ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Φοίτηση σε ένα περιφερειακό κέντρο αριστείας

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) αποτελείται από τέσσερα ερευνητικά κέντρα στους τομείς

Kathimerini.com.cy

info@kathimerini.com.cy

Το Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός ερευνητικός και εκπαιδευτικός οργανισμός με ισχυρό επιστημονικό και τεχνολογικό προσανατολισμό. Πρόκειται για ένα κέντρο αριστείας, το οποίο ασχολείται με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος αλλά παγκόσμιας σημασίας, με έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα και τις διεθνείς συνεργασίες.

Αποτελείται από τέσσερα εξειδικευμένα, πολυεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς στους αντίστοιχους θεματικούς τομείς:

• Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων (EEWRC)

• Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό (STARC)

• Ερευνητικό Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CASTORC)

• Ερευνητικό Κέντρο για το Κλίμα και την Ατμόσφαιρα (CARE-C)

Ξεκινώντας τις δραστηριότητές του το 2007, το Ινστιτούτο Κύπρου έχει να παρουσιάσει μια συνεχή και εντυπωσιακή ανάπτυξη, αλλά και σημαντικές επιτυχίες στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής ερευνητικής χρηματοδότησης και στην προσέλκυση διεθνούς φήμης επιστημόνων. Σήμερα το Ινστιτούτο διαθέτει ένα ανθρώπινο προσωπικό πέραν των 250 ατόμων και έχει λάβει συνολική χρηματοδότηση πέραν των 68 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τον εκπαιδευτικό βραχίονα του Ινστιτούτου αποτελεί η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ως διαπιστευμένος φορέας που χορηγεί αναγνωρισμένα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης. Με την ίδρυσή της το 2010, η Σχολή εστιάζει στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Διατηρεί ένα μικρό αριθμό φοιτητών υψηλού επιπέδου, οι οποίοι είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις ερευνητικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική εκπαίδευση και κατάρτιση με τη χρήση των πιο πρόσφατων μεθόδων και τεχνικών, καθώς και πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υποδομές για να διεξάγουν έρευνα με διεθνώς αναγνωρισμένες ερευνητικές ομάδες. Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η αριστεία στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα ενισχύεται μέσω διεπιστημονικών συνεργασιών και φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει μελλοντικούς ηγέτες στον ακαδημαϊκό και το βιομηχανικό χώρο. Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου κατέχουν ήδη θέσεις στον ακαδημαϊκό χώρο και στη βιομηχανία, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα

Το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει στρατηγικές συνεργασίες με τα:

• Massachusetts Institute of Technology (MIT)

• University of Illinois at Urbana-Champaign

• Center de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF)

• Max Planck Institute for Chemistry

• Alternative Energies and Atomic Energy Commission

• University of Helsinki

Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις

Τα προγράμματα σπουδών είναι ενσωματωμένα στις διεπιστημονικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου και οι φοιτητές έχοντας άμεση πρόσβαση σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όπως:
• Solar Research Facility (PROTEAS)

• Linear Fresnel Facility (LIFE)

• Unmanned Systems Research Laboratory (USRL)

• Cyprus Atmospheric Observatory

• Facility for Chemical Analyses (FCA)

• High Performance Computing Facility (HPCF)

• Mobile Research Infrastructure for Heritage at Risk (STARLAB)

• Visualization & Virtual Environments Laboratory

• Andrea Pittas Art Characterization Laboratories (APAC)

• Instrumentation for Nanoparticle Synthesis and Characterization Laboratory (INL)

• SEM-EDS Facility

Κοινά πτυχία

Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τις διδακτορικές τους σπουδές από κοινού με διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού. Η φοίτηση σε περισσότερα από ένα ακαδημαϊκά ιδρύματα ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερων χωρών, να ενισχύσουν το ερευνητικό τους δίκτυο και να αποκτήσουν την εμπειρία της φοιτητικής ζωής σε περισσότερες από μια πόλεις.

Γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας

Το Ινστιτούτο Κύπρου προσφέρει γενναιόδωρες ευκαιρίες οικονομικής βοήθειας για ανταγωνιστικούς υποψηφίους με βάση την ακαδημαϊκή αριστεία, τα προσόντα και το ενδιαφέρον για το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

• Υποτροφίες

• Ερευνητικές Υποτροφίες (Research Assistantships)

• Προγράμματα εργασίας-σπουδών (Work-study Schemes)

Αιτήσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για το Μάστερ και κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό κλάδο για το Διδακτορικό. Τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να λάβουν το πτυχίο τους πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy .

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Η προθεσμία για τις αιτήσεις για έναρξη σπουδών το φθινόπωρο 2021 είναι η 1η Απριλίου 2021. Για επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με άλλες προθεσμίες υποβολής αίτησης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cyi.ac.cy .

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Ευκαιρίες κατάρτισης

Το χαρτοφυλάκιο μας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών ευκαιριών, οι οποίες απευθύνονται σε φοιτητές εκτός και εντός Ινστιτούτου, όπως:

  • Πρακτική άσκηση (Internships): Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε νέους προσοντούχους φοιτητές να βιώσουν μια διεθνή ερευνητική εμπειρία και τους ενθαρρύνει στην αναζήτηση και επιδίωξη μιας επιστημονικής καριέρας. Τα άτομα που επιλέγονται έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν έρευνα υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα, να εξοικειωθούν με τις τελευταίες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου.
  • Χειμερινά/καλοκαιρινά σχολεία: Tα σχολεία καλύπτουν μια ποικιλία θεμάτων και προσφέρονται για φοιτητές ή / και επαγγελματίες. Η διάρκειά τους μπορεί να κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως μερικές εβδομάδες, ανάλογα με το σχολείο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες παίρνουν ένα πιστοποιητικό που μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να συμπληρωθεί με κατάλληλες πιστωτικές μονάδες.
  • Ειδικά σεμινάρια και εργαστήρια: Το ινστιτούτο προωθεί τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων μέσω διαλέξεων, συζητήσεων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι διάσημες σειρές διαλέξεων Hubert Curien και Enrico Fermi Lecture, οι οποίες δίνονται από εξέχουσες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που προκαλεί η πανδημία

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με την πανδημία δημιουργεί προκλήσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση τις οποίες το Ινστιτούτο Κύπρου αντιμετωπίζει με επιτυχία. Με ευελιξία και δημιουργικότητα πραγματοποιούμε τη μετάβαση από τη συμβατική εκπαίδευση, στην εφαρμογή εναλλακτικών μορφών προσφοράς των μαθημάτων στη βάση οδηγιών του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο office.school@cyi.ac.cy ή στο 22208614 ή βρείτε μας στα κοινωνικά μας δίκτυα.

Τα προγράμματα σπουδών είναι αναγνωρισμένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ.) και το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ/CEEA) και είναι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του δεύτερου και του τρίτου κύκλου σπουδών της Διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna Process Second and Third Cycle Degree Guidelines).

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Kathimerini.com.cy

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση