ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ζητούν αποπαγοποίηση 1.851 κενών θέσεων στο Δημόσιο

Δεν αφορά αίτημα δημιουργίας νέων θέσεων λέει ο ΓΓ του ΥΠΟΙΚ Γιώργος Παντελή

ΚΥΠΕ

Την αποπαγοποίηση των 1.851 συνολικά κενών θέσεων πρώτου διορισμού ζητούν από την Βουλή με δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ Στρατής Ματθαίου.

Ταυτόχρονα, σε επιστολή που απέστειλε στην Γενική Διευθύντρια της Βουλής, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου, την οποία κατέχει το ΚΥΠΕ, ο κ. Παντελή αναφέρει πως «το αίτημα αποπαγοποίησης αφορά σε θέσεις που έχουν προϋπολογισθεί και ληφθεί υπόψη κατά τον δημοσιονομικό σχεδιασμό και δεν αφορά αίτημα δημιουργίας νέων θέσεων» και τονίζει πως «οι υπό αναφορά θέσεις κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου και υλοποίηση των κυβερνητικών πολιτικών/αποφάσεων», ενώ ζητεί όπως το θέμα περιληφθεί κατά προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

«Λαμβανομένης υπόψη της έγκρισης που δόθηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για την αποπαγοποίηση 126 θέσεων της ΑΗΚ, οι οποίες περιλαμβάνονται στο εν λόγω πακέτο αποπαγοποιήσεων, η θέση μας είναι ότι η εξαίρεση των υπόλοιπων 1.725 θέσεων από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων είναι δικαιολογημένη, εφόσον οι εν λόγω θέσεις είναι απολύτως αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία τόσο του δημόσιου όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα εξού και έτυχαν έγκρισης στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οργανισμών δημοσίου δικαίου», προσθέτει ο ΓΔ του ΥΠΟΙΚ.

Σημειώνει πως όλες οι θέσεις έχουν τύχει της έγκρισης της Βουλής είτε στον κρατικό προϋπολογισμό είτε στους προϋπολογισμούς των οργανισμών δημοσίου δικαίου για το 2023» και «ως εκ τούτου, η αναγκαιότητα της δημιουργίας νέων/πρόσθετων θέσεων αλλά και της κατάργησης υφιστάμενων θέσεων αξιολογήθηκε από το ΥΠΟΙΚ στο στάδιο του καταρτισμού των εκάστοτε προϋπολογισμών και πριν την υποβολή τους για έγκριση από την Βουλή».

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι οι θέσεις αυτές δεν αποτελούν νέες θέσεις αλλά θέσεις που έχουν κενωθεί μετά την αφυπηρέτηση προσωπικού από διάφορες κρατικές υπηρεσίες και «πρέπει να προχωρήσει η αποδέσμευση όλων των θέσεων».

Σημείωσε ότι οι θέσεις έχουν εξεταστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και έχουν ιεραρχηθεί.

Επίσης, ο κ. Παντελή είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν συμφωνεί με τη θέση για κατάργηση των θέσεων και για σταδιακή αποδέσμευση των θέσεων.

«Ζητούμε να αποδεσμευθούν όλες μαζί οι θέσεις», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι οι θέσεις που έχουν υποβληθεί στην Βουλή είναι αυτές που «απαιτούνται για την ορθή στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών», προσθέτοντας ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των συγκεκριμένων θέσεων αφορά στην Αστυνομία, Πυροσβεστική και εκπαιδευτική υπηρεσία, ενώ έκανε λόγο για προβλήματα που θα προκύψουν στην λειτουργία των σχολείων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σε περίπτωση μη αποπαγοποίησης των θέσεων που αφορούν την εκπαιδευτική υπηρεσία.  

Από τις συνολικά 1.851 θέσεις, ο μεγαλύτερος αριθμός τους, ήτοι 1.011, αφορούν 331 θέσεις στην εκπαίδευση για την ορθή και πλήρη στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων στο σχολικό έτος 2023-2024, 278 θέσεις για την Αστυνομία για την κάλυψη, μεταξύ άλλων, αναγκών του ενεργειακού κέντρου Βασιλικού, του Κέντρου Υποδοχών στη Μενόγεια, των Μαρίνων Λάρνακας, Λεμεσού, Πρωταρά και Αγίας Νάπας και των κρατητηρίων Μόρφου και Αμμοχώστου, ενώ 219 θέσεις αφορούν την Πυροσβεστική για την κάλυψη αναγκών των Πυροσβεστικών σταθμών ενεργειακού κέντρου Βασιλικού, Αγίας Νάπας, Μονιάτη και Ευρύχου, του συντονιστικού κέντρου Ζήνων καθώς και του ενιαίου συντονιστικού κέντρου επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επίσης, 183 αφορούν γραμματειακό προσωπικό για την κάλυψη αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας.

Οι υπόλοιπες 714 θέσεις αφορούν 525 θέσεις για την κάλυψη αναγκών Υπουργείων/Υφυπουργείων/Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, 159 θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία 19 συνολικά οργανισμών δημοσίου δικαίου και 30 θέσεις για την εύρυθμη λειτουργία 13 συνολικά Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απαραίτητες οι θέσεις λέει ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ

Εξάλλου, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Στρατής Ματθαίου τόνισε ότι «οι θέσεις είναι απαραίτητες και ότι θέση της ΠΑΣΥΔΥ είναι πως «θα πρέπει να ξεπαγωθούν άμεσα».

Πρόσθεσε πως «τυχόν μη αποπαγοποίηση των θέσεων θα δημιουργήσει προβλήματα με αποτέλεσμα να προσλαμβάνεται προσωπικό ορισμένου χρόνου και να γίνονται στη συνέχεια αορίστου χρόνου».

«Αυτό είναι κάτι που το ζήσαμε ξανά με την παγοποίηση των προσληψεων που έγινε με την Τρόικα και γεμίσαμε με προσωπικό αορίστου χρόνου», πρόσθεσε.

Σημείωσε πως οι θέσεις αυτές δεν είναι νέες θέσεις αλλά κενωθείσες θέσεις.

Επίσης, ο κ. Ματθαίου είπε ότι με το ξεπάγωμα των θέσεων, αυτές δεν συμπληρώνονται αμέσως αλλά χρειάζεται από ένα μέχρι δύο χρόνια μέχρι να συμπληρωθούν.

Αρνητικές επιπτώσεις από το νόμο για απαγόρευση πλήρωσης θέσεων

Εξάλλου, στην ίδια επιστολή, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα νόμος θεσπίστηκε λόγω της οικονομικής κρίσης και των έκτακτων δημοσιονομικών συνθηκών που επικρατούσαν ως αποτέλεσμα αυτής που επέβαλαν τη λήψη μέτρων και σημειώνει πως «οι λόγοι αυτοί δεν υφίστανται πλέον».

«Η συνέχιση της ισχύος του Νόμου έχει αρνητικές επιπτώσεις όπως είναι η αύξηση των μη μόνιμων υπαλλήλων, που αντίκειται στην πολιτική για κάλυψη των αναγκών με μόνιμο προσωπικό, το διοικητικό κόστος για υποβολή αιτημάτων από τις αρμόδιες αρχές και η αξιολόγηση τους από το Υπουργείο Οικονομικών, η δυσκολία προγραμματισμού των διαδικασιών πλήρωσης θέσεων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, και κατ΄επέκταση η αδυναμία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται και να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις», καταλήγει.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση