ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Πράσινο φως σε νόμο για εγγύηση καταθέσεων και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων

Τι προνοεί

ΚΥΠΕ

Ομόφωνα η Βουλή ψήφισε εναρμονιστικό νόμο περί εγγύησης συστήματος καταθέσεων και εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων.

Σκοπός του νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου, ώστε να επιτευχθεί ορθότερη και εκ νέου εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της βασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

H παροχή δυνατότητας στο Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) να αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση των λογαριασμών ρευστών διαθεσίμων που τηρεί πιστωτικό ίδρυμα με την Κεντρική Τράπεζα ή/και άλλο πιστωτικό ίδρυμα στη Δημοκρατία, με αποκλειστικό σκοπό την πληρωμή των καλυπτόμενων καταθέσεών του και να προβαίνει σε τέτοιες πληρωμές, σε περίπτωση που η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος έχει ανακληθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

H παροχή δυνατότητας στο ΣΕΚ, υπό προϋποθέσεις, να ανακτά από τα ρευστά διαθέσιμα πιστωτικού ιδρύματος το ποσό που καταβάλλεται ως αποζημίωση στους καταθέτες του ιδρύματος από την ενεργοποίηση του ΣΕΚ.

O καθορισμός υποχρέωσης του ΣΕΚ για σύναψη γραπτής σύμβασης με άλλα συστήματα εγγύησης καταθέσεων.

Η αναφορά στο ότι οι λειτουργίες της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΣΕΚ καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς.

Η αντικατάσταση στο βασικό νόμο των αναφορών σε «εργαλεία» με αναφορές σε «μέτρα», για συνοχή με την ορολογία του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση