ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ζημιές για την Τρ. Κύπρου αλλά και προβλέψεις

Είχε προειδοποιήσει πως θα προχωρούσε σε τέτοιες κινήσεις για να θωρακιστεί από τις «corono-επιπτώσεις»

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

«Η εξάπλωση του COVID-19 αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην παγκόσμια όσο και στην κυπριακή οικονομία», ανέφερε από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, συμπληρώνοντας πως «ο αντίκτυπος στην κυπριακή οικονομία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια και την ένταση της πανδημίας». Ο κ. Νικολάου, η τράπεζα του οποίου ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ζημιές 26 εκατομμυρίων ευρώ, τόνισε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως κοινότητα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού είναι «άνευ προηγουμένου», εξηγώντας δε πως οι προτεραιότητες σε αυτές τις συνθήκες είναι η προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πελατών της τράπεζας, η στήριξη της οικονομίας και η διασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας της.

Μπορεί η Τράπεζα Κύπρου να παρουσίασε ζημιές 26 εκατ. ευρώ, ωστόσο βάσει των αποτελεσμάτων της προκύπτει ότι προχώρησε σε επιπρόσθετη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 88 μονάδων βάσης, που αντιστοιχεί σε 28 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020, αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών. Για τέτοιες κινήσεις εξάλλου είχε προειδοποιήσει και κατά την ανακοίνωση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του 2019 κατά τις αρχές του Μάη. Ότι δηλαδή αναμένεται να προχωρήσει σε προβλέψεις η τράπεζα για να θωρακιστεί από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από τον κορωνοϊό. Τα αποτελέσματα της τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν οργανική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 142 εκατ. ευρώ, ενέργειες που λογικά έγιναν πριν να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα από τα μέτρα απαγόρευσης. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων με προβλέψεις στην Τράπεζα αυξήθηκε σε 56% και το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανήλθε σε 124%. Το πρώτο τρίμηνο του έτους είχε συνολικά έσοδα ύψους 145 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη ύψους 52 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως τον Μάιο του 2020, ολοκληρώθηκε η πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 133 εκατ. ευρώ με την ονομασία «Velocity 2». Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), ανήλθε σε 14,3% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 14,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου 2020, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 9, της απομείωσης του αποθεματικού επανεκτίμησης και τις αυξημένες πιστωτικές ζημιές δανείων, και επηρεάστηκε θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και τη μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,7% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με 18% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει πακέτο θετικών μέτρων τα οποία αναμένεται να στηρίξουν την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος για διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομίας, για μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυξάνουν τα αποθέματα κεφαλαίων της Τράπεζας τα οποία είναι διαθέσιμα για απορρόφηση πιθανών μελλοντικών ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από την κρίση.

Συνεχίζοντας, βάσει των αποτελεσμάτων, ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 58% μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης τον περασμένο Οκτώβριο και που κόστισε στην Τράπεζα 81 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Συνεχίζει με το Helix 2

Στα αποτελέσματα τονίζεται πως, παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές ως αποτέλεσμα της πανδημίας του ιού COVID-19, η Τράπεζα συνεχίζει να εργάζεται με τους συμβούλους του για πώληση χαρτοφυλακίου ΜΕΔ στο μέλλον. Λόγω των συνθηκών αγοράς και λειτουργίας που επικρατούν, η διαδικασία είναι πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο από ότι αρχικά αναμενόταν, ενώ υπενθυμίζει πως στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, η Τρ. Κύπρου αναγνώρισε επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 75 εκατ. κατά το δ΄ τρίμηνο 2019, με αρνητική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου ύψους 46 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ μελλοντικά. Με την ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ, τονίζεται πως οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος θα επωφεληθούν από οποιαδήποτε σχετιζόμενη μείωση σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων, μετά από έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Τ. Αράπογλου: θα μπούμε σύντομα ξανά σε τροχιά προόδου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου Τάκης Αράπογλου, κατά την ετήσια γενική συνέλευση, σημείωσε από πλευράς του πως «η έλευση της πανδημίας έχει εμποδίσει την περαιτέρω πρόοδο που επιθυμούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε, αλλά ελπίζουμε ότι με κάποια καθυστέρηση ίσως θα μπούμε σύντομα ξανά σε τροχιά προόδου». Ο κ. Αράπογλου προειδοποίησε ότι «βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της κρίσης και οι προβλέψεις για τη διάρκεια και τον αντίκτυπό της αλλάζουν σχεδόν μέρα με τη μέρα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μετά την εξαιρετική προσπάθεια των τελευταίων χρόνων, η Τράπεζα θα έχει την ικανότητα να διαχειριστεί οποιεσδήποτε προβλέψιμες ακραίες καταστάσεις. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και επικαιροποιούμε τα μοντέλα μας για να εκτιμούμε καλύτερα τις εξελίξεις».

Αναφορικά με τις κύριες προτεραιότητες της Τράπεζας Κύπρου έκανε λόγο στην μείωση κινδύνου στο ενεργητικό του ισολογισμού, στη διατήρηση επαρκών δεικτών ιδίων κεφαλαίων και ρευστότητας, στη βελτίωση της κατανομής και απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων, στη μείωση του κόστους και την αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των εξορθολογισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην ετοιμασία της Τράπεζας για την ψηφιακή εποχή.

Έντυπη Έκδοση

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Αγία Σοφία: Ένα αιώνιο πολιτικό σχέδιο

«Εν τω μεταξύ η δύση και η Ρωσσία σφυρούν αφιάφορα....»
Αρμαγεδών  |  08:48

Αρμόδιον ζητώ!

«Και ο κτίστης θα ηθελε ( μπορεί και είναι) καλλιτέχνης, όπως και πολλοί άλλοι ιδιώτες... βασικά όλοι ...»
Αρμαγεδών  |  20:40

Επιχειρήσεις: Τελευταία Ενημέρωση

Νέα εποχή για το Life Tsai

Νέα εποχή για το Life Tsai

Επαναλανσάρεται σε νέα συσκευασία και 3 σειρές και διανέμεται στην Κύπρο, από τη Χαραλαμπίδης Κρίστης: World Recipes, Super ...
Δελτίο Τύπου
 |  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ