ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έδωσε μέχρι σήμερα 78,2 εκατ. στην Ελληνική

Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, από την Τράπεζα απαιτήσεις συνολικού ύψους 105,8 εκατ.

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προβεί σε συνολικές πληρωμές ύψους 78,2 εκατομμυρίων ευρώ ή 74% των απαιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα από την Ελληνική Τράπεζα.

Την ίδια ώρα, σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) Απαιτήσεις συνολικού ύψους €105,8εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 30η Σεπτεμβρίου 2022. Οι Απαιτήσεις των τελευταίων δώδεκα μηνών αφορούν μείωση των Απαιτήσεων ύψους €6,4εκ., κυρίως λόγω αναθεώρησης των παραμέτρων απομειώσεων από την ΕΤ και της απομόχλευσης των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το σχέδιο.

Στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ΚΕΔΙΠΕΣ για το 2022, σημειώθηκε πως, και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των Απαιτήσεων. Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε €43,1εκ.

Η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 30/09/2022 ανέρχεται σε €1.610εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 38% από την έναρξη του Σχεδίου. Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 30/09/2022 ανέρχεται σε €1.277εκ. σε σχέση με €2.271εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 44% από την έναρξη του Σχεδίου.

Βασικά χαρακτηριστικά του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων

Το καλυπτόμενο χαρτοφυλάκιο αποτελείται από δάνεια με αρχικό Συμβατικό Υπόλοιπο ύψους 2,608 εκατ και αρχική Αξία Αναφοράς 2,271 εκ χωρίς τις αρχικές ζημιές). Η Αξία Αναφοράς αντιπροσωπεύει την τιμή πώλησης των δανείων και ταυτόχρονα το ύψος προστασίας για σκοπούς του σχεδίου Η Αξία Αναφοράς μειώνεται με τις αποπληρωμές των δανείων και τις ζημιές και αυξάνεται με μη καταβληθέντες τόκους.

Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου παρέχεται προστασία για το 90 των ζημιών που θα υποστεί η Ελληνική Τράπεζα.

Το Σχέδιο καλύπτει εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με τον πιστωτικό τους κίνδυνο.

Στην ομάδα APS Pool 1 συμπεριλήφθηκαν δάνεια υψηλότερου κινδύνου με Αξία Αναφοράς 1,351 εκ περιλαμβανομένων των μη εξυπηρετούμενων δανείων Η διάρκεια κάλυψης για το APS Pool 1 ανέρχεται στα 12 χρόνια.

Στην ομάδα APS Pool 2 συμπεριλήφθηκαν δάνεια με Αξία Αναφοράς 920 εκατ. Η διάρκεια κάλυψης για την ομάδα APS Pool 2 ανέρχεται στα 10 χρόνια Δάνεια τα οποία κατατάσσονται ως μη εξυπηρετούμενα κατά τη διάρκεια του σχεδίου μεταφέρονται στο APS Pool 1.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας η Ελληνική Τράπεζα εξασκώντας σχετική επιλογή κατά τη δεύτερη επέτειο, έχει αποσύρει από το σχέδιο χορηγήσεις με Αξία Αναφοράς 184 εκ και έχει καταβάλει αμοιβή 4,3 εκατ. προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά την τρίτη επέτειο του σχεδίου, η Ελληνική Τράπεζα εξασκώντας σχετική επιλογή έχει αποσύρει μικρό αριθμό δανείων με Αξία Αναφοράς 2,3 εκατ. και έχει καταβάλει αμοιβή 22,8 εκατ. προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Από την τέταρτη επέτειο του σχεδίου τον Οκτώβριο 2022 και σε κάθε επέτειο του σχεδίου η Ελληνική Τράπεζα καταβάλει αμοιβή 1 εκατ.

Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά σε 43,1 εκ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση