ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Τί αλλάζει στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό

Θα ετοιμαστεί στη βάση δραστηριοτήτων αλλά και στην παραδοσιακή μορφή- στο Υπουργικό Συμβούλιο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου

ΚΥΠΕ

Σε διπλή μορφή καταρτίζεται ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023 και το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025, στο πλαίσιο της μετάβασης της κρατικής μηχανής προς το νέο ολοκληρωμένο μηχανογραφημένο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP).

Όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, λόγω της δυναμικής φύσης της επικείμενης εφαρμογής του ERP και της ανάγκης ομαλής μετάβασης στα νέα δεδομένα, κρίθηκε ορθό όπως ο προϋπολογισμός ετοιμαστεί στη βάση δραστηριοτήτων (ΠΒΔ), αλλά και στην παραδοσιακή μορφή, «έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε απρόβλεπτες καταστάσεις τεχνικής φύσεως».

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του ΥΠΟΙΚ, Μελίνα Κατσουνωτού είπε ότι το ΥΠΟΙΚ πρέπει να βεβαιωθεί ότι το σύστημα ΕRP, που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του ΠΒΔ, είναι έτοιμο έτσι ώστε να υποβληθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός στη βάση δραστηριοτήτων. «Όμως επειδή δεν μπορούμε να ρισκάρουμε να μην υποβληθεί προϋπολογισμός στη Βουλή των Αντιπροσώπων ετοιμάζεται παράλληλα ο παραδοσιακός προϋπολογισμός», πρόσθεσε.

«Στις επόμενες βδομάδες θα αποφασιστεί τι θα γίνει, ποια μορφή θα ισχύσει. Επιδίωξη μας είναι ο προϋπολογισμός στη βάση δραστηριοτήτων αλλά αν για οποιονδήποτε τεχνικής φύσης λόγο έχουμε κάποια αμφιβολία, θα είμαστε αναγκασμένοι να υποβάλουμε τον παραδοσιακό προϋπολογισμό», πρόσθεσε η κ. Κατσουνωτού, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με την κ. Κατσουνωτού, η ειδοποιός διαφορά του προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων από την παραδοσιακή μορφή, είναι ότι υποστηρίζει τη λογοδοσία, την αποδοτικότητα, παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στους φορείς, δηλαδή τα Υπουργεία, να παρακολουθούν τον προϋπολογισμό τους και υπάρχει καλύτερη χρήση των χρηματικών και ανθρωπίνων πόρων. «Θεωρείται ένας μηχανισμός που χρησιμοποιούν χώρες για να παράγουν καλύτερα αποτελέσματα στη διακυβέρνηση».

«Η μεγάλη διαφορά είναι ότι συνδέεται η χρήση των πόρων με τον στρατηγικό σχεδιασμό του κάθε Υπουργείο και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης», τόνισε.

Αντίστοιχα, το ΣΠΔΠ αναφέρει πως η κύρια διαφορά στη μορφή του ΠΒΔ σε σχέση με τον υφιστάμενο Προϋπολογισμό, είναι η εισαγωγή μιας τρίτης διάστασης, της προγραμματικής (στόχοι, δραστηριότητες, έργα κ.λπ.), πέραν των υφιστάμενων διαστάσεων της οργανωτικής δομής (Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα, υποδιαιρέσεις Τμημάτων) και της οικονομικής ανάλυσης (ομάδες άρθρων, υποομάδες άρθρων, άρθρα κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της νέας μορφής του προϋπολογισμού, έχει ετοιμαστεί νέο Σχέδιο Λογαριασμών (Chart of Accounts) και διαφοροποιείται η κωδικοποίηση της οργανωτικής δομής. Βασική φιλοσοφία του ΠΒΔ είναι ότι, όλες οι δαπάνες πρέπει να κατανέμονται κάτω από συγκεκριμένους στόχους, δραστηριότητες και κατ’ επέκταση σε συγκεκριμένα έργα/ εργασίες.

Ο προϋπολογισμός αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο περί τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον νόμο περί δημοσιονομικής ευθύνης ο κρατικός προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση