ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Πανεπιστήμιο Frederick - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πιστοποίηση νέου διαπανεπιστημιακού εξ αποστάσεως Μάστερ στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής

Δελτίο Τύπου

Πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), ύστερα από ενδελεχή αξιολόγηση από επιτροπή ειδικών, ένα νέο εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Μάστερ, με τίτλο «Ευρωπαϊκό́ Δίκαιο». Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και θα προσφέρεται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Frederick και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίχτηκε από κοινού ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick και τη Σχολή́ Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού́ Ανοικτού́ Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται όχι μόνο σε δικηγόρους της Κύπρου και της Ελλάδας, αλλά και σε στελέχη εταιρειών, φορέων και οργανισμών, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να εφοδιαστούν με τα απαραίτητα προσόντα για την παροχή́ υπηρεσιών υψηλού́ επιπέδου, βελτιώνοντας τις δεξιότητες τους στην επίλυση ιδιαίτερα απαιτητικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σκοπός του συγκεκριμένου διαπανεπιστημιακού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η σε βάθος γνώση του Ευρωπαϊκού́ Δικαίου, του δικαίου που συνιστά́ ιδιαίτερη έννομη τάξη, χωριστή́ από́ τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών - μελών και διέπεται από́ τις δικές του, ιδιαιτέρες αρχές. Η θεωρητική́ και πρακτική́ νομική́ ανάλυση δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα οικονομίας, εμπορίου, ενιαίας αγοράς, αλλά́, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις, καλύπτει και ποικίλους άλλους τομείς, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πληροφορική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ποινική δικαιοσύνη, το περιβάλλον, την ενέργεια, την ασφάλεια, τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυτιλία και τη δικαστική συνεργασία στον ευρωπαϊκό χώρο. Η γλώσσα παρακολούθησης είναι η ελληνική και η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 1,5 έτος (3 εξάμηνα).

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων και το κοινό τους πρόγραμμα σπουδών, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθ. Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ειδικού πρωτοκόλλου που συμφωνήθηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου Frederick και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, αποτελώντας ουσιαστικά το πρώτο βήμα πολλών δράσεων που περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε, πριν από δύο χρόνια. Με μεθοδικότητα, πολλές ώρες επιστημονικής εργασίας αλλά κυρίως με υψηλό αίσθημα ευθύνης, μια μεγάλη ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών της νομικής επιστήμης και από τα δύο πανεπιστήμια, συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη αυτού του καινοτόμου και πρωτοποριακού μεταπτυχιακού προγράμματος, γεγονός που καταγράφεται και στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης. Ως Πανεπιστήμιο Frederick είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το Τμήμα Νομικής και τους εξαίρετους και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς συναδέλφους μας, όχι μόνο για αυτή τους την επιτυχία αλλά γιατί εδώ και μια δεκαετία με συνέπεια και ευθύνη παρέχουν στους φοιτητές μας υψηλής ποιότητας θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όλους τους τομείς του δικαίου. Την ίδια στιγμή δηλώνουμε ιδιαίτερα ευτυχείς, αφού στο πλαίσιο της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου μας, έχουμε αυτή τη ξεχωριστή συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ένα δυναμικά και ταχέως αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές διακρίσεις. Το επόμενο μας βήμα είναι να προσφέρουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών και στην αγγλική γλώσσα με στόχο να τύχει ευρύτερης διεθνούς αποδοχής και να καταστεί ένα πρόγραμμα αναφοράς στον ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), Καθ. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, πρόσθεσε: «Η εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων είναι αναγκαία και, σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΑΠ εμπλουτίζεται με νέα γνωστικά αντικείμενα και αγκαλιάζει νέους τομείς. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η κίνηση να προχωρήσουμε μαζί με το Πανεπιστήμιο Frederick σε ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ενωσιακό δίκαιο, ένα γνωστικό αντικείμενο το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς. Το μεταπτυχιακό αυτό καλύπτει ένα μεγάλο κενό και αναμένουμε ότι θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, καθώς ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός είναι το μέλλον των νομικών. Θα ήθελα να εξάρω τα δύο Πανεπιστήμια για το γεγονός ότι κινήθηκαν πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε να αναπτύξουν αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω αυτό να είναι αφετηρία για μια πολύ γόνιμη συνεργασία».

Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά τη διαδικασία αίτησης εγγραφής αλλά και ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick www.frederick.ac.cy ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής στη Λευκωσία (22394394) ή στη Λεμεσό (25730975) ή μέσω email στο info@frederick.ac.cy

Μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/european-law/ ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών ΕΑΠ (Δευτέρα έως Παρασκευή: 9:00 – 13:00) στα τηλέφωνα 0030 2610 367305 και 2610 367302, ή στο e-mail: edi@eap.gr.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Δελτίο Τύπου

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Ακόμα μία χρονιά τα METRO στηρίζουν έμπρακτα τα αδέσποτα ζώα της Κύπρου.
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ