ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Έκτακτοι σε θέσεις μονίμων στο δημόσιο

Ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 3.664 από το 2017, ενώ μειώθηκε το μόνιμο προσωπικό κατά 9.533 υπαλλήλους

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οι ανάγκες του δημοσίου φαίνεται ολοένα να μεγαλώνουν, αλλά και να καλύπτονται συνεχώς από εκτάκτους την τελευταία πενταετία. Στο έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην κυβέρνηση από το Δεκέμβρη του 2017 μέχρι και το Δεκέμβρη του 2021 παρατηρείται αύξηση κατά 24%, σε απόλυτους αριθμούς έχουν αυξηθεί 3.664 άτομα. Τον Δεκέμβρη του 2017 το έκτακτο προσωπικό που απασχολούσε η Κυβέρνηση ήταν στα 14.980 άτομα και τον περυσινό Δεκέμβρη18.644 άτομα. Την ίδια ώρα, όμως μειώνεται και το μόνιμο προσωπικό. Το Δεκέμβρη του 2017 το μόνιμο προσωπικό της Κυβέρνησης ανερχόταν στα 35.759 άτομα, ενώ το Δεκέμβρη του 2021 στα 26.226 άτομα. Η μείωση που παρατηρείται στην πενταετία του μονίμου προσωπικού ανέρχεται στο 26% ή σε απόλυτους αριθμούς σε 9.533 άτομα. Το γενικό σύνολο, όμως, των ατόμων που έχουν απασχόληση στην Κυβέρνηση το Δεκέμβρη του 2021 ανέρχεται σε 53.054, ενώ προ μίας πενταετίας το ίδιο προσωπικό ανερχόταν σε 51.846 άτομα, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4% ή κατά 2.315 άτομα (εντάσσονται στο ποσοστό των 53.054 ατόμων και ωρομίσθιο προσωπικό 8.184 ατόμων). Με τα πιο πάνω ποσοστά συνάγεται το συμπέρασμα πως, ενώ μειώνονται οι μόνιμοι, αυξάνονται οι έκτακτοι, παρόλο που το –όχι και τόσο μακρινό- έργο της τρόικα εν μέρει συνεχίζεται να εφαρμόζεται. Η τρόικα μιλούσε για σταδιακή μείωση του προσωπικού που απασχολούνταν στο Δημόσιο, κατά τουλάχιστον 5.000 υπαλλήλους. Η μείωση του μόνιμου προσωπικού είναι γεγονός (το δείχνουν εξάλλου τα πιο πάνω ποσοστά της Στατιστικής Υπηρεσίας). Ωστόσο, γεγονός είναι και η μεγάλη αύξηση του έκτακτου προσωπικού, που έχει συντελέσει στην αύξηση του γενικού συνόλου αυτών που απασχολούνται στην κυβέρνηση.

Το Δεκέμβρη του 2017 το μόνιμο προσωπικό της Κυβέρνησης ανερχόταν στα 35.759 άτομα, ενώ το Δεκέμβρη του 2021 το μόνιμο προσωπικό ανερχόταν στα 26.226 άτομα.

Πρόσθετα, αφήνοντας στην άκρη το ωρομίσθιο προσωπικό των 8.184 ατόμων το Δεκέμβρη του 2021, από τα 44.870 που αποτελούν το σύνολο του έκτακτου και μονίμου προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας, της εκπαιδευτικής υπηρεσίας και των δυνάμεων ασφαλείας, βλέπουμε πως ένας στους δύο που απασχολείται στην κυβέρνηση είναι έκτακτος.

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα δεδομένα του Δεκέμβρη του 2020, που παρέχει η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2%), στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,2%), ενώ το προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας παρέμεινε σταθερό. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρεις κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,1%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρεις κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (8,5%). Στο Ωρομίσθιο Προσωπικό παρατηρείται μείωση (-0,9%) σε σχέση με το Δεκέμβρη του 2020.

Τουλάχιστον πέφτει η ανεργία

Μπορεί η αύξηση των έκτακτων υπαλλήλων να μην είναι και η πλέον ενδεδειγμένη πρακτική, ωστόσο η πρόσληψή τους βοηθά στα επίπεδα ανεργίας που έχει φτάσει η Κύπρος στην παρούσα περίοδο. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει διακριτό κατά πόσο στη διαμόρφωση αυτού του αποτελέσματος συμβάλλει η πρόσληψη των εκτάκτων ή ο ιδιωτικός τομέα. Με βάση την τελευταία διαθέσιμη ανακοίνωση για το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, το Σεπτέμβριο του 2021 μειώθηκε στο 3,6% σε σχέση με 9,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Το αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας της Ευρωζώνης ανήλθε στο 7,4% το Σεπτέμβριο του 2021, σε σύγκριση με 8,6% τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και παρέχει η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2021, έφτασε τα 14.800 πρόσωπα.

Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2021 μειώθηκε στα 14.336 πρόσωπα σε σύγκριση με 15.015 τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2020 σημειώθηκε μείωση 18.582 προσώπων ή 55,7% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 3.947), του εμπορίου (μείωση 3.839), της μεταποίησης (μείωση 1.247), των κατασκευών (μείωση 1.064) των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 946), καθώς και στη μείωση 1.479 προσώπων που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης

Την προηγούμενη εβδομάδα η Βουλή ψήφισε τους νόμους που αφορούν την αξιολόγηση και προαγωγή των δημόσιων υπαλλήλων, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Σκοπός του πρώτου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί η ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) της ευθύνης παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και η εφαρμογή εσωτερικών ασφαλιστικών δικλίδων σε όλες τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή υποψηφίων.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που αφορά την αξιολόγηση υποψηφίων για προαγωγή, διατμηματική προαγωγή και πρώτο διορισμό και προαγωγή στη δημόσια υπηρεσία είναι η θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση των ανελικτικών θέσεων της δημόσιας υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων στη βάση νέου συστήματος αξιολόγησης, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την εργασιακή συμπεριφορά.

Προτάθηκαν επίσης ρυθμίσεις που αφορούν τη διαπίστωση της καταλληλότητας του υπαλλήλου για προαγωγή ή διατμηματική προαγωγή, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της ετήσιας αξιολόγησης, τις κατηγορίες υπηρεσιακών εκθέσεων, την περίπτωση σύνταξης δυσμενούς υπηρεσιακής έκθεσης, τις ευθύνες των λειτουργών αξιολόγησης και των προϊσταμένων τμημάτων και την εποπτεία της εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος.

Έντυπη Έκδοση

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση