ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
Τελευταία Ενημέρωση: 00:25
 

Αυτό είναι το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Δανείων (ΚΕΔΙΠΕΣ)

Το Υπουργικό βρήκε τα υποψήφια μέλη που θα πλαισιώσουν την ΚΕΔΙΠΕΣ, θυγατρική της πρώην ΣΚΤ που μετονομάστηκε σε ΣΕΔΙΠΕΣ

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Το Υπουργικό κατέληξε στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα πλαισιώσει την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), δηλαδή της εταιρείας - Φορέα που θα διαχειριστεί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια του πρώην Συνεργατισμού.

Όπως πληροφορήθηκε η «Κ», το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη κατά τη συνεδρία της Τετάρτης του Συμβουλίου, επέλεξε 5 πρόσωπα από το Shortlist 15 συνολικά προσώπων της PwC .

Είναι τα εξής:

1) Λάμπρος Παπαδόπουλος (Λογιστής, πρώην στέλεχος της Citibank και άλλων τραπεζών)

2) Δρ. Μάριος Πιτσιλλής (Διδάκτωρ Οικονομικών και πρώην τραπεζικό στέλεχος στη Λαική Τράπεζα)

3) Μάριος Χοιρομερίδης (Διευθυντής Συμβουλευτικής εταιρείας με εμπειρία στην διαχείριση ακινήτων)

4) Δώρος Κτωρίδης (Πρώην διευθυντικό στέλεχος της Λαικής Τράπεζας)

5) Σοφοκλής Παραπάνος (Στέλεχος στον χρηματοικονομικό τομέα - Finance)

Τα πρόσωπα είναι οι προτεινόμενοι από την Κυβέρνηση (διότι δεν διορίζει άμεσα το κράτος αλλά έμμεσα) και υποδεικνύονται στην ΣΕΔΙΠΕΣ από το μεγαλομέτοχο (κράτος). Θα οριστούν στο ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ και αναμένονται πολύ σύντομα να είναι και το ΔΣ της ΣΕΔΙΠΕΣ (μητρικής). Τα μέλη αυτά θα πρέπει επίσης να εγκριθούν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στη βάση της αξιολόγησης καταλληλότητας και αξιοπιστίας (fit and proper).

Τονίζεται πως έπειτα το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να επιλέξει τον CEO της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Οικονομικών είχε επιλέξει τον οίκο PwC για την εξεύρεση υποψήφιων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), θυγατρική της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, που μετονομάστηκε σε ΣΕΔΙΠΕΣ. Το Shortlist που έφεραν ενώπιον του Υπουργείου, όπως προαναφέρθηκε εξάλλου, είχε 15 πρόσωπα.

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ είναι 100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), της πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ) και εργάζεται με στόχο την άμεση διερεύνηση περιπτώσεων τερματισμού λογαριασμών / παγιοποιήσεων / συμψηφισμών και επίλυσης θεμάτων τα οποία πιθανόν να έχουν προκύψει.

Τα βιογραφικά των μελών του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ

Λάμπρος Παπαδόπουλος

Ο κ. Παπαδόπουλος ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην Ernst & Young στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε στους τομείς Ελέγχου (Audit – Media & Resources) και Εταιρικής Χρηματοδότησης (Corporate Finance – Business Valuations). Κατά το διάστημα 1998-2012 εργάστηκε στη Citigroup (Λονδίνο), ώς Επικεφαλής του τμήματος Ανάλυσης για την Ελληνική και Κυπριακή Χρηματιστηριακή Αγορά και του τμήματος Εταιριών Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης στην Ηπειρωτική Ευρώπη. Από το 2006 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του τμήματος Ανάλυσης.

Το 2013 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Για το διάστημα 2013-2015 υπήρξε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroxx Securities S.A. Από το 2015 ως το 2018 διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών.

Από το 2017 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Trastor Real Estate Investment Company SA η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Από το 2018 είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Global Ports Investments Plc, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Από το 2013 ο κ. Παπαδόπουλος ιδιωτεύει ώς Χρηματοοικονομικός και Στρατηγικός Σύμβουλος.

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent at Canterbury στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο σπουδών Accounting with Computing (B.A.Hons – First Class) και από το 1996 εγκεκριμένος λογιστής Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Δρ. Μάριος Πιτσιλλής

Ο κ. Πιτσιλλής γεννήθηκε στη Λάρνακα και μετά τις βασικές του σπουδές στο London School of Economics και το μεταπτυχιακό του στη Σχολή Οικονομικών του Cambridge εκπόνησε στο ίδιο πανεπιστήμιο την διδακτορική του διατριβή την οποία υποστήριξε το 2002. Κύριοι ερευνητικοί του τομείς είναι τα μακροοικονομικά και ο χρηματοοικονομικός τομέας. Για πολλά χρόνια εργάστηκε στον όμιλο της Λαικής από την οποία αφυπηρέτησε το 2013 από τη θέση του Risk Management. Από το 2015 ξεκίνησε την πορεία του στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Μάριος Χοιρομερίδης

Ο Μάριος Χοιρομερίδης αποφοίτησε το 2002 από το Πανεπιστήμιο του Maryland στην Αμερική, με μεταπτυχιακό ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Robert H. Smith School of Business, με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Εταιρειών, με υποτροφίες από το Fulbright Commission και το Πανεπιστήμιο του Maryland. Αποφοίτησε επίσης από το Πανεπιστήμιο του Reading στην Αγγλία το 1998, στον κλάδο του Μάρκετινγκ και των Διεθνών Επιχειρήσεων, με βαθμό First Class Honours και μερική υποτροφία από την Τράπεζα Κύπρου. Είναι διευθυντής της εταιρείας Connecor Investments (Cyprus) Limited την οποία έχει ιδρύσει στην Κύπρο με το διεθνές Group της Hansa Mercator από τον Αύγουστο του 2013. Aσχολείται μεταξύ άλλων με την εξεύρεση κεφαλαίων, την προώθηση επενδύσεων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, και την πώληση επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιουχικής αξίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει αντιπροσωπεύσει αριθμό επενδυτών από διάφορες χώρες με σκοπό την εξεύρεση ελκυστικών επενδύσεων στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Ταυτόχρονα, είναι εγγεγραμμένος διαμεσολαβητής για εμπορικά θέματα στο Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), καθώς και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA), καθώς και διαχειριστής στο Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της CYTA. Είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου και γραμματέας της Εταιρείας Αναπτύξεως Αγρού “H Πρόοδος” Δημόσια Λτδ, ιδιοκτήτες του Ξενοδοχείου Ρόδον. Έχει διατελέσει επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου της CYTA Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Ανώνυμος Εταιρεία, καθώς και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Από το 2007 μέχρι το 2013 εργάστηκε στον Όμιλο Σιακόλα ώς ο πρώτος γενικός διευθυντής του The Mall of Cyprus στη Λευκωσία, του πρώτου εμπορικού κέντρου τέτοιας εμβέλειας στην Κύπρο. Ήταν επίσης γενικός διευθυντής της δημόσιας εταιρείαs ITTL Trade Tourist & Leisure Park Plc, καθώς και του Εμπορικού Πάρκου Σιακόλα, του The Mall of Engomi και άλλων εμπορικών ακινήτων και δραστηριοτήτων του Ομίλου Σιακόλα. Από το 2003 μέχρι το 2007 εργάστηκε ως γενικός διευθυντής της εταιρείας Pafilia Services Ltd στην Πάφο, με κύριες δραστηριότητες την πλήρη διαχείριση μεγάλου αριθμού συγκροτημάτων κατοικιών και ακινήτων του Ομίλου της Παφίλια, καθώς και την παροχή συνολικών υπηρεσιών after-sales services, σε όλους τους ξένους ιδιοκτήτες ακινήτων, και τους επενδυτές του Ομίλου Παφίλια.

Εργάστηκε επίσης από το 1998 μέχρι το 2000 στην Αγγλία, στον τομέα του Μάρκετινγκ στην εταιρεία International Computers Ltd, (ICL), θυγατρική του διεθνούς Ομίλου Fujitsu, ενώ από το 2002 μέχρι το 2003, εργάστηκε στις πωλήσεις ακινήτων στη Λευκωσία, στην εταιρεία Landtourist Estates Limited. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει παραστεί σε μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και συνεδρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, στους τομείς που εργάστηκε, με στόχο την συνεχή ατομική επιμόρφωση, ενημέρωση και εκπαίδευση. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 2 Σεπτεμβρίου 1974, υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά από το 1993 μέχρι το 1995 και απολύθηκε με το βαθμό του εφέδρου Ανθυπολοχαγού.

Δώρος Κτωρίδης

Ο κ. Δώρος Κτωρίδης γεννήθηκε το 1958, αποφοίτησε από το Ε’ Γυμνάσιο Λεμεσού το 1976. Απέκτησε το τίτλο BBA από το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού και αργότερα με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική πήρε τον τίτλο MBA με
ειδικότητα στα χρηματοοικονομικά.

Έχει εμπειρία 27 χρόνων στο Τραπεζικό τομέα και κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Marfin Bank (Romania) S.A., είναι Πρόεδρος της Marfin Leasing (Romania), και Ανώτερος Διευθυντής της Marfin Popular Bank στην Κύπρο.

Σοφοκλής Παραπάνος

Ο κ. Παραπάνος είναι κάτοχος πτυχίων BSc in Business Administration of Science από το Arkansas State University και ΜBA in Finance and Investments από το Northern Illinois University. Έχει πολυετή πείρα σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Είναι συνέταιρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

Ν. Νουρής: Στοπ σε εικονικούς φοιτητές και γάμους για άσυλο

«Κύριε Υπουργέ, θα σου βγάλω το καπέλο αν καταφέρεις αυτό που οι προηγούμενοι υπουργοί δεν κατόρθωσαν ...»
ΑΚΑ  |  09:49

Πρώην και νυν ΥΠΟΙΚ αντιδρούν κατά Άντρου

«ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ… Οπωσδήποτε, με τις εμπειρίες, που ελπίζω να αποκτήσατε, στη διαχείριση των οικονομικών ...»
YIANNOULIS  |  13:22

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση

X