ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Συνεχίστηκε η πτωτική πορεία των ΜΕΧ το τρίτο τρίμηνο του 2023

Αναλυτικά τα στοιχεία

ΚΥΠΕ

Οι συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2023 υποχώρησαν περαιτέρω στα €2,02 δισεκατομμύρια σε σχέση με €2,08 δισεκατομμύρια στο τέλος του Αυγούστου. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που έληξε στο τέλος Ιουνίου οι ΜΕΧ μειώθηκαν κατά €95 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα, οι συνολικές χορηγήσεις μειώθηκαν στα 24.365 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθώντας μια συνεχιζόμενη τριμηνιαία καθοδική τάση. Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ανήλθαν σε 2.017 εκατομμύρια ευρώ, με τον δείκτη ΜΕΧ να μειώνεται στο 8,3%, συγκριτικά με το 8,7% του Ιουνίου 2023.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας παρέμεινε ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα στο 50,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 σε σύγκριση με 50,4% ή €1,1 δις στο τέλος Ιουνίου 2023.

Μείωση ύψους €80 εκατ., παρουσίασαν τα δάνεια με καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, τα οποία διαμορφώθηκαν στα € 1,58 δισ στο τέλος Σεπτεμβρίου από €1,66 δισ στο τέλος Αυγούστου, και αντιστοιχούσαν στο 6,5% των συνολικών δανείων.

Όπως αναφέρει η ΚΤΚ, η συνεχιζόμενη καθοδική πορεία των ΜΕΧ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 οφείλεται, κατά κύριο λόγο σε διαγραφές χορηγήσεων που διενεργούνται στα πλαίσια των αναδιαρθρώσεων είτε αφορούν μη συμβατικές  ή “λογιστικές” διαγραφές έναντι ποσών που περιλαμβάνονται ήδη στις προβλέψεις όπως και σε αποπληρωμές δανείων, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με στοιχεία ενεργητικού (ακίνητη περιουσία). Η μείωση οφείλεται επίσης και σε δάνεια που έχουν επιτυχώς αναδιαρθρωθεί και επανενταχθεί στην κατηγορία των  εξυπηρετούμενων χορηγήσεων μετά το πέρας της περιόδου επιτήρησης/παρακολούθησης.

Οι συνολικές χορηγήσεις των Αδειοδοτημένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023 που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στα €1,86 δισ., από €1,92 δισ τον προηγούμενη μήνα και αντιστοιχούσαν στο 7,7% των συνολικών δανείων. Οι αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις που συνεχίζουν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενες υποχώρησαν στα €916 εκ. τον Σεπτέμβριο έναντι €950 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι ΜΕΧ των νοικοκυριών τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν στα €1,12 δισ. σε σχέση με  €1,18 δισ. τον Αύγουστο και αντιστοιχούσαν σε 10,6% των συνολικών δανείων των νοικοκυριών. Οι συνολικές προβλέψεις έναντι των ΜΕΧ των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στο 36,8%.

Τα επιχειρηματικά ΜΕΔ διαμορφώθηκαν στα €0,86 δισ. παραμένοντας σταθερά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αντιστοιχούσαν στο 7,2% των συνολικών επιχειρηματικών δανείων. Οι συνολικές προβλέψεις για τα επιχειρηματικά ΜΕΔ ανήλθαν στο 66,4%.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση