ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΥΠΟΙΚ: Προωθείται η εισαγωγή φόρου 15% σε πολυεθνικές επιχειρήσεις

Εξετάζονται ταυτόχρονα τρόποι μετριασμού τυχόν αρνητικών επιπτώσεων

ΚΥΠΕ

Μετά τη συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε πως θα προωθήσει την εισαγωγή του εταιρικού φόρου 15% επί πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση, εξετάζοντας ταυτόχρονα τρόπους μετριασμού τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν στην κυπριακή οικονομία.

Σε ανακοίνωσή του, το ΥΠΟΙΚ σημειώνει πως η Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την εξασφάλιση ενός παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση (Πυλώνας ΙΙ) υιοθετήθηκε κατόπιν ομόφωνης συμφωνίας που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στην ετοιμασία των σχετικών εναρμονιστικών νομοθεσιών και παράλληλα θα μελετήσει τρόπους μετριασμού τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν στην κυπριακή οικονομία», αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Υπενθυμίζεται πως η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία ευθυγραμμίζεται με τους παγκόσμιους κανόνες που έχει υιοθετήσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και οι ηγέτες των χωρών G20 ομόφωνα τον Οκτώβριο του 2021. Οι κανόνες εστιάζονται στην αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση και τη μεταφορά κερδών και διάβρωση της φορολογικής βάσης.

Σύμφωνα με την εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία, οι όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων ή εγχώριοι όμιλοι μεγάλης κλίμακας που εδράζονται σε κ.μ. της ΕΕ και δηλώνουν ετήσια ενοποιημένα έσοδα άνω των €750 εκ., θα έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν εταιρικό φόρο τουλάχιστον 15% επί των εταιρικών κερδών τους. Ο εν λόγω συντελεστής αφορά και τα κέρδη των συνδεδεμένων οντοτήτων (θυγατρικών εταιρειών) με έδρα σε δικαιοδοσίες εκτός Ε.Ε.

Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, η επιβολή του πραγματικού εταιρικού συντελεστή 15% θα πραγματοποιείται μέσω δύο βασικών μηχανισμών, πρώτο του κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος (Income Inclusion Rule ή IIR) που προβλέπει ότι η τελική μητρική οντότητα με έδρα στην ΕΕ η οποία έχει συνδεδεμένη οντότητα σε δικαιοδοσία χαμηλής φορολογίας, θα είναι υπόχρεη να καταβάλλει συμπληρωματικό φόρο (top up tax).

Αυτό θα πρέπει να γίνει ώστε η πραγματική φορολόγησή της να εξισώνεται με τον ελάχιστο καθορισμένο φορολογικό συντελεστή του 15% και του κανόνα υποφορολογηθεισών πληρωμών (Undertaxed Payments Rule ή UTPR), που θα λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας (back stop) του κανόνα IIR μέσω της ανακατανομής τυχόν εναπομένοντος ποσού συμπληρωματικού φόρου (top up tax), σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορούσε να εισπραχθεί από τις τελικές μητρικές οντότητες ολόκληρο το ποσό του συμπληρωματικού φόρου που αφορά οντότητες με χαμηλή φορολογία, μέσω της εφαρμογής του κανόνα IIR.

Η παρούσα Οδηγία προβλέπει εξαίρεση de minimis για πολυεθνικούς ομίλους ή εγχώριους ομίλους μεγάλης κλίμακας με μέσο όρο εσόδων κάτω από €10εκ. και μέσο αποδεκτό εισόδημα ή ζημία κάτω από €1εκ. σε μια δικαιοδοσία.

Σημειώνεται ότι τα κράτη – μέλη έχουν διορία να εναρμονιστούν και να θέσουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση