ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Στο 0% παραμένει αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα για τράπεζες και ΚΕΠΕΥ

H σχετική ανακοίνωση

Στο 0% διατήρησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για τα αδειδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα και τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΫ) για την περίοδο 1 Ιουλίου 2021 – 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η απόφαση για διατήρηση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος (countercyclical capital buffer – CcyB) λήφθηκε ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη μακροπροληπτική πολιτική της ΚΤΚ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΤΚ, βάσει των χρονοσειρών, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης ανέρχεται στο -59,5, ενώ η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -61,3.

«Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη των 2 ποσοστιαίων μονάδων και λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους δείκτες, που αξιολόγησε η ΚΤΚ, ο οδηγός αποθέματος είναι 0% και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%», σημειώνει η ΚΤΚ.

Αναφέρεται επίσης ότι πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων, που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης.

Οι επιπρόσθετοι δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, αφορούν το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιεί η ΚΤΚ το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος διατηρείται στο 0% από το 1ο τρίμηνο του 2016.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση