ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Προχωρά σε επιδότηση τόκων η ΚΕΔΙΠΕΣ

Το συνολικό επιτόκιο χρέωσης για το έτος 2023, να είναι ίσο με 3,50% για στεγαστικά δάνεια και 4% για πιστωτικές διευκολύνσεις άλλων σκοπών

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Επιδότηση τόκων για αναδιαρθρωμένες πιστωτικές διευκολύνσεις οι οποίες φέρουν ως βασικό επιτόκιο, Βασικό Επιτόκιο ΕΚΤ, ως επιβράβευση των δανειοληπτών που τηρούν το πρόγραμμα αποπληρωμής των πιστωτικών διευκολύνσεών τους για το έτος 2023, προχωρά η ΚΕΔΙΠΕΣ.

Στο πλαίσιο ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΙΠΕΣ για την περίοδο μέχρι το τέλος του 2022, γνωστοποιήθηκε πως, η ΚΕΔΙΠΕΣ μετά τις διαδοχικές αυξήσεις του επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις οποίες οδήγησε η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και λόγω των ευρύτερων επιπτώσεων στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, αποφάσισε να λάβει μέτρα επιδότησης τόκων,

Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες, η επιδότηση τόκων στους λογαριασμούς που αφορούν τις πιο πάνω πιστωτικές διευκολύνσεις θα είναι τέτοια ώστε το συνολικό επιτόκιο χρέωσης κατά την εκάστοτε κεφαλαιοποίηση, για το έτος 2023, να είναι ίσο με 3,50% για στεγαστικά δάνεια και 4% για πιστωτικές διευκολύνσεις άλλων σκοπών.

Συγχρόνως, για να τύχουν της επιδότησης, οι λογαριασμοί δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν οποιεσδήποτε καθυστερήσεις κατά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης που προνοεί η σύμβασή τους (30/06/2023 ή/και 31/12/2023).

Σημειώνεται πως, οι επηρεαζόμενοι λογαριασμοί θα πιστωθούν με την πιο πάνω επιδότηση τόκων με ξεχωριστή εγγραφή στον λογαριασμό, μετά την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης που προνοεί η σύμβασή τους (με ημερομηνία αξίας την ημερομηνία κεφαλαιοποίησης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η πίστωση των τόκων στους εν λόγω λογαριασμούς, δεν μεταβάλει την υποχρέωση των δανειοληπτών για τήρηση του προγράμματος αποπληρωμής τους και σε καμία περίπτωση θα θεωρείται ως προπληρωμή δόσης.

Η επιδότηση δεν τυγχάνει εφαρμογής σε σχέση με τους λογαριασμούς με δάνεια που εμπίπτουν σε οποιοδήποτε σχέδιο του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και σε δάνεια σε Δήμους.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση