ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

K.Treppides & Co Ltd: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

Οι ελεγκτές έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες τυποποίησης

Newsroom K

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) γενικά και πιο συγκεκριμένα η Μηχανική Μάθηση (ΜΜ), δεν είναι μια νέα έννοια, ωστόσο μόνο τα τελευταία χρόνια είναι που οι επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχουν αρχίσει να μαθαίνουν και να κατανοούν όλες τις δυνατότητες της.

Τα συστήματα ΤΝ μπορούν να σχεδιαστούν με τρόπο ούτως ώστε, να προσαρμόζονται αναλύοντας πως επηρεάζεται το περιβάλλον από προηγούμενες ενέργειες. Ως επιστημονικός κλάδος, η ΤΝ περιλαμβάνει διάφορες προσεγγίσεις και τεχνικές όπως η μηχανική μάθηση, η αυτόματη συλλογιστική και η ρομποτική.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αναβάθμιση της γνώσης και αντίληψης σε αυτό τον τομέα. Η τεχνολογία έχει περάσει από τη μη ρεαλιστική φαντασία στις πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές. Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες και προσεγγίσεις στον τομέα της ΤΝ δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε υιοθέτηση ΜΜ και των συναφών τεχνολογιών θα είναι πολύτιμη μακροπρόθεσμα χωρίς να δημιουργηθούν απαράδεκτες παρενέργειες για οργανισμούς και την κοινωνία.

Οι Ευρωπαϊκές και Διεθνείς ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης εκδηλώσει ενεργό ενδιαφέρoν στην ΤΝ και ενώ αναγνωρίζουν τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η ΤΝ στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στους καταναλωτές και στη εργασία τους, είναι ολοένα περισσότερο προσεκτικοί όσο αφορά τους κινδύνους και τις ακούσιες συνέπειες που έχει η χρήση της ΤΝ από τις εποπτευόμενες εταιρείες.

Η ΤΝ εγείρει βαθιά ερωτήματα σε ηθικούς, νομικούς και ρυθμιστικούς τομείς, αγγίζοντας πολλά μέτωπα από την προστασία της εθνικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων των πολιτών, στην προώθηση των εμπορικών συμφερόντων και της διεθνούς φήμης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μία ευρωπαϊκή προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική και είναι σε θέση να δημιουργήσει ιδιαίτερη μορφή ΤΝ που είναι ηθικά ισχυρή και προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών, των εταιρειών και της κοινωνίας. Ασχολείται με τις τεχνολογικές, ηθικές, νομικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές για να ενισχύσει την ερευνητική και βιομηχανική ικανότητά της ΕΕ και με την τοποθέτηση της ΤΝ στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και της οικονομίας. Με βάση αυτή την Ευρωπαϊκή προσέγγιση, η Κύπρος αναπτύσσει ένα εθνικό έγγραφο στρατηγικής που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη χώρα. Η προσπάθεια διοργανώνεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Οι εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών παραδοσιακά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας. Δεδομένου ότι τα ελεγκτικά γραφεία παραδοσιακά καταρτίζουν, οργανώνουν, αναλύουν και αναφέρονται σε τεράστιες ποσότητες επιχειρηματικών και οικονομικών στοιχείων, είναι οι ηγέτες στη δημιουργία νέων μεθοδολογιών και τεχνολογικών εργαλείων ανάλυσης.

Μέχρι σήμερα υπήρχε περιορισμένη χρήση στη λογιστική του πραγματικού κόσμου αλλά τα πρώτα έργα έρευνας και υλοποίησης περιλαμβάνουν:

Χρήση μηχανικής μάθησης για κωδικοποίηση των λογιστικών καταχωρήσεων και βελτίωση στην ακρίβεια των προσεγγίσεων που βασίζονται σε κανόνες, επιτρέποντας μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Βελτίωση της ανίχνευσης της απάτης μέσω πιο εξελιγμένων μοντέλων μηχανικής μάθησης των «φυσιολογικών» δραστηριοτήτων και καλύτερης πρόβλεψης δόλιων δραστηριοτήτων, και 

Χρήση προγνωστικών μοντέλων βασισμένα στην μηχανική μάθηση για την πρόβλεψη εσόδων

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα θετικό όραμα για το μέλλον, πρέπει να αναπτυχθεί μια βαθιά κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ΤΝ μπορεί να λύσει λογιστικά και επιχειρηματικά προβλήματα, τις πρακτικές προκλήσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι λογιστές για να δουλεύουν παράλληλα με τα ευφυή συστήματα.

Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα: Πως επιτυγχάνεται αποτελεσματική ανθρώπινη εποπτεία της ΤΝ; Μπορεί η ταχύτητα ελέγχου να συμβαδίζει με την ταχύτητα του κινδύνου;

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διαδικασία λογιστικού ελέγχου θα είναι η επικύρωση των αποτελεσμάτων ή των αποφάσεων που πάρθηκαν από σύστημα ΤΝ. Είναι παρόμοιο με την πρόκληση που αντιμετωπίζει η διεύθυνση να αποδείξει σε άλλους ότι τα αποτελέσματα της ΤΝ είναι ορθά και κατάλληλα.

Οι ελεγκτές έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες τυποποίησης, διότι αντιμετωπίζουν συνεχώς την ανάγκη να τεκμηριώνουν τη γνώμη τους στην διοίκηση. Χωρίς δομή αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο.

Η πραγματικότητα για την ΤΝ είναι ότι οι συναλλαγές μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Το ερώτημα είναι εάν μπορεί να αυτοματοποιηθεί η κρίση. Κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την ΤΝ είναι ότι πάντα υπάρχει το στοιχείο της αμφιβολίας. Ακόμη και αν υπάρχουν τα τέλεια δεδομένα, δεν θα υπάρξει ποτέ η τέλεια απάντηση, αλλά μπορούν να υπάρξουν καλά αποτελέσματα. Επομένως, η ανθρώπινη κρίση είναι απαραίτητη.

Οι εταιρείες πρέπει να υιοθετήσουν τις αρχές της αλγοριθμικής λογοδοσίας και της ελεγκτικής ικανότητας - αυτό απαιτεί από τις επιχειρήσεις να έχουν οργανωτικές και τεχνικές διαδικασίες σε εφαρμογή για να επιδείξουν, και για τρίτα πρόσωπα να μπορούν να ελέγξουν και να αναθεωρήσουν, ότι ο αλγόριθμος συμβαδίζει με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.
Η ΤΝ θα γίνει ολοένα και πιο σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής πολλών εταιρειών για την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας καθώς επίσης της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη Μάλτα. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.

Κοσμάς Κοσμά
Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος
K. Treppides & Co Ltd

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Νέα εποχή για το Life Tsai

Νέα εποχή για το Life Tsai

Επαναλανσάρεται σε νέα συσκευασία και 3 σειρές και διανέμεται στην Κύπρο, από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης: World Recipes, Super ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
X