ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Amathus: Έκλεισε με αυξημένα έσοδα και συνεχίζει τις επενδύσεις

Έτοιμο τον Μάιο του 2023 το Amathus Residences στην Λεμεσό

Της Μαρίας Ηρακλέους

Σε 1,08 εκατ. ανήλθαν τα εισοδήματα του Συγκροτήματος Amathus για το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σύγκριση με €518.098 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση ύψους €566.700. Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος, η αύξηση του μισού εκατ. οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από την εξυπηρέτηση εισερχόμενων τουριστικών ομάδων και εταιρικών εκδηλώσεων και από παροχή υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών φορτίων. Ως αποτέλεσμα της αύξησης των εισοδημάτων, το μεικτό κέρδος, για το πρώτο εξάμηνο του 2021, ανήλθε σε €481.401 από €143.132 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους €338.269.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις μείωσαν την ζημιά

Τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος πριν τη φορολογία για το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσίασαν ζημιά ύψους €653.685 σε σχέση με ζημιά ύψους €2.284.142 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €1.630.457. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στους πιο κάτω λόγους:

- Στην αύξηση του μεικτού κέρδους
- Τις κρατικές επιχορηγήσεις ύψους €279.713 που εισπράχτηκαν κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2021.
- Στη μείωση της ζημιάς συνδεδεμένων εταιρειών κατά €457.528.
- Στη μείωση της ζημιάς της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας κατά €458.640.
- Στη μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας κατά €104.326.

Σημειώνεται ότι μετά την αφαίρεση της φορολογίας ύψους €1.975 (2020: €1.435), η ζημιά μετά τη φορολογία ανήλθε σε €655.660 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €2.285.577 το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Έτοιμο το 2023 το Amathus Residences

Τον Μάιο του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ξενοδοχείου Amathus Residences. Η από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία Amathina Holdings Limited είναι ιδιοκτήτρια του “Amathus Beach Hotel Limassol”, ενός παραθαλασσίου υπερπολυτελούς ξενοδοχείου 203 δωματίων στην παραλία της Λεμεσού. Η Amathina Luxury Hotels Limited, μέσα στα πλαίσια της μεικτής τουριστικής ανάπτυξης, έχει προχωρήσει εντός του 2021 στην ανέγερση ενός πολυώροφου κτηρίου, το Amathus Residences, το οποίο θα περιλαμβάνει 18 δωμάτια ξενοδοχείου και 29 πολυτελή διαμερίσματα που θα εκμισθωθούν σε μακροχρόνια βάση μίσθωσης. Η κατασκευή του κτηρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάϊο του 2023.

Αναστολή δόσεων

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια του 2020, το Συγκρότημα επέλεξε να επωφεληθεί από την αναστολή πληρωμών τραπεζικών δανείων που ψηφίστηκε από το Κυπριακό Κοινοβούλιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 και ήταν διαθέσιμο για όλους τους οφειλέτες που πληρούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις και δεν είχαν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. Ως αποτέλεσμα, συμβατικές αποπληρωμές κεφαλαίου και τόκων των τραπεζικών δανείων του Συγκροτήματος για τους εννέα μήνες μέχρι το τέλος του έτους 2020, ύψους €342.000, ανεστάλησαν και η περίοδος αποπληρωμής των δανείων επεκτάθηκε για έξι μήνες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Με βάση σχετικές Υπουργικές αποφάσεις, το 50% της πιο πάνω κρατικής επιχορήγησης θα επιστραφεί, νοουμένου η επιχείρηση που έλαβε τη χορηγία θα διατηρήσει για κάποια συγκεκριμένη περίοδο το ίδιο επίπεδο απασχόλησης. Η επιχείρηση του Συγκροτήματος έχει τηρήσει τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και σαν αποτέλεσμα έχει αναγνωρίσει στα «άλλα έσοδα» το 50% του ποσού που εισπράχτηκε. Το επιστρεπτέο ποσό θα είναι έντοκο και θα είναι αποπληρωτέο με μηνιαίες δόσεις, αρχίζοντας από τις 31 Ιανουαρίου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Το Συγκρότημα, κατά την τρέχουσα περίοδο, έλαβε επίσης κρατική επιχορήγηση ύψους €176.038 που αναγνωρίστηκε στα «άλλα έσοδα». Η επιχορήγηση ελήφθη με σκοπό την κάλυψη ενοικίων, δόσεων ή άλλων λειτουργικών εξόδων.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Της Μαρίας Ηρακλέους

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση