ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Νέα ερευνητικά προγράμματα από το ΙΠΕ

Εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Newsroom K

Σειρά νέων ερευνητικών Προγραμμάτων προκήρυξε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), τα οποία απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα δικαιούχων της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότηταςκαι παρέχουν πολλαπλές ευκαιρίες χρηματοδότησης. Τα νέα Προγράμματα έχουν έντονη διάσταση υποστήριξης των κυπριακών επιχειρήσεων και εντάσσονται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων«RESTART 2016-2020»για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του ΙΠΕ.

Με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα €100 εκατομμύρια, το πλαίσιο Προγραμμάτων RESTART 2016-2020 στοχεύει στην ανάδειξη του τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας σε ένα από τους βασικούς συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου. Ένα σημαντικό μέρος των Προγραμμάτων επικεντρώνεται στους τομείς της ενέργειας, τουρισμού, κατασκευών, μεταφορών-ναυτιλίας, υγείας, γεωργίας, τροφίμων, περιβάλλοντος, πληροφορικής και επικοινωνιών και τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Τα νέα Προγράμματα είναι:

• «Διερεύνηση Βιομηχανικής Εφαρμογής Τεχνολογίας/Τεχνογνωσίας»

Απευθύνεται σε κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίεςθα μπορούν να διερευνήσουν προκαταρκτικά την πιθανή βιομηχανική εφαρμογή μιας τεχνολογίας/τεχνογνωσίας, πριν από την έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

• «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

Το Πρόγραμμα στοχεύει στηδιεθνή δικτύωση των κυπριακών φορέωνκαι απευθύνεταιστις επιχειρήσεις καθώς και σεερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και κοινωφελείς οργανισμούςπου επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Αφορά, κατά κύριο λόγο, εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει ή διαχειρίζεται το ΙΠΕ, όπως το Δίκτυο Enterprise Europe Network και το Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020».

• «Βιομηχανική Ιδιοκτησία»

Στόχος του Προγράμματος είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας.Συγκεκριμένα, οισυμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουνσημαντικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση ερευνητικού έργου, μέσα από την κατοχύρωση διπλωματών ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικών σχεδίων.

• «EUROSTARS Κύπρου»

Πρόκειται για το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διεθνή έργα του ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS.Βασική επιδίωξη του EUROSTARS είναι η ενθάρρυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων(R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της δημιουργίας νέων ή βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών που αναμένεται να αξιοποιηθούν άμεσα από τους συμμετέχοντες φορείς.

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Newsroom K

Σχόλια αναγνωστών

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

«Παρόλο που ο όρος "Ελέφαντας στο Δωμάτιο"είναι Αμερικανική ορολογία κι οι δικοί μας ψευδοπολιτικοί ώς ...»
Γιάννης Σαβεριάδης  |  11:04

Αδάμος Αδάμου: Κλείνει ο κύκλος μου στη βουλή, όχι όμως στην πολιτική

«Το ΑΚΕΛ μετά από δύο ΟΛΕΘΡΙΕΣ επιλογές του ιδίου ανθυποψηφίου του μη εκλεγόμενου Σταύρου Μαλά, κατάφερε ...»
Γιάννης Σαβεριάδης  |  10:47

ΟΕΛΜΕΚ: Χωρίς προβλήματα η τηλεκπαίδευση αυτή την εβδομάδα

«που το ξερετε ρε χαχες?»
μαρουλα  |  09:55

ΟΕΛΜΕΚ: Χωρίς προβλήματα η τηλεκπαίδευση αυτή την εβδομάδα

«που το ξερετε ρε χαχες?»
μαρουλα  |  09:55

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση