ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ελεγκτική: Απουσία Στρατηγικού Σχεδίου για πρόληψη των πυρκαγιών

Δημιουργεί δυσχέρειες στον κατάλληλο προγραμματισμό αναγκών και δράσεων

ΚΥΠΕ

Στην απουσία ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, επικεντρώνει τις επισημάνσεις της η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, στην ειδική της έκθεση με θέα την αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών σε σχέση με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Όπως σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, η απουσία ολοκληρωμένου Στρατηγικού Σχεδίου, που να βασίζεται σε ανάλυση κινδύνου και που να λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα σε σχέση με τις δασικές πυρκαγιές που αφορούν κυρίως στην εγκατάλειψη της υπαίθρου και την κλιματική αλλαγή, δημιουργεί δυσχέρειες στον κατάλληλο προγραμματισμό αναγκών και δράσεων για επίτευξη του κύριου στόχου που είναι η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών.

Σημειώνει πως παρά το γεγονός ότι μετά την καταστροφική δασική πυρκαγιά το 2016 στην κοιλάδα Σολέας, το Τμήμα Δασών προώθησε ενέργειες που είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικές αναβαθμίσεις στον τομέα της πρόληψης και κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών, παρατηρούνται σημαντικές αδυναμίες στα μέτρα που εφαρμόζονται. Συνεπώς, τονίζει η Υπηρεσία, η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου θα συντείνει προς την επίλυσή τους.

Τα κυριότερα προβλήματα που έχει εντοπίσει η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι τρία. Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι το Τμήμα Δασών δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα πρόληψης εντός της ζώνης των δύο χιλιομέτρων από την οροθετική γραμμή του κρατικού δάσους, το οποίο ανήκει στη ζώνη ευθύνης του, όπου βρίσκονται πολλές Κοινότητες και τα πλείστα τεμάχια είναι ιδιωτικά. Η εφαρμογή κατάλληλων μέτρων πρόληψης σε εκείνες τις ζώνες, σημειώνει η Υπηρεσία, προσκρούει στις πρόνοιες των άρθρων 16 και 23 του Συντάγματος, που διασφαλίζουν το απαραβίαστο της κατοικίας και του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, αντίστοιχα.

Για τη νομική ρύθμιση του θέματος κατατέθηκαν προτάσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια, αναφέρει στην Έκθεση της η Υπηρεσία προσθέτοντας πως σημαντικά Σχέδια που εκπόνησε το Τμήμα Δασών, για την πρόληψη και τη μείωση του ενδεχομένου επέκτασης δασικών πυρκαγιών με στόχο την πυροπροστασία των δασών και των παραδασόβιων Κοινοτήτων, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο μετά τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.

Το δεύτερο πρόβλημα αφορά στο γεγονός ότι η υλοποίηση εισηγήσεων της Ανεξάρτητης Επιτροπής που διορίστηκε το 2016, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην κοιλάδα Σολέας, για την αξιολόγηση του συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών, βρίσκονται μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα, παρά το γεγονός ότι διάφορες Επιτροπές ανέλαβαν την προώθησή τους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι οι εισηγήσεις που αφορούσαν στη σταδιακή αντικατάσταση καίριου εξοπλισμού του Τμήματος Δασών διαχρονικά δεν υλοποιήθηκαν, γεγονός που επηρεάζει, τόσο την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του Τμήματος, όσο και την αποδοτικότητα, αφού εξακολουθούν να βρίσκονται σε χρήση πεπαλαιωμένα οχήματα και εξοπλισμός.

Το τρίτο πρόβλημα, σύμφωνα με την Έκθεση, αφορά στο γεγονός πως το Κράτος επέδειξε ολιγωρία στο θέμα της ενίσχυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με εναέρια πτητικά μέσα πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, η ΜΠΜ να μην διαθέτει, ούτε τα απαραίτητα μέσα, ούτε το απαιτούμενο προσωπικό και οι ανάγκες να καλύπτονται με αγορές υπηρεσιών, έναντι πολύ υψηλού κόστους. Συνεπώς, αναφέρει η Υπηρεσία, οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται σήμερα με τον πιο οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Η Υπηρεσία σημειώνει στην Έκθεση της πως ο Διευθυντής του Τμήματος συμφώνησε με τα κυριότερα προβλήματα, όπως παρουσιάζονται, ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι ο λόγος που υφίστανται δεν είναι η απουσία ενός ενιαίου εγγράφου που να καταγράφεται η Στρατηγική του Τμήματος Δασών για την πυροπροστασία.

Η Υπηρεσία συστήνει όπως το Κράτος αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές ως θέμα ασφάλειας, καθότι δεν αποτελεί απειλή μόνο για τα φυσικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, αλλά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ανθρώπινων ζωών, τεράστιες οικονομικές ζημιές στον πρωτογενή τομέα και σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Συνεπώς, σημειώνει η Υπηρεσία, θα πρέπει να προωθήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, στη βάση των υποδείξεων των εμπειρογνωμόνων, με προγραμματισμό και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για την αποτελεσματική επίτευξη της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών στον μέγιστο δυνατό βαθμό και της μείωσης του ενδεχομένου επέκτασής τους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει επίσης τον καταρτισμό Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τόσο λόγω της κλιματικής αλλαγής, όσο και της εγκατάλειψης της υπαίθρου, να καθορίζει συγκεκριμένους, μετρήσιμους, ρεαλιστικούς στόχους και δράσεις εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, που να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται σε συνεχή βάση.

Επίσης συστήνει όπως το Κράτος διασφαλίσει ότι το Τμήμα Δασών διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό που απαιτείται για να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Ιδιαίτερα, στη βάση των υποδείξεων των εμπειρογνωμόνων, το κράτος θα πρέπει να λάβει αποφάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία (στελέχωση, ενίσχυση με κατάλληλα μέσα) της Μονάδας Πτητικών Μέσων, περιλαμβανομένης της κατασκευής αεροδιαδρόμων σε ορθά επιλεγμένες τοποθεσίες για την ενίσχυση της επιτήρησης και της δυνατότητας εντοπισμού και αρχικής προσβολής μιας πυρκαγιάς.

Επιπλέον, η Υπηρεσία συστήνει τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλες τις κατηγορίες και ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού και καλλιέργεια της ατομικής και συλλογικής ευθύνης για την προστασία των δασών.

Καταλήγοντας, η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει την ελπίδα οι συστάσεις να ληφθούν υπόψη κατά την υλοποίηση των επενδύσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την προστασία των δασών, οι οποίες ανέρχονται στα €19 εκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Πολιτική: Τελευταία Ενημέρωση