ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Έρευνα ΠΟΒΕΚ: Μείωση κύκλου εργασιών και κερδών ΜμΕ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις προχώρησαν ως επί το πλείστο σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους

ΚΥΠΕ

Την αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών, των κερδών και της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας Covid -19, χωρίς όμως αξιοσημείωτη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων τους, κατέδειξε παγκύπρια έρευνα επιπτώσεων και συνεπειών από την πανδημία, Μάρτιος 2020 - Δεκέμβριος 2021, που πραγματοποίησαν η ΓΣ ΠΟΒΕΚ σε συνεργασία με την Τράπεζα Κύπρου και το Γραφείο Ερευνών της Εταιρείας Retail Zoom.

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις προχώρησαν ως επί το πλείστο σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους, ενώ η πλειοψηφία (83%) των συμμετεχόντων, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θεωρούν ως ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, από το κράτος, κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΒΕΚ, στην έρευνα έλαβαν μέρος, με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, 541 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που προέρχονται από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, την εστίαση και ψυχαγωγία και τα τεχνικά επαγγέλματα και οι οποίες το 70% απασχολούν από 2 έως 9 άτομα, το 18% μόνο 1 άτομο και το 12% από 10 έως 49 άτομα.

Η ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να στηρίζεται στη βάση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και προσθέτει ότι τα βασικά προβλήματα που έχουν αναδειχθεί μέσω της ερευνάς προϋπήρχαν και τα οποία έχουν διογκωθεί, σε μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας και της παρατεταμένης διάρκειας της.

Η ευελιξία και η προσαρμογή των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής πολιτικής που να τις στηρίζει, σύμφωνα με την ΓΣ ΠΟΒΕΚ, «αποτελούν τους βασικούς άξονες για αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, με τις όσο το δυνατό λιγότερες δυνατές απώλειες, αλλά και την εγγύηση σταθερότητας και ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η ΓΣ ΠΟΒΕΚ αναφέρει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι ο κύκλος εργασιών, τα κέρδη, και η ρευστότητα μειώθηκαν αισθητά, με τη μείωση στο 58% των συμμετεχόντων να είναι μεγάλη και στο 26% αισθητή μείωση.

Επίσης, το 43% μείωσε το προσωπικό του μέχρι 20%, κυρίως στον τομέα εστίασης/ψυχαγωγίας, ενώ οι επιχειρήσεις προχώρησαν ως επί το πλείστο σε αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους.

Ειδικότερα, το 61% προχώρησε σε αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του (διαδικτυακές πωλήσεις, ψηφιακή αναβάθμιση και εισαγωγή νέων προϊόντων/υπηρεσιών).

Επιπλέον, όπως κατέδειξε η έρευνα, σύμφωνα με την ΓΣ ΠΟΒΕΚ, αξιοσημείωτη αύξηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις έφερε κυρίως η υπηρεσία delivery.

Επίσης, η πλειοψηφία (83%) των συμμετεχόντων, πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θεωρούν ως ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, από το κράτος, κατά την περίοδο της πανδημίας (απευθείας στήριξη – ενοίκια – κόστος ενέργειας – ψηφιακή αναβάθμιση – υποχρεώσεις προς το κράτος), ενώ η κρατική χορηγία/σχέδια στήριξης αποτελεί η πρώτη λύση στην οποία θα στραφούν οι περισσότερες επιχειρήσεις σε περίπτωση ανάγκης χρηματοδότησης της επιχείρησης τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ανησυχία των επιχειρήσεων είναι το κόστος σε ενοίκια (ποσοστό 78%), διάφορα χρέη (ποσοστό 73%) και ο συσσωρευμένος δανεισμός (ποσοστό 72%), ενώ «αξιοσημείωτη ανησυχία προκαλεί και η αύξηση του ανταγωνισμού (ποσοστό 52%)».

«Διαπιστώνονται αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση των επιχειρήσεων, οι μεγαλύτερες ανάγκες είναι στους τομείς του ψηφιακού marketing, στρατηγική marketing, ανάπτυξη νέων προϊόντων, χρηματοδοτικά προγράμματα.

Αναφορικά με τις τράπεζες, οι επιχειρήσεις θα προτιμούσαν, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣ ΠΟΒΕΚ, οι τράπεζες να προσφέρουν σε αυτές πρωτίστως χαμηλά επιτόκια σε ποσοστό 33%, χαμηλότερες χρεώσεις 30 % και εύκολη και γρήγορη χρηματοδότηση 30%.

«Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες θεωρούν την επιδότηση του επιτοκίου ως πιο επιθυμητή στήριξη παρά την παροχή δανείων με κρατικές εγγυήσεις», προστίθεται.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι έχουν αναφερθεί τα θέματα της ψηφιακής εξυπηρέτησης και της διεύρυνσης του ωραρίου εξυπηρέτησης.

Τέλος, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων διατηρεί ελεγμένα οικονομικά ετήσια αποτελέσματα, σε ποσοστό 84%.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση