ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Αυξήθηκαν τα πωλητήρια έγγραφα, μειώθηκαν οι υποθήκες

O Δ/ντης ΤΚΧ ανέφερε ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας, που παραμένουν σε εκκρεμότητα, ανέρχονται σε 9.500, από 20.000 το 2021.

ΚΥΠΕ

Αύξηση κατά 20% ή κατά 987 σημειώνουν τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) από τις αρχές του 2023 μέχρι τα μέσα Μάϊου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μειώθηκαν οι υποθήκες κατά 35% ή κατά 2.125, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Ελίκκος Ηλία, ενώ σε σχέση με τους τίτλους ιδιοκτησίας που παραμένουν σε εκκρεμότητα ανέφερε ότι αυτοί ανέρχονται σε 9.500, από 20.000 το 2021.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων υποβολής αίτησης και παραλαβής εγγράφων, ενώ σε σχέση με την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε το Τμήμα στις 8 Μαρτίου, ο κ. Ηλία είπε ότι αποκαταστάθηκε το σύνολο των εσωτερικών λειτουργιών του Τμήματος, ενώ δεν είναι ακόμη προσβάσιμες οι διαδραστικές δραστηριότητες της Πύλης Κτηματολογίου για άτομα εκτός Κύπρου. Επιπλέον, ο κ. Ηλία είπε ότι σήμερα παραμένουν να εκκρεμούν για εξέταση γύρω στις 9.500 τίτλοι ιδιοκτησίας, ενώ ανέφερε παράλληλα πως έχουν απομείνει προς εξέταση και οι προβληματικές περιπτώσεις που παρουσιάζουν σοβαρές παρατυπίες.

Αύξηση πωλήσεων
Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία, ο κ. Ηλία είπε ότι οι πωλήσεις ανήλθαν τους πρώτους μήνες (μέχρι τα μέσα Μαΐου) του 2023 σε 6.928 σε σύγκριση με 7.390 το ίδιο διάστημα το 2022. Πρόσθεσε ότι τα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν στο ΤΚΧ ήταν 5.694 και 4.707 αντίστοιχα, δηλαδή αυξήθηκε ο αριθμός τους το 2023. Σημείωσε, ωστόσο, ότι οι υποθήκες μειώθηκαν από τις 6.058 σε 3.933.

Οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται, κατά τον κ. Ηλία, επηρεάζονται περισσότερο με την κατάσταση στη κτηματαγορά και δεν σχετίζονται με την κυβερνοεπίθεση.

Επανήλθε στην ομαλότητα η λειτουργία του Τμήματος
Εξάλλου, ο Διευθυντής του ΤΚΧ είπε στο ΚΥΠΕ ότι μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε το Τμήμα στις 8 Μαρτίου 2023, «χρειάστηκε αρκετό διάστημα για να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη λειτουργία του Τμήματος», προσθέτοντας ότι μέσα σε διάστημα λιγότερο από μία εβδομάδα, αποκαταστάθηκαν οι δραστηριότητες που σχετίζονταν με τις μεταβιβάσεις, τις υποθήκες και γενικά τις καταθέσεις εμπράγματων βαρών και στις 10 Απριλίου, τέθηκε σε λειτουργία η Πύλη Κτηματολογίου στη νέα της μορφή, ενώ δύο μήνες μετά την κυβερνοεπίθεση αποκαταστάθηκε το σύνολο των εσωτερικών λειτουργιών του Τμήματος.

«Οι διαδραστικές δραστηριότητες της Πύλης Κτηματολογίου δεν είναι ακόμα προσβάσιμες από άτομα εκτός Κύπρου για λόγους ασφαλείας, ενώ κλειστή παραμένει και η γεωπύλη INSPIRE, στην οποία υπάρχει ειδική πρόσβαση σε γεωγραφικά δεδομένα», πρόσθεσε.

Ο κ. Ηλία ευχαρίστησε όσους βοήθησαν στην γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργίας του ΤΚΧ και ιδιαίτερα τον Υπουργό και Γενικό Διευθυντή του Υπουργείο Εσωτερικών, τον Υφυπουργό και Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας.

Έκδοση Τίτλων με Αναγκαστικό Εκσυχρονισμό Εγγραφής
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΤΚΧ, η προσπάθεια για την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας, που αφορούν σε αναπτύξεις για τις οποίες οι Επιχειρηματίες Ανάπτυξης Γης δεν είχαν προχωρήσει στη διαδικασία για την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας, ξεκινά γύρω στο 2006 (Πρόγραμμα Σύγκλισης), ενώ το 2009, είχε υπολογιστεί από το Τμήμα ότι εκκρεμούσαν για έκδοση πέραν των 100.000 τίτλων ιδιοκτησίας.

Ανέφερε ότι μετά την ψήφιση των σχετικών Νομοθεσιών για την Πολεοδομική Ρύθμιση το 2011, υπολογίστηκε ότι το 2013 εκκρεμούσαν γύρω στις 65.000 τίτλοι ιδιοκτησίας και το 2015, μετά από απαίτηση της Τρόικα, ανοίχτηκαν αιτήσεις για όλες τις αναπτύξεις που εντοπίστηκαν ότι εκκρεμούσε η διαδικασία της έκδοσης των τίτλων ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα οι τίτλοι που εκκρεμούσαν να ανέρχονται τότε σε 45.000. Είπε ακόμη ότι με την έναρξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) το 2021, εκκρεμούσαν 20.000 τίτλοι ιδιοκτησίας που αντιστοιχούσαν σε 1.050 περίπου αιτήσεις αναγκαστικών εκσυγχρονισμών.

Ανέφερε ότι «η δέσμευση με βάση το ΣΑΑ είναι η εξέταση συνολικά 16.000 τίτλων ιδιοκτησίας, (δηλαδή του 80% των αιτήσεων)» και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο του ΣΑΑ, έχουν εξεταστεί 10.500 τίτλοι ιδιοκτησίας, από τους οποίους έχουν εκδοθεί περίπου 4.700 τίτλοι, ενώ έχουν απορριφθεί περίπου 5.800.

«Σήμερα, παραμένουν να εκκρεμούν για εξέταση γύρω στις 9.500 τίτλοι ιδιοκτησίας, που αντιστοιχούν σε 500 περίπου αιτήσεις, από τις οποίες το ΤΚΧ θα πρέπει να εξετάσει ακόμη 5.500 τίτλους ιδιοκτησίας», σημείωσε.

Ο κ. Ηλία είπε στο ΚΥΠΕ ότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης των 45.000 αιτήσεων διαφάνηκε ότι ένα ποσοστό πέραν του 15% των συνολικών αναπτύξεων είχε σοβαρές παρατυπίες (δεν υπάρχουν άδειες, έχουν κτιστεί επιπρόσθετες παράνομες μονάδες, δεν έχουν κατασκευαστεί έργα υποδομής, κα.), το οποίο καθιστά αδύνατη την έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας.

«Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων, οι οποίες παρουσιάζουν τα πιο πάνω προβλήματα, παραμένουν στις αιτήσεις που εκκρεμούν και εξετάζονται στα πλαίσια του ΣΑΑ, καθώς διαχρονικά έχουν απομείνει προς εξέταση κυρίως οι προβληματικές περιπτώσεις», υπογράμμισε. Τέλος, ο κ. Ηλία διαβεβαίωσε ότι το ΤΚΧ καταβάλει «κάθε δυνατή προσπάθεια» ώστε να ολοκληρώσει την εργασία και να εκπληρώσει τη δέσμευση που τέθηκε.

Εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης του κοινού
Επιπλέον, ο Διευθυντής του ΤΚΧ είπε στο ΚΥΠΕ ότι με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, το ΤΚΧ αποφάσισε από τις 12 Απριλίου 2023 την εισαγωγή εναλλακτικών τρόπων υποβολής αίτησης και παραλαβής εγγράφων, ανάλογα με την επιθυμία/επιλογή του αιτητή, για όλα τα είδη αιτήσεων, εκτός των αιτήσεων που απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτητή στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο είτε με ραντεβού είτε όχι (Μεταβίβαση, Υποθήκευση, Κατάθεση Εμπράγματων Βαρών).

Σημείωσε ότι η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με παράδοση σε έντυπη μορφή στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. Πρόσθεσε πως για τις αιτήσεις που μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, οι πολίτες μπορούν να τις υποβάλουν μέσω του CY_LOGIN, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω παράδοσης σε έντυπη μορφή», πρόσθεσε. «Οι πολίτες έχουν τώρα την επιλογή να παραλάβουν έγγραφα είτε μέσω ταχυδρομείου είτε στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο», κατέληξε.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση