ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μεταπτυχιακή Σχολή Ινστιτούτου Κύπρου

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός, με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός, με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό. Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας, το οποίο ασχολείται με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος, παγκόσμιας ωστόσο σημασίας, με έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες.

Αρχίζοντας τις δραστηριότητές του το 2007, το Ινστιτούτο Κύπρου έχει να παρουσιάσει μια συνεχή και εντυπωσιακή ανάπτυξη, αλλά και σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά στην εξασφάλισή ανταγωνιστικής ερευνητικής χρηματοδότησης και στην προσέλκυση διεθνούς φήμης επιστημόνων. Σήμερα το Ινστιτούτο διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές και ανθρώπινο προσωπικό πέραν των 280 ατόμων, ενώ έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση πέραν των 75 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ινστιτούτο Κύπρου στεγάζει τέσσερα εξειδικευμένα, πολυεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς:
• Ερευνητικό Kέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC)
• Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό (STARC)
• Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CASTORC)
• Ερευνητικό Κέντρο για το Κλίμα και την Ατμόσφαιρα (CARE-C)

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΙΚυ, ως διαπιστευμένος φορέας που χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης, αποτελεί η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με την ίδρυση της το 2010, η Σχολή εστιάζει στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Διατηρεί ένα μικρό αριθμό φοιτητών υψηλού επιπέδου που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Αυτό προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, να έχουν πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές και να διεξάγουν έρευνες με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η αριστεία στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα ενισχύεται μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών. Η Σχολή φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει μελλοντικούς ηγέτες στον ακαδημαϊκό και το βιομηχανικό χώρο. Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου κατέχουν θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο, στη βιομηχανία, αλλά και στο πεδίο της έρευνας ευρύτερα, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Στρατηγικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει, μεταξύ άλλων τις ακόλουθες στρατηγικές συνεργασίες:
• Massachusetts Institute of Technology (MIT)
• University of Illinois at Urbana-Champaign
• Center de Recherché et de Restauration des Musées de France (C2RMF)
• Max Planck Institute for Chemistry
• Alternative Energies and Atomic Energy Commission
• University of Helsinki

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

Τα προγράμματα σπουδών είναι ενσωματωμένα στις διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου, έτσι ώστε οι φοιτητές να έχουν άμεση πρόσβαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και να συμμετέχουν στις υψηλού κύρους ερευνητικές ομάδες που διαθέτει το Ινστιτούτο, από την έναρξη των σπουδών τους. Ορισμένες από τις ερευνητικές εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, που είναι μοναδικές στην Κύπρο και την περιοχή, περιλαμβάνουν:
• Solar Research Facility (PROTEAS)
• Linear Fresnel Facility (LIFE)
• Unmanned Systems Research Laboratory (USRL)
• Cyprus Atmospheric Observatory (CAO)
• Facility for Chemical Analyses (FCA)
• High Performance Computing Facility (HPCF)
• Mobile Research Infrastructure for Heritage at Risk (STARLAB)
• Virtual Environments Laboratory (VeLab)
• Andrea Pittas Art Characterization Laboratories (APAC)
• Instrumentation for Nanoparticle Synthesis and Characterization Laboratory (INL)
• SEM-EDS Facility (SEM-EDS)

Κοινά πτυχία

Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις διδακτορικές τους σπουδές από κοινού με διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού. Η φοίτηση σε περισσότερα από ένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερων χωρών, να ενισχύσουν το ερευνητικό τους δίκτυο και να αποκτήσουν την εμπειρία της φοιτητικής ζωής σε περισσότερες από μια πόλεις.

Ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας

Το Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας σε ανταγωνιστικούς υποψηφίους (καλύπτοντας δίδακτρα ή/και προσωπικά έξοδα) με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.
• Υποτροφίες (μέχρι και 100% των συνολικών διδάκτρων)
• Ευκαιρίες εργασίας στα ερευνητικά μας προγράμματα (Research Assistantships)
• Προγράμματα Εργασίας-σπουδών (Work-study Schemes)

Αιτήσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για το Μάστερ και κάτοχοι μεταπτυχιακού από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για το Διδακτορικό. Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://www.cyi.ac.cy/index.php/education/prospective-students/general-information-and-prospectus.html

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Ευκαιρίες κατάρτισης και κινητικότητας

Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές εκτός και εντός Ινστιτούτου όπως:

Πρακτική άσκηση (Internships): Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε νέους προσοντούχους φοιτητές να βιώσουν μια διεθνή ερευνητική εμπειρία και τους ενθαρρύνει στην αναζήτηση και επιδίωξη μιας επιστημονικής καριέρας. Τα άτομα που επιλέγονται έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν έρευνα υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα, να εξοικειωθούν με τις τελευταίες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου.

Προγράμματα Κατάρτισης (Executive Courses): Τα προγράμματα είναι μικρά σε διάρκεια και στοχεύουν στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων που επιθυμούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις σημερινές απαιτήσεις της εργασίας τους, στους θεματικούς τομείς του Ινστιτούτου.

Πρόγραμμα Erasmus+: Δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους για μια περίοδο 3-12 μηνών σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία και σε απόφοιτους (εντός 1 έτους από την αποφοίτηση τους) να πραγματοποιήσουν ταξίδια για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης (traineeships).

Χειμερινά/καλοκαιρινά σχολεία: Tα σχολεία καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων και προσφέρονται για φοιτητές ή / και επαγγελματίες. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες, ανάλογα με το σχολείο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Μαθήματα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (Transferrable Skills Courses): Μια σειρά από μαθήματα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων προσφέρονται στους φοιτητές όλων των προγραμμάτων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητά τους.

Εκδηλώσεις

Το Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια που καλύπτουν όλο το φάσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός του οργανισμού, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την έρευνα γενικότερα. Επίσης, διοργανώνονται μια σειρά από κοινωνικές εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν πιο αποτελεσματικά τους φοιτητές στην κοινότητα του Ινστιτούτου και να τους βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθούν και να δικτυωθούν.

Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας στο office.school@cyi.ac.cy 
ή στο 22208614
ή βρείτε μας στα κοινωνικά μας δίκτυα.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση