ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ανοίγει την πόρτα εξόδου για 500 - 600 υπαλλήλους η Τράπεζα Κύπρου

Πρόκειται για το τελευταίο σχέδιο εθελούσιας εξόδου και αν αποτύχει υπάρχουν στο τραπέζι και οι πλεονασμοί

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Τράπεζα Κύπρου ανοίγει την πόρτα της εξόδου για 500 - 600 υπαλλήλους μέσω Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, αφήνοντας ωστόσο και παράθυρο για πλεονασμούς αν δεν πετύχει.

Η Τράπεζα Κύπρου εξήγγειλε το νέο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και η αποζημίωση για όσους το επιλέξουν μπορεί να ανέλθει μέχρι και τις 200 χιλιάδες ευρώ. Το ποσό είναι αφορολόγητο.

Στόχος της τράπεζας όπως είχε ανακοινωθεί και προ μερικών μηνών, να μειωθεί το προσωπικό κατά 15%, που αντιστοιχεί σε περίπου 500 - 600 άτομα. Όταν παρουσίασε εξάλλου τα αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο του 2022 η Τράπεζα Κύπρου είχε αναφέρει πως εντός του 2022 θα μειώσει το κόστος της μειώνοντας κατά 25% τα καταστήματά της και κατά 15% τους υπαλλήλους. Σημαντικός αστερίσκος, όπως διαρρέει, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επιθυμητή μείωση προσωπικού, θα πρέπει να εξεταστούν άλλοι τρόποι, περιλαμβανομένων και των πλεονασμών.

Η Τράπεζα Κύπρου εργοδοτούσε 3,395 άτομα στις 31 Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με 3,438 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και το κόστος προσωπικού ανήλθε σε 50 εκατ. ευρώ για το υπό αναφορά τρίμηνο.

Ακολουθεί αυτούσιο το εσωτερικό μήνυμα του CEO κ. Πανίκου Νικολάου προς το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου: 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με σεβασμό προς όλους εσάς, τους πελάτες, τους μετόχους και την κοινωνία, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για διατήρηση της θετικής πορείας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του Συγκροτήματός μας, ώστε να καταστεί πιο ισχυρό και σύγχρονο, ικανό να στηρίξει την Κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Στα πλαίσια αυτά, όπως γνωρίζετε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες μία προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του λειτουργικού και επιχειρηματικού μας μοντέλου, ώστε το Συγκρότημα να καταστεί πιο ανταγωνιστικό και αποδοτικό που να διασφαλίζει μακροχρόνια την πετυχημένη πορεία του. Συνεχίζεται επίσης η υλοποίηση του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού με διεύρυνση των προσφερόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Συνεπεία των παραπάνω, έχουν υλοποιηθεί ή/και τροχοδρομηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:

- Πώληση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και άλλων στοιχείων ενεργητικού.
- Αναβάθμιση και διεύρυνση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων με αποτέλεσμα τη δυνατότητα αυτό-εξυπηρέτησης των πελατών δίχως να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία τους στο κατάστημα και άρα τη μείωση του αριθμού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στα καταστήματα και την αύξηση της χρήσης των ψηφιακών καναλιών.
- Μείωση των διοικητικών/υποστηρικτικών εργασιών μέσω αυτοματοποιήσεων, αναβαθμίσεων συστημάτων, απλοποιήσεων διαδικασιών και κεντροποιήσεων.
- Ριζική απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας χρηματοδοτήσεων.
- Βελτιστοποίηση του γεωγραφικού αποτυπώματος του δικτύου καταστημάτων με το κλείσιμο ακόμη 15 καταστημάτων.
- Βελτιστοποίηση και απλοποίηση των Οργανωτικών Δομών με παράλληλη κατάργηση διευθυντικών επιπέδων.
- Τερματισμός των εργασιών της υπηρεσίας Task Force.

Οι παραπάνω ενέργειες επηρεάζουν σημαντικά την υφιστάμενη δομή και λειτουργία του Συγκροτήματος. Ως εκ τούτου, έχει ετοιμαστεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης, το οποίο αποτυπώνει τις κυριότερες αναγκαίες αλλαγές ανά Διεύθυνση, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την κατάργηση πολλών υφιστάμενων θέσεων εργασίας και κατ’ επέκταση δημιουργεί την ανάγκη για αντίστοιχη αναπροσαρμογή του αριθμού του προσωπικού.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάσαμε όλες τις πιθανές επιλογές μείωσης του προσωπικού. Με αίσθημα σεβασμού προς το προσωπικό μας και ανταποκρινόμενοι στο αίτημα της ΕΤΥΚ και παρά το ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε για τελευταία φορά να προσφέρει, ένα ευρείας κλίμακας γενναιόδωρο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου με μέγιστο ποσό αποζημίωσης €200.000. Αναγνωρίζοντας τα όσα έχει προσφέρει το προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια και με αίσθημα τεράστιας ευθύνης προς όλους τους επηρεαζόμενους, αυτή η απόφαση πάρθηκε συνειδητά για να δώσουμε την ευκαιρία να φύγουν με αξιοπρέπεια όσοι πλέον δεν θα έχουν αντικείμενο εργασίας ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επιθυμητή μείωση προσωπικού, δεν θα έχουμε πλέον άλλη επιλογή παρά να εξετάσουμε άλλες μεθόδους μείωσης τους αριθμού του προσωπικού μας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των πλεονασμών, με βάση το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης που έχει ήδη κατατεθεί για ενημέρωση και διαβούλευση με την ΕΤΥΚ και έχει κοινοποιηθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πανίκος Νικολάου

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση