ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Δικοινοτικό ερευνητικό έργο για τις τεχνικές επιτροπές

Οι στόχοι του έργου «Οικοδόμηση ειρήνης χωρίς αποκλεισμούς: Οι τεχνικές επιτροπές της Κύπρου»

ΚΥΠΕ

Την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Οικοδόμηση ειρήνης χωρίς αποκλεισμούς: Οι τεχνικές επιτροπές της Κύπρου», που χρηματοδοτείται από το ταμείο του Προγράμματος Βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έχουν ξεκινήσει το Διεπιστημονικό Κέντρο για το Δίκαιο, τις Εναλλακτικές και Καινοτόμες Μεθόδους και η Πλατφόρμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το τριετές έργο εστιάζει στις δώδεκα δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές που ασχολούνται με διαφορετικές θεματικές, και οι οποίες συστάθηκαν από τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας «για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, μέσω της ενθάρρυνσης και της διευκόλυνσης της μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης και κατανόησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων».

Στόχος το ερευνητικού έργου, σημειώνεται, είναι η απόκτηση γνώσης και η εξαγωγή διδαγμάτων σε σχέση με τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των 12 διαφορετικών δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών οι οποίες λειτουργούν στην Κύπρο εδώ και μία και πλέον δεκαετία. 

Επισημαίνεται ότι το έργο αποσκοπεί (α) στην ανάπτυξη βαθύτερης κατανόησης των εργασιών των επιτροπών και του τρόπου λειτουργίας τους, (β) στη διερεύνηση του κατά πόσο/πώς η δουλειά τους ενσωματώνει προσεγγίσεις θεμελιωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, την προσβασιμότητα, την οικολογία και την ενδυνάμωση των νέων, (γ) στην αξιολόγηση του κατά πόσο ανταποκρίνονται επιτυχώς στα καθημερινά προβλήματα που επηρεάζουν τους Κυπρίους και (δ) στην εξέταση του κατά πόσο είναι επιτυχείς ως όργανα οικοδόμησης της ειρήνης.

Από άποψη μεθοδολογίας, προστίθεται, οι προαναφερθέντες σκοποί θα επιτευχθούν μέσω θεωρητικής έρευνας, μιας σειράς συνεντεύξεων και ομάδων εστίασης, καθώς και με τη χρήση ερωτηματολογίων.

Αναφέρεται ότι το έργο θα περιλαμβάνει την εκπαίδευση οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με τις τεχνικές επιτροπές, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των επιτροπών και της κοινωνίας των πολιτών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, σημειώνεται, θα παρουσιάζονται μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και της δημοσίευσης εξαμηνιαίων δελτίων τύπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση