ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μ. Λούης: Αλλαγή στο επιχειρησιακό και λειτουργικό μοντέλο των επιχειρήσεων

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο ένθετο της Κυριακάτικης Καθημερινής «Η Νέα Τάξη Πραγμάτων»

Newsroom K

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΗ

H πανδημία μας έφερε αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες προκλήσεις για την ανθρωπότητα και μας ζητήθηκε να δουλέψουμε ομαδικά και καινοτόμα για να τις αντιμετωπίσουμε. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής τέθηκε ως προτεραιότητα καθώς και το σύστημα Υγείας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα σε όσους συμπολίτες μας το είχαν ανάγκη. Είναι ακόμη νωρίς να αξιολογήσουμε τις συνέπειες της πανδημίας, ήρθε αναπάντεχα και δημιούργησε σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές προκλήσεις.

Η στρατηγική για την ανάκαμψη και την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να στοχεύει στην επιστροφή της ανάπτυξης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού και να επικεντρώνεται σε όλους του πυλώνες της οικονομίας. Η σημερινή κρίση, σε αντίθεση με το 2013, αντιμετωπίζεται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω πολιτικών που στηρίζουν τις οικονομίες όλων των κρατών μελών. Η Κύπρος συμμετέχει σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης, και των προγραμμάτων επαναγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία βοηθούν να διατηρείται το κόστος δανεισμού του κράτους σε χαμηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση έλαβε στοχευμένα μέτρα για την αποτροπή της περεταίρω εξάπλωσης του Covid-19 και για την στήριξη της οικονομίας και της εργασίας. Μέτρα όπως το μορατόριουμ αναστολής πληρωμής δόσεων, θα δράσουν καταλυτικά στον περιορισμό των σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων.
Επιπρόσθετα οι έγκαιρες παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας βοήθησαν στη διατήρηση ενός υγιούς τραπεζικού συστήματος.

Στην Eurobank Κύπρου υποστηρίζουμε τους πελάτες μας παρέχοντας πιστωτικές γραμμές για τις επιχειρήσεις και συμβάλλουμε στην υλοποίηση των κυβερνητικών οικονομικών πρωτοβουλιών. Είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε βιώσιμα επιχειρηματικά έργα προωθώντας περεταίρω την ανάπτυξη. Στη χάραξη της ανάκαμψης δημιουργείται μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε νέες ή ακόμα καλύτερες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με νέους και υφιστάμενους πελάτες και είμαστε μέρος της επαναφοράς και της επιβεβαίωσης του ρόλου του χρηματοοικονομικού τομέα εντός της κοινωνίας μας. Αισιοδοξώ πώς η παρούσα κατάσταση θα είναι διαχειρίσιμη και η οικονομία θα μπορέσει να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2021. Οι τράπεζες θα είναι οι πυλώνες στήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Με σωστή αξιολόγηση του κινδύνου στη χορήγηση των νέων δανείων, ώστε να διαφυλαχθούν σωστά τα συμφέροντα των καταθετών και των μετόχων και να αποφύγουμε τη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.

Επιτακτική ανάγκη η συνέχεια των επιχειρήσεων με μια πιο λιτή, ευέλικτη και αποτελεσματική πλατφόρμα λειτουργίας

Με τη σταδιακή επιστροφή σε μια νέα πραγματικότητα, είναι σημαντικό να επαναπροσδιορίσουμε ποιοι τρόποι εργασίας είναι αποτελεσματικοί και ευέλικτοι. Απαιτείται άμεση αλλαγή στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας, εξέλιξη της εταιρικής κουλτούρας και ταχύτερη υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε να μπορέσουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις να βγουν πιο δυνατοί και να λειτουργούν διαφορετικά και πιο αποδοτικά στο μέλλον. Οι νέες στρατηγικές πρέπει να εξισορροπούν την επιτακτική ανάγκη της συνέχειας των επιχειρήσεων με μια πιο λιτή, ευέλικτη και αποτελεσματική πλατφόρμα λειτουργίας.

Αυτή η δοκιμασία ανάδειξε την ανάγκη για αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας και των επιχειρησιακών μοντέλων, ανεξάρτητα του κλάδου εργασιών. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν το επιχειρησιακό και λειτουργικό τους μοντέλο και να επενδύσουν στην τεχνολογία για να επιβιώσουν στη νέα πραγματικότητα. Η τεχνολογία άλλωστε έχει διαδραματίσει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Eurobank Κύπρου προσάρμοσε τις εσωτερικές της διαδικασίες και λειτουργούσε με εξ’ αποστάσεως συναλλαγές και επαφές με πελάτες και συνεργάτες συνεχίζοντας τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικά. Τα ψηφιακά κανάλια της επέτρεψαν την ομαλή διεκπεραίωση συναλλαγών αποφεύγοντας την φυσική επαφή, ενώ για την ασφάλεια των στελεχών της η Τράπεζα προσέφερε την επιλογή της τηλεργασίας στις πλείστες μονάδες. Με την τεχνολογία και τον ανασχεδιασμό διαδικασιών μπορούμε να παράγουμε με χαμηλότερο κόστος που θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί από ποτέ. Ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, η Τράπεζα είναι στην φάση υλοποίησης επενδύσεων ύψους 20 εκ. ευρώ.

Η πανδημία άλλαξε για πάντα τις εμπειρίες μας καθώς οι συμπεριφορές μας διαφοροποιήθηκαν. Αλλάζουν οι αγοραστικές ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών και επιταχύνονται διαρθρωτικές αλλαγές στη βιομηχανία και στην αγορά αγαθών ή και υπηρεσιών. Θα πρέπει να εξετάσουμε τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών στον τρόπο που σχεδιάζουμε, επικοινωνούμε, χτίζουμε και εκτελούμε τις εμπειρίες που χρειάζονται και θέλουν οι πελάτες μας. Με τις νέες αναδυόμενες συμπεριφορές, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους επεκτείνοντας τις υπάρχουσες προσφορές και δημιουργώντας νέες γραμμές υπηρεσιών και προϊόντων. Η επιτάχυνση θα αναγκάσει τους οργανισμούς να επαναπροσδιορίσουν τις ψηφιακές στρατηγικές τους, για να δράξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταγωνιστούν με διαφορετικά δεδομένα, έχοντας την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως κεντρικό άξονα. Το κράτος έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για να υποβοηθήσει και να προωθήσει την εφαρμογή του ψηφιακού μετασχηματισμού, όμως εξίσου σημαντική είναι και η ψηφιοποίηση του ίδιου του κρατικού μηχανισμού. Το κράτος θα πρέπει να είναι σε θέση να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με μια πληθώρα από ψηφιακές υπηρεσίες, ξεκινώντας από το Τμήμα Φορολογίας, το Γραφείο Εφόρου Εταιριών, το Κτηματολόγιο, Δημοτικές Αρχές κ.ά.

Σε μια κρίση παγκόσμιας εμβέλειας που απειλεί την ανθρώπινη ζωή, η Eurobank Κύπρου μπήκε στη μάχη του περιορισμού και εξάλειψης του ιού εφαρμόζοντας άμεσα μέτρα για προστασία των πελατών και του προσωπικού της. Ταυτόχρονα πρόσφερε χρηματικό ποσό ύψους 100.000 ευρώ για ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμό. Παρόμοιες πρωτοβουλίες υπήρξαν και από ένα μεγάλο αριθμό άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών, κάτι που έμπρακτά αποδεικνύει ότι η κουλτούρα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, πολύ σωστά έχει εδραιωθεί πλέον στην χώρα μας.

*Ο κ. Μιχάλης Λούης είναι CEO της Eurobank Cyprus

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Σε ποιανού τη φάρα

«Εύγε κύριε Παράσχο. Εξαίρετο άρθρο.»
Άσχετος  |  22:30

Τα παιδιά είναι η αντανάκλασή μας

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ… ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ Δεν επικροτώ όλα τα σημεία τα οποία χρησιμοποιεί στις εικόνες του ...»
Ανδρεας Κωνσταντινιδης, ΒΑ, ΜΑ  |  13:25

Επενδύοντας στον φόβο, στον πόνο, στο μίσος

«Ψυχραιμία και έξυπνες κινήσεις αλλά όχι δειλία. Η εποχή του κατευνασμού με την Τουρκία τέλειωσε με ...»
Leon  |  09:39

#PoliticsBlog Πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με τον Μακρόν;

«Oυτε στην εποχη Βενιζελου,ηρθε καποια Μεγαλη Δυναμη να πολεμησει για παρτυ μας την Οθωμανικη ...»
Γιωργος Χ  |  22:05

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Η Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ έχει στόχο, τόσο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους νοσούντες και τις οικογένειές τους, όσο και για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Με χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η φαρμακοβιομηχανία Remedica

Η εταιρεία θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας αλλά και των ευάλωτων ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
X