ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Ο Covid αύξησε τον προϋπολογισμό κατά 220 εκατ.

Συνολικά έγιναν πρόσθετες πιστώσεις ύψους 339 εκατ. στο αναθεωρημένο κείμενο που έφτασε στη Βουλή

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός παρουσιάζεται αυξημένος κατά 339 εκατομμύρια ευρώ, με τα 220 εκατομμύρια εξ αυτών να αφορούν τα μέτρα τα οποία παρουσίασαν από κοινού ο Υπουργός Οικονομικών και η Υπουργός Εργασίας για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, έγινε περίληψη πιστώσεων ύψους €200 εκ. στα πλαίσια της ανάγκης στήριξης των επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων, λόγω εφαρμογής μέτρων για αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας, περίληψη πιστώσεων ύψους €20 εκ. για την παροχή στήριξης για την ευρύτερη τόνωση της οικονομίας εάν απαιτηθεί και περίληψη πρόσθετων πιστώσεων ύψους 120 χιλιάδες ευρώ για αγορά υπηρεσιών για την λειτουργία Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο προϋπολογισμός για θέματα άμυνας έχει πρόσθετες πιστώσεις ύψους 77 εκατ. ευρώ.

Σε επιστολή που απέστειλε την Τρίτη ο οπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης στον Πρόεδρο της Βουλής Αδάμο Αδάμου, αναφέρει ότι έχουν ενσωματωθεί και οι τροποποιήσεις που είχαν υποβληθεί από την Κυβέρνηση και συζητήθηκαν σε δύο συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και τέθηκαν προς ψήφιση κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Προϋπολογισμού στην Ολομέλεια του Σώματος την 17η Δεκεμβρίου και οι οποίες επέφεραν αύξηση στις πιστώσεις του αρχικού νομοσχεδίου ύψους €136.709.55 για το 2021. Σύμφωνα με την επιστολή του κ. Πετρίδη, μεταξύ των τροπολογιών των κομμάτων που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την αποκοπή ποσοστού ύψους 10% από διάφορες ομάδες δαπανών συνολικού κόστους €21.374.265 και δεν επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της Βουλής.

Προσθέτει δε, ότι περιλήφθηκαν και πρόσθετες πιστώσεις ύψους €4.257.000 ως ανθρωπιστική βοήθεια προς το Λίβανο μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού και τις καταστροφές που αυτή επέφερε το καλοκαίρι του 2020. Από τα 5 εκατ. που συμφωνήθηκαν αρχικά, αφαιρέθηκε ποσό 743 χιλιάδων ευρώ που παραχωρήθηκε ήδη υπό μορφή αναλωσίμων και φαρμάκων με απόφαση ημερομηνίας 21 Αυγούστου 2020. Η βοήθεια θα παραχωρηθεί, όπως συνεχίζει, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2020 σε είδος όπως τρόφιμα και είδη ένδυσης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την κυπριακή οικονομία. Το εν λόγω ποσό, εξηγεί, παρόλο ότι περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό του 2020, δεν κατέστη δυνατό να παραχωρηθεί εντός του 2020 λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Απαντά στις εισηγήσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών προχωρά και στις απαντήσεις επί των εισηγήσεων που έχουν υποβάλει τα κοινοβουλευτικά κόμματα και πολιτικές παρατάξεις.

Αναφορικά με την εισήγηση για εισαγωγή κατώτατου μισθού, αναφέρει πως η κυβέρνηση, όπως παρουσιάζει στην προεκλογική της δέσμευση, έχει δεσμευθεί με την έναρξη του κοινωνικού διαλόγου μέσα στα θεσμοθετημένα πλαίσια, με στόχο την υιοθέτηση ενός εθνικού κατώτατου μισθού στη βάση μελέτης που διεξήχθη από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Σχετικά με την κατώτατη σύνταξη για χαμηλοσυνταξιούχους, ο Υπουργός αναφέρει πως το Υπουργικό στη συνεδρία του 9ης Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε την αύξηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών των συνταξιούχων στα επίπεδα του ορίου της φτώχειας, με συνεπαγόμενη πρόσθετη δαπάνη 19 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στην εισήγηση για τη δυνατότητα αφυπηρέτησης ατόμων που εργάζονται σε βαριά επαγγέλματα πριν το υφιστάμενο όριο αφυπηρέτησής τους, αναφέρει πως μπορεί να εξεταστεί αφού προηγηθεί διεξαγωγή αναλογιστικής μελέτης που θα εφαρμόζει εκεί που κρίνεται αναγκαίο τις παραμέτρους του Ταμείου για να διασφαλίζεται και η βιωσιμότητά του. Πρόσθετα, ο Υπουργός δηλώνει πως στο πλαίσιο αλλαγής της δήλωσης πολιτικής για αγροτεμάχια για οικιστική ανάπτυξη, θα ετοιμαστεί σχέδιο, με το οποίο θα επωφελούνται 134 κοινότητες που δεν συμμετέχουν στο Σχέδιο Αναζωογόνηση ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών.

Και για τράπεζες

Για τον τραπεζικό τομέα και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο Υπουργός επισημαίνει πως δεν αναπέμφθηκε η πρόταση για αναστολή εκποιήσεων μέχρι το τέλος Μαρτίου, ότι επίσης ετοιμάζεται σχέδιο για την κάλυψη των μη βιώσιμων δανειοληπτών που υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο σχέδιο Εστία και επίσης ότι κατατέθηκε νομοσχέδιο για επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας που αφορά καταχρηστικές ρήτρες σε δανειακές συμβάσεις τραπεζών και επιβολή αποτρεπτικών διοικητικών προστίμων.

Όπως τονίζει στην επιστολή του, το νομοσχέδιο κατατέθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και η συζήτησή του βρίσκεται σε εξέλιξη στην επιτροπή εμπορίου. Κάποιες από τις προτάσεις, όπως τονίζει, που άπτονται θεμάτων σχετικών με τις εκποιήσεις δεν δύναται να γίνουν αποδεκτές, ενώ το ίδιο ισχύει και για εισηγήσεις για τα του ΓεΣΥ, αφού επηρεάζεται η μονοασφαλιστική φιλοσοφία του. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός τονίζει πως στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν αναβάθμιση των υποδομών, όπως η επέκταση μονάδων ατυχημάτων έκτακτης ανάγκης, ενίσχυση του Μακάρειου νοσοκομείου, κατασκευή ειδικής μονάδας covid στο νοσοκομείο Αμμοχώστου, δημιουργία μονάδας μεταδοτικών ασθενειών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο συνολικός προϋπολογισμός των πιο πάνω έργων είναι στα 74,5 εκατ. ευρώ.

Για το αίτημα για εξαγγελία προγράμματος κατασκευής ΑΠΕ τονίζει πως εισάγεται ένας πρόγραμμα στήριξης μέσω επιχορηγήσεων με σκοπό την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μεμονωμένων μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες και η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε νοικοκυριά σε με άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αναφορικά με την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής, αναφέρει πως η Κυβέρνηση συνεχίζει να λαμβάνει σειρά μέτρων. Τέλος, τονίζει πως ο προϋπολογισμός για θέματα άμυνας έχει πρόσθετες πιστώσεις ύψους 77 εκατ. ευρώ.

Έντυπη Έκδοση

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Το πολιτικό απόθεμα τελειώνει στον ΔΗΣΥ

«"Η απουσία ελπίδας, η έλλειψη στρατηγικής και το αφήγημα του παρελθόντος" και προσθέτω, και τα σκάνδαλα ...»
ΑΚΑ  |  10:43

Τι φέρνει η επίσκεψη Μπορέλ

«Ζοζέπ Μπορέλ, ένας φοβιτσιασμένος και καλοπληρωμένος υπάλληλος της ΕΕ που στο άκουσμα και μόνο του ονόματος ...»
ΑΚΑ  |  10:40

Οι απαντήσεις του Προέδρου για τα ταξίδια στις Σεϋχέλλες

«Πότε επιτέλους θα αντιληφθεί ο πρόεδρος της ΚΔ ότι ξεπέρασε κάποια όρια και ότι είναι ώρα να παραιτηθεί, ...»
ΑΚΑ  |  20:16

Κυκλοφορούσε με κορωνοϊό - Στη δουλειά με συμπτώματα

«πραγματικα γιατι δεν καταδικαζουν καποιο σε φυλακιση . ειναι εγλημα εναντια στην ανθρωποτητα αυτο »
chris  |  10:45

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση