ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

«Δεύτερες σκέψεις» για δανεισμό βάζει το «ταβάνι» των 800.000

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν θα μπορούν να απολύσουν πέραν του 2% του προσωπικού τους

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Τη συμμετοχή δέκα κυπριακών τραπεζών στο Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων Νέων Επιχειρηματικών Δανείων με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι 180 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε τη Δευτέρα, το Υπουργείο Οικονομικών, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση για το Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίων για Στεγαστικά δάνεια.

Το Σχέδιο εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp), ενώ με βάση την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ανώτατο ύψος του δανείου που μπορεί να παραχωρηθεί ανά αυτοτελώς εργαζόμενο και επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ. Το Σχέδιο της επιδότησης των επιτοκίων είναι ένα σχέδιο το οποίο είχε και έχει αρκετό ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, ωστόσο το όριο των 800.000 ευρώ που τέθηκε σε συνδυασμό με τις εργασιακές ρήτρες, βάζει ένα φρένο σε πολλές. Όπως πληροφορείται η «Κ» από τράπεζες που συμμετέχουν στο Σχέδιο, αν και το ενδιαφέρον για δανεισμό επιχειρήσεων παραμένει, η πτυχή της μη απόλυσης του προσωπικού της επιχείρησης που θα λάβει το δάνειο πέραν του 2%, λειτουργεί εξίσου ανασταλτικά με το «ταβάνι» των 800.000 ευρώ δανείου που έχει τεθεί.

Όπως μεταφέρθηκε στην εφημερίδα, οι επιχειρήσεις κάνουν δεύτερες σκέψεις για το αν αξίζει να λάβουν δάνειο έως 800.000 ευρώ για το οποίο θα μπορέσουν να κάνουν ελάχιστες απολύσεις παρά το ότι μπορεί για παράδειγμα η πανδημία να αναζωπυρωθεί στην Κύπρο. Το Υπουργείο Οικονομικών κατά την εξαγγελία του Σχεδίου όμως ήταν ξεκάθαρο, που αφήνει στην άκρη την όποια «γκρίνια»του χ – ψ επιχειρηματία που έχει στο μυαλό του μετά την χρησιμοποίηση των προγραμμάτων της Κυβέρνησης να απολύσει το προσωπικό του. Πρώτον, «τα νέα δάνεια παραχωρούνται για σκοπούς αύξησης της ρευστότητας στην οικονομία και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων είτε εξυπηρετούμενων, είτε μη εξυπηρετούμενων, και/ή να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος».

Δεύτερον, «οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν μπορούν να προβούν σε απολύσεις πέραν του 2% του προσωπικού που απασχολούσαν κατά την ημερομηνία προκήρυξης του Σχεδίου χωρίς αντικατάσταση (εκτός για λόγους που αιτιολογείται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως)». Ίδιες πληροφορίες θέλουν οι επιχειρηματίες που δεν θέλουν να συμβιβαστούν με αυτή τη ρήτρα, να ψάχνουν δανεισμό απευθείας από τις τράπεζες με κοντινά προϊόντα. Τέτοιες κινήσεις επιβεβαιώνουν φόβους και προβλέψεις πως η ανεργία θα ανέβει κατά 2 - 3 μονάδες σε σχέση με την παρούσα και θα φτάσει σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.

Οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Σχέδιο καλύπτει δάνεια που εγκρίθηκαν από 1/3/2020 μέχρι 31/12/2020, εντός της Δημοκρατίας, με οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο Σχέδιο ΑΠΙ και τα οποία αφορούν ανάγκες κεφαλαίων κίνησης και/ή επενδύσεις εντός της Δημοκρατίας με μέγιστη διάρκεια επιδότησης επιτοκίου τα τέσσερα έτη. Εξαιρούνται τα νέα δάνεια που έχουν προκύψει μέσω αναδιαρθρώσεων. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι όλες οι μη προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 31/12/2019 (Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες, Μεγάλες και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι), με προσκόμιση βεβαίωσης από εγκεκριμένο λογιστή ότι δεν ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται και τα δάνεια που θα εγκριθούν μέχρι 31/12/2020 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Κύπρου και του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων. Εξαιρούνται επιχειρηματικά δάνεια των οποίων το επιτόκιο επιχορηγείται με άλλα ειδικά σχέδια της κυβέρνησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Υπουργείο, το ύψος των δανείων σε αυτοτελώς εργαζόμενους και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας το συνολικό δάνειο δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή τις 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του δανείου από το ΑΠΙ.

Η περίοδος επιδότησης ξεκινά από την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης του δανείου. Για τα πρώτα δύο έτη η επιδότηση επιτοκίου θα είναι ως εξής:

 • Πολύ μικρές, Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι - μέχρι 350 μονάδες βάσης.
 • Μεγάλες επιχειρήσεις - μέχρι 350 μονάδες βάσης.
 • Από το τρίτο μέχρι το τέταρτο έτος η επιδότηση επιτοκίου θα είναι: - Πολύ μικρές ,Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζόμενοι - 200 μονάδες βάσης.
 • Μεγάλες επιχειρήσεις - 150 μονάδες βάσης

Στόχος του Σχεδίου

Σύμφωνα με το Υπουργείο, «στόχος είναι η βελτίωση των προοπτικών παροχής ρευστότητας σε επιχειρήσεις περιλαμβανομένων και αυτοτελώς εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας, μέσω της επιδότησης επιτοκίων σε νέα επιχειρηματικά δάνεια. Η επιδότηση επιτοκίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα αλλά και καθορισμένο ανώτατο ύψος δανείου, μπορούν να αποτελέσουν την κατάλληλη, αναγκαία αλλά και στοχευμένη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες». Το μέτρο είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην «Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της εξάπλωσης της νόσου COVID19» και συγκεκριμένα, με τα προσωρινά μέτρα κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Η αρμόδια και χορηγούσα αρχή του μέτρου θα είναι το Γενικό Λογιστήριο/Υπουργείο Οικονομικών. Οι τράπεζες που συμμετέχουν είναι οι εξής:

 1. Ancoria Bank Limited,
 2.  Astrobank Public Company Limited,
 3. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ,
 4. Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ,
 5. Societe Generale Bank – Cyprus LTD,
 6. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ,
 7. RCB BANK LTD,
 8. Αlpha Bank Cyprus Ltd,
 9. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ και
 10. Eurobank Cyprus Ltd.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση