ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Οι στόχοι της Ελληνικής, το 2022 και στο βάθος κέρδη 200 εκατ.

Η Τράπεζα αναμένει ένα ακόμη καλύτερο 2023 λόγω των επιτοκίων – Πως σχολιάζει τα αποτελέσματα ο οικονομικός αναλυτής της Athlos Capital

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η Ελληνική Τράπεζα παρουσίασε κέρδη 24,2 εκατομμυρίων ευρώ για το 2022, όμως αναμένει ένα ακόμα καλύτερο 2023 βάσει των μεσοπρόθεσμων στόχων που εμπεριέχονται στο στρατηγικό της σχέδιο.

Μέσα στους μεσοπρόθεσμους στόχους της που καλύπτουν περίοδο 3 - 5 ετών, και συγκεκριμένα στην κατεύθυνση του 2023, η Τράπεζα σημειώνει ότι το εξελισσόμενο περιβάλλον των επιτοκίων θα συνεχίσει να στηρίζει τις οικονομικές της επιδόσεις τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το Σχέδιό της, η Τράπεζα αναμένει ότι το κέρδος πριν τη φορολογία για το έτος 2023 θα είναι υψηλότερο από 200 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αναμενόμενων αλλαγών στα επιτόκια και της βελτιωμένης δομής κόστους μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης που ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των μεσοπρόθεσμων οικονομικών στόχων που έχει θέσει, ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας αναμένει να μειωθεί κάτω από 3%, ποσοστό κοντινό σε σχέση με το ποσοστό που είχε στο τέλος του 2022, δηλαδή το 3,6%. Όσον αφορά στο Δείκτη κόστους ζημιών απομείωσης έναντι των δανείων και απαιτήσεων, έχει θέσει ως μεσοπρόθεσμο στόχο να είναι περίπου στις 50 μονάδες βάσης. Η Ελληνική έχει θέσει στους μεσοπρόθεσμους στόχους της να ρίξει και το λόγο του δείκτη εξόδων προς τα έσοδα (cost to income), σε λιγότερο από 50%, σε σύγκριση με το 68% που ήταν στα τέλη του 2022.

Μεγάλες προσδοκίες έχει και για την Απόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεσοπρόθεσμα. Συγκριμένα, η Τράπεζα αναμένει δείκτη ROTE πάνω από 10%, ενώ τώρα ο δείκτης ROTΕ αναπροσαρμοσμένος για έξοδα αναδιάρθρωσης ανήλθε το 2022 στο 8,9%.

Περνώντας στο κεφάλαιο των δεικτών βασικού κεφαλαίου και χρηματοδότησης, στους μεσοπρόθεσμους στόχους αναφορικά με το Δείκτη Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις), η τράπεζα αναμένει να είναι πάνω από 14%. Στα τέλη του 2022 ήταν στο 19,1%, αλλά ο δείκτης αυτός είναι αναπροσαρμοσμένος λαμβάνοντας υπόψη τον θετικό αντίκτυπο από τη συμφωνία Starlight (περιλαμβάνει το κέρδος από την πώληση της εταιρείας διαχείρισης χρεών, την ελάφρυνση των Σταθμισμένων Περιουσιακών Στοιχείων μετά την πώληση των ΜΕΔ και την αύξηση των ΣΠΣ από την απόκτηση των Ομολογιών Υψηλής (Senior) Εξοφλητικής προτεραιότητας και των Ομολογιών Μεσαίας (Mezzanine) εξοφλητικής προτεραιότητας).

Τέλος, μπορεί το 2022 να ήταν μία πολύ καλή χρονιά για την Ελληνική στη βάση του νέου δανεισμού και να έδωσε 1,17 δισ. ευρώ «φρέσκων» κεφαλαίων, όμως μεσοπρόθεσμα φαίνεται να θέλει να σταθεροποιηθεί η αυξητική τάση και αυτά τα νούμερα. Χαρακτηριστικά, στους μεσοπρόθεσμους στόχους θέλει να δίνει νέο δανεισμό άνω των 1,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Σε σχέση με το νέο δανεισμό του 2021, η τράπεζα το 2022 έδωσε περίπου 30% παραπάνω.

Δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για δάνεια

Αναφορικά με την αύξηση των επιτοκίων, άρα και την αύξηση των δόσεων που καλούνται οι δανειολήπτες να καταβάλλουν, η Ελληνική παρουσιάζεται σε ειδικό τμήμα των οικονομικών της αποτελεσμάτων να μην ανησυχεί ιδιαίτερα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Τράπεζα παρακολουθεί ενεργά την ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων και την εξέλιξη του πιστωτικού κινδύνου εν μέσω της αυξητικής πορείας του επιτοκιακού περιβάλλοντος, σημειώνει ωστόσο ότι η πλειονότητα του εξυπηρετούμενου δανειακού χαρτοφυλακίου βασίζεται στο επιτόκιο αναφοράς της Τράπεζας και δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι στιγμής οποιαδήποτε αύξηση στα αντίστοιχα βασικά επιτόκια. «Η Τράπεζα διατηρεί σχετικά περιορισμένο χαρτοφυλάκιο με επιτόκιο αναφοράς EURIBOR το οποίο παρακολουθείται στενά και δεν έχει παρατηρηθεί, μέχρι στιγμής, οποιαδήποτε σημαντική επιδείνωση του πιστωτικού κινδύνου σε αυτό», συμπληρώνει.

Θα δουλέψει για μέρισμα

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες οικονομικές επιδόσεις της Τράπεζας και μετά την ολοκλήρωση του «Project Starlight», δηλαδή της πώλησης των προβληματικών της δανείων ύψους 700 εκατ. που αναμένεται στις αρχές του 2023, η Τράπεζα θα συνεργαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές για την έναρξη καταβολής μερίσματος από το 2023 και μετά, με την επιφύλαξη των σχετικών εγκρίσεων των ρυθμιστικών αρχών.

Λειτούργησε η αποθηκευμένη ρευστότητα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το έτος 2022 της Ελληνικής ανήλθαν σε 300,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με 256 εκατ. ευρώ για το έτος 2021. Η αύξηση σε ετήσια βάση οφειλόταν κυρίως από το θετικό αντίκτυπο ύψους 17,4 εκατ. από το δανεισμό σε Στοχευμένες Πράξεις Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (ΣΠΜΑ/TLTROs), ύψους 2,3 δισ. και την αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες και άλλες τράπεζες μετά από μεταβολές στα επιτόκια που ανακοινώθηκαν από την ΕΚΤ.

Πώς σχολιάζει ο οικονομικός αναλυτής της Athlos Capital

Σύμφωνα με τον οικονομικό αναλυτή της Athlos Capital, Φάνο Βλαδιμήρου, τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας για το έτος 2022 είναι θετικά και ενισχύουν τις προσδοκίες για καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον. Όπως υπενθύμισε, «η Ελληνική Τράπεζα παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ύψους 24,2 εκατ. Ευρώ σε σχέση με ζημίες 11,7 εκατ. Ευρώ το έτος 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν και το έκτακτο κόστος του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης περίπου 71 εκατ. Ευρώ, που πραγματοποίησε η τράπεζα το 4ο τρίμηνο του περασμένου έτους. Η ετήσια εξοικονόμηση του εν λόγω σχεδίου είναι σημαντική αφού υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Βλαδιμήρου υπογράμμισε ότι, η κύρια πηγή των αυξημένων κερδών, ήταν η αύξηση που παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα από τόκους, ειδικότερα το 4ο τρίμηνο του περασμένου έτους (+ 30% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το περασμένο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο οικονομικός αναλυτής της Athlos Capital σημείωσε ότι, αύξηση 10% παρουσίασαν επίσης και τα μη επιτοκιακά έσοδα, λόγω κυρίως της αύξησης στα καθαρά έσοδα δικαιωμάτων και προμηθειών και στα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες.

«Η Ελληνική Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση να επωφεληθεί περαιτέρω από τα υψηλότερα επιτόκια διεθνώς, αφού διαθέτει ένα από τους υψηλότερους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στην Ευρωζώνη, με περισσότερο από το 40% του ενεργητικού της να είναι σε μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, της επιτρέπει να αισιοδοξεί για κέρδη ρεκόρ το τρέχον έτος και καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Βλαδιμήρου κατέληξε με το ότι, «ο Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο 3.6% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ), κοντά στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ είναι ο χαμηλότερος μεταξύ των κυπριακών και ελληνικών τραπεζών».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση