ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Μεταρρυθμίσεις ώρα μηδέν για την Κύπρο

Από το Ταμείο Ανάκαμψης μπορεί να λάβει χορηγίες ύψους 1,3 δισ. ευρώ, με έναρξη αποπληρωμής το 2027

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Χρήματα τα οποία θα είναι μόνο άρρηκτα συνδεδεμένα με μεταρρυθμίσεις θα δοθούν στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες βρίσκονται στο ράφι από το χρονικό διάστημα που η Κύπρος βγήκε εκτός μνημονιακών υποχρεώσεων το Μάρτη του 2016 και είχε υποσχεθεί πως θα κάνει. Από τότε, ωστόσο, πολλά έχουν αλλάξει, όπως για παράδειγμα η αναπάντεχη πανδημία του κορωνοϊού. Δημιουργήθηκε ένα ομολογουμένως φιλόδοξο ευρωπαϊκό ταμείο, το γνωστό πλέον σε όλους μας Ταμείο Ανάκαμψης. Βασική παράμετρος για να αντλήσει στο μέγιστο τα χρήματα τα οποία δικαιούται η χώρα από ευρωπαϊκούς πόρους, είναι οι μεταρρυθμίσεις.

Η Κύπρος συνολικά, μπορεί να αντλήσει κονδύλια της τάξης των 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα επτά χρόνια, τα οποία θα είναι «κράμα» επιχορηγήσεων και δανείων. Η Κύπρος από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ μπορεί να λάβει χορηγίες ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, για μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν κυρίως τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης. Την ίδια ώρα, η Τρόικα πραγματοποιεί αυτή την εβδομάδα τον προκαθορισμένο μεταμνημονιακό έλεγχο του Σεπτεμβρίου, έναν από τους δύο που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση. Ο μεταμνημονιακός έλεγχος από την Τρόικα, μπορεί να λειτουργήσει ως ένας μοχλός πίεσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία για να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, όπως άλλωστε καταγράφει σε κάθε έκθεση η οποία δημιουργείται μετά την ολοκλήρωση κάθε επίσκεψης. Αυτή τη φορά, όμως, θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς αυτά που πρότεινε όλα τα προηγούμενα χρόνια να γίνουν ως τομές, θα πρέπει να υλοποιηθούν στα επόμενα χρόνια.

Τα χρήματα τα οποία θα δοθούν στην Κύπρο υπό μορφή χορηγήσεων και δανείων θα πρέπει να έχουν αντίκρισμα. Και δεν είναι μόνο ζήτημα κυπριακό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει μεταρρυθμίσεις και ουσιαστικές προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο από κάθε κράτος μέλος της. Θα είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα γίνεται μέσα στο πλαίσιο των κανόνων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των προτεραιοτήτων που υπάρχουν για βιώσιμη και ανθεκτική, πράσινη, αλλά και ψηφιακή ανάπτυξη. Αυτή τη φορά δεν θα πρέπει να σκοντάψουν οι όποιες μεταρρυθμίσεις προωθηθούν σε κοινωνικά σύνολα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σε πρακτικές που δεν θέλουν να αλλάξουν. Απώτερος στόχος είναι η δέσμευση των κονδυλίων που θα λάβει η χώρα μέχρι το 2023 και η υλοποίηση των όποιων μεταρρυθμίσεων μέχρι το 2026. Από εκεί και πέρα, τα κονδύλια θα αρχίσουν να αποπληρώνονται από την Κύπρο από το 2027.

Τα κόκκινα σημεία και οι ευρωπαϊκές συστάσεις

Όπως έχει δηλώσει και ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, για την αξιοποίηση των κονδυλίων που αφορούν το Next Generation EU, η Κύπρος θα υποβάλει τριετές εθνικό Σχέδιο διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, παρά το ότι υπάρχει χρόνος να δοθεί το εθνικό Σχέδιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Το Σχέδιο, όπως έχει πει ο Υπουργός, θα πρέπει να βασίζεται στις ειδικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να συνάδει με τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και θα χρειαστεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση από όλους. Η αποδέσμευση κονδυλίων θα υπόκειται στην ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών προθεσμιών και στόχων που θα συμφωνηθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα εγκρίνονται και από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ποιες όμως οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Κύπρο; Ανατρέχοντας στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου του 2020, η Επιτροπή έχει προβεί στις πιο κάτω διαπιστώσεις : Α) Το επενδυτικό δυναμικό παρεμποδίζεται από την αργή πρόοδο των ιδιωτικοποιήσεων. Β) Η πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης εξακολουθεί να εκκρεμεί. Γ) Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου όμως έχει σημειώσει πρόοδο. Δ) Το δικαστικό σύστημα στην Κύπρο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις από άποψη αποτελεσματικότητας, με τις αρχές να έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να αναμορφώσουν το δικαστικό σύστημα και να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες. Ε) Η εξειδίκευση των δικαστηρίων βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η βασική νομοθεσία εξακολουθεί να εκκρεμεί. Ζ) Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, η επαγγελματικοποίηση του προσωπικού στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και άλλα στοχοθετημένα μέτρα, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών και να προωθήσουν μια πραγματικά ανταγωνιστική και αποτελεσματική αγορά δημόσιων συμβάσεων. Η) Η υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς σημειώνει πρόοδο, αλλά η ικανότητα συντονισμού παραμένει ανεπαρκής. Θ) Το αναπτυξιακό μοντέλο της Κύπρου έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και εμποδίζει την κλιματική ουδετερότητα. Ι) Τα υψηλά ποσοστά παραγωγής αποβλήτων, τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και η ισχυρή εξάρτηση από την υγειονομική ταφή αποτελούν μείζονες ανησυχίες. Κ) Παρά τα περιορισμένα μέτρα που έχει λάβει, η Κύπρος παραμένει ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή λόγω της ξηρασίας και της λειψυδρίας. Λ) Η Κύπρος απέχει πολύ από την επίτευξη των στόχων της για το 2020 και ακόμη περισσότερο από τους στόχους της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030. Μ) Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει καθυστερήσει πολύ. Ν) Το μισθολογικό κόστος του δημόσιου τομέα εξακολουθεί να αυξάνεται και οι προσεχείς δικαστικές αποφάσεις θα μπορούσαν να συνεπάγονται μεγάλο πρόσθετο κόστος. Ξ) Ο αντίκτυπος της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας στα δημόσια οικονομικά απαιτεί στενή δημοσιονομική παρακολούθηση. Ο) Ενώ στην Κύπρο η φορολογική διάρθρωση φαίνεται ευνοϊκή για την ανάπτυξη, η φορολογική βάση παραμένει περιορισμένη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους φόρους κατανάλωσης και εισοδήματος εταιρειών. Π) Ενώ τα έσοδα από φόρους που σχετίζονται με το περιβάλλον υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ, υπάρχει περιθώριο προσαρμογής του φορολογικού συστήματος ώστε να στηρίζει καλύτερα τους στόχους πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα. Ρ) Η ενοποίηση των εποπτικών αρχών των συνταξιοδοτικών ταμείων και των ασφαλιστικών εταιρειών προχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τα παραπάνω υπάρχουν και επιμέρους συστάσεις. Συνολικά αριθμούν 46 σελίδες.

Έντυπη Έκδοση 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση