρακτικές αλλά και τις νέες ιδέες που περιβάλλουν το ασφαλές παιχνίδι. Πρόκειται για ενέργειες που αποσκοπούν αφενός στη δημιουργία μιας δομημένης βάσης για την προστασία των παικτών και αφετέρου στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Μέσα από τους κανονισμούς καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς: στις πληροφορίες που παρέχουν οι αδειούχες εταιρείες στον παίκτη, στα εργαλεία που έχει ο παίκτης στη διάθεσή του, στα όρια που θα μπορεί ο ίδιος να θέσει και τέλος, στην προστασία των ανηλίκων.

Το «καθαρό υπόλοιπο»

Επιπλέον, εισάγεται η έννοια της εγγύτητας σε πληροφορίες (για παράδειγμα: η επιλογή ορίων δεν είναι ποτέ πάνω από δυο κλικ μακριά για ένα εγγεγραμμένο παίκτη), η αλληλεπίδραση αποδέκτη-παίκτη βάσει του προφίλ κινδύνου κάθε παίκτη, ο υποχρεωτικός καθορισμός ορίου κατάθεσης κατά την εγγραφή και την καθιέρωση μιας καθολικής κατάληξης διεύθυνσης ιστοσελίδας, η οποία θα παραπέμπει άμεσα τον παίκτη στην ιστοσελίδα ρύθμισης ορίων σε οποιοδήποτε αποδέκτη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εισαγωγή του «καθαρού υπολοίπου», το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και θα λειτουργεί σαν ένα συνεχές reality check για τους παίκτες. Όσο αφορά τον στοιχηματισμό σε αδειούχα υποστατικά, η επαλήθευση ταυτότητας είναι πια υποχρεωτική για οποιοδήποτε άτομο φαίνεται κάτω των 25 ετών. Οι κανονισμοί περιέχουν επίσης τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την σήμανση και τις πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι ιστοσελίδες των αδειούχων εταιρειών και τα δελτία στοιχημάτων, τον τρόπο σύνταξης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής, τις γραμμές εξυπηρέτησης πελατών και απαιτούν από όλες τις εταιρείες όπως διατηρούν έναν εξειδικευμένο ιστότοπο ασφαλούς παιχνιδιού.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εισαγωγή του «καθαρού υπολοίπου», το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο και θα λειτουργεί σαν ένα συνεχές reality check για τους παίκτες

Προφίλ ρίσκου

Κάθε αδειούχα εταιρεία οφείλει να διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα και ελέγχους για τον καθορισμό, εντοπισμό και την αλληλεπίδραση με εγγεγραμμένους παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική ενασχόληση με το στοίχημα ή που ενδεχομένως να κινδυνεύουν από την παρούσα ενασχόλησή τους. Οφείλει επίσης να θεσπίσει αντικειμενικά κριτήρια μέσω των οποίων να δημιουργεί προφίλ ρίσκου για έκαστο παίκτη με σκοπό την κατηγοριοποίηση του βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου. Βάσει του προφίλ ρίσκου του εκάστοτε παίκτη, θα καθορίζεται και η οποιαδήποτε αλληλεπίδραση (διαφημίσεις, προσφορά μπόνους) της αδειούχας εταιρείας.

Τα όρια του παίκτη

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα στην οποία εγγεγραμμένος παίκτης μπορεί να θέσει τα όριά του, είναι πια άμεσα διαθέσιμη μέσω της καθολικής κατάληξης διαδικτύου «.com.cy/metra» σε οποιαδήποτε αδειούχα εταιρεία. Επιπλέον, η ίδια ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη με μόνο ένα κλικ από οπουδήποτε στην ιστοσελίδα ή εφαρμογή κινητής συσκευής της εταιρείας. Τα όρια κάθε παίκτη, διασφαλίζονται από κάθε εταιρεία και αφορούν το όριο κατάθεσης, το όριο στοιχηματισμού, την περίοδο «time out» (χρονικό διάστημα διακοπής που δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες), και την περίοδο αποκλεισμού/διάθεσης (χρονικό διάστημα διακοπής είτε καθημερινώς είτε επί συγκεκριμένης μέρας ή ημερών, ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση του κατά τις ώρες που ο παίκτης π.χ. εργάζεται ή προτίθεται να ξεκουραστεί). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο καθορισμός ορίου κατάθεσης είναι πια υποχρεωτικός για όλους τους εγγεγραμμένους παίκτες και ότι η συμμετοχή σε στοίχημα δεν επιτρέπεται εφόσον αυτό δεν καθοριστεί. Επιπλέον, η αδειούχα εταιρεία έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον παίκτη όταν οι καταθέσεις του έχουν ξεπεράσει το 80% του ορίου που ο ίδιος έχει καθορίσει.

Εργαλεία προστασίας

Με τους κανονισμούς εισάγονται δυο νέα εργαλεία που στοχεύουν στην απομυθοποίηση της δραστηριότητας του παίκτη. Το πρώτο επιτρέπει στους παίκτες να επιθεωρήσουν το σύνολο της στοιχηματικής τους δραστηριότητας, ενώ το δεύτερο προβάλλει στον παίκτη το συνολικό καθαρό υπόλοιπό του, δηλαδή το καθαρό υπόλοιπο (win/loss) από την ημέρα εγγραφής μέχρι και το τελευταίο διευθετημένο στοίχημα. Το καθαρό υπόλοιπο είναι μονίμως σε περίοπτη θέση και με έντονη γραμματοσειρά εντός του προφίλ εγγεγραμμένου παίκτη και είναι διαθέσιμο στον παίκτη με ένα κλικ από οπουδήποτε στην ιστοσελίδα ή εφαρμογή κινητής συσκευής. Επιπλέον, τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο παίκτης περιλαμβάνουν μετρητή διαθέσιμου υπόλοιπου και ρολόι, τα οποία είναι μονίμως σε περίοπτη θέση εντός του ιστότοπου των αποδεκτών.

Αυτοεξαίρεση του παίκτη

Βάσει των κανονισμών, κάθε δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει διαδικασίες αυτοεξαίρεσης παίκτη και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι δεν θα προσφέρει υπηρεσίες στοιχηματισμού σε παίκτη που έχει αυτοεξαιρεθεί. Η περίοδος αυτοεξαίρεσης μπορεί να είναι για περίοδο μεταξύ έξι ή δώδεκα μηνών ή για αόριστο χρονικό διάστημα, πέραν των δώδεκα μηνών. Μέχρις ότου ο παίκτης επανασυνδεθεί και επαναλειτουργήσει τον διαδικτυακό λογαριασμό του, απαγορεύεται οποιαδήποτε αποστολή μηνύματος, διαφήμισης ή προωθητικής ενέργειας. Με βάση τους κανονισμούς, η αυτοεξαίρεση συγκεκριμένης περιόδου αίρεται αυτομάτως κατά τη λήξη της, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένη ενέργεια από τον παίκτη, ενώ η αυτοεξαίρεση αόριστης χρονικής περιόδου αίρεται μόνο με το πέρας επτά ημερών από τη λήψη σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από τον παίκτη, αφού πρώτα ολοκληρωθεί περίοδος αυτοεξαίρεσης τουλάχιστον 12 μηνών. Περαιτέρω, οι κανονισμοί περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός μηχανισμού καθολικής αυτοεξαίρεσης, ο οποίος θα επιτρέπει σε παίκτη να αιτηθεί αποκλεισμό από συμμετοχή σε στοίχημα από το σύνολο των αδειούχων αποδεκτών Κλάσης Β (διαδικτυακό στοίχημα) ή/και Α (επίγειο στοίχημα).

Προστασία ανηλίκων

Για την προστασία ανηλίκων και την αποτροπή της συμμετοχής τους σε στοιχηματική δραστηριότητα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε πρόσωπα που φαίνονται κάτω των 25 ετών και η αυτόματη αποβολή προσώπων από το υποστατικό σε περίπτωση που δεν έχουν στην κατοχή τους έγγραφο ταυτοποίησης. Επιπλέον, όλα τα αδειούχα υποστατικά θα πρέπει να έχουν απρόσκοπτη θέαση στο εσωτερικό τους, δηλαδή, να είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε η δραστηριότητα και τα πρόσωπα εντός του υποστατικού να είναι εύκολα διακριτά από τον περιβάλλοντα σε αυτό χώρο. Με τη σειρά τους και οι αδειούχες διαδικτυακές εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες για αποτροπή της συμμετοχής ανηλίκων στο στοίχημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί προβλέπουν τακτική αναθεώρηση των συστημάτων επαλήθευσης ηλικίας παίκτη και εύλογη εφαρμογή νέων ή βελτιωμένων λογισμικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση