ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Ηροδότου: Ανοδική πορεία του πληθωρισμού και το 2022

Η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά πως το ποσοστό του για το 2021 που εκπνέει, θα κυμανθεί στο 1,8%

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Ο πληθωρισμός αναμένεται ότι θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία και το 2022, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Στο πλαίσιο συζήτησης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 στην Επιτροπή Οικονομικών, σημείωσε ότι θα γίνει λόγω της συνεχιζόμενης προς τα πάνω επίδρασης των προαναφερθέντων παραγόντων που σχετίζονται με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης εν μέσω της πανδημίας καθώς και της προβλεπόμενης συνεχιζόμενης ανάκαμψης στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Ο Διοικητής κατά την ομιλία του συμπλήρωσε πως, αναφορικά με τις τιμές, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), αυτές σημείωσαν, κατά μέσο όρο, ετήσια αύξηση 1,8% κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκάμηνου του 2021 σε σύγκριση με ετήσια μείωση 1,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

«Σε γενικές γραμμές, αυτή η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω κυρίως της σημαντικής αύξησης της τιμής του πετρελαίου καθώς και της ανοδικής επίδρασης βάσης, δηλαδή σύγκρισης, των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο», εξήγησε.

Παράλληλα είπε, ότι, «άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με την πανδημία, όπως για παράδειγμα, οι αυξήσεις στις τιμές προϊόντων και εμπορευμάτων λόγω διαταραχών ή ελλείψεων στην αλυσίδα εφοδιασμού και οι σημαντικές αυξήσεις του κόστους μεταφορών συνείσφεραν επίσης στην άνοδο συγκεκριμένων τιμών παραγωγής, όπως το κατασκευαστικό κόστος, το οποίο δεν αντικατοπτρίζεται άμεσα στους δείκτες τιμές καταναλωτή. Έμμεσα, όμως, και σταδιακά, οι αυξήσεις αυτές συμβάλλουν στην αύξηση συγκεκριμένων συνιστωσών του ΕνΔΤΚ όπως για παράδειγμα στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας και των υπηρεσιών κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο».

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο κ. Διοικητής δήλωσε πως, η Κεντρική Τράπεζα εκτιμά ότι το ποσοστό του πληθωρισμού για το 2021 που εκπνέει, θα κυμανθεί στο 1,8%, παρόλο που το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο κυμάνθηκε άνω του 2%. «Ενόσω είναι παροδικός ο πληθωρισμός και αναμένεται το ζενίθ του να πάει εντός του 2022, θα πρέπει να περιμένουμε για να παρθούν και οι ανάλογες αποφάσεις, με στόχο να μην πλήξουμε και την οικονομία», σημείωσε. Όταν είναι ζήτημα που αντιμετωπίζει η προσφορά, δεν είναι ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην παρούσα φάση στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής», κατέληξε επί του θέματος.

Πρέπει να πάνε κοντά στο 2% τα ΜΕΔ

Ο Διοικητής της ΚΤΚ σημείωσε παράλληλα ότι, πέραν των οποιοδήποτε νέων ΜΕΔ, η ύπαρξη των υφιστάμενων ΜΕΔ συνεχίζει να αποτελεί βαρίδι για τους ισολογισμούς των τραπεζικών μας ιδρυμάτων, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί και τη μείωση των ΜΕΔ σε επίπεδα γύρω στα €4,6δις το τέλος Αυγούστου 2021 (και ακόμη κοντά στα €4δις αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου για πώληση ΜΕΔ ύψους €0,6 εκ περίπου). Ο δείκτης των ΜΕΔ ανέρχεται στο 17% σε επίπεδο τραπεζικού συστήματος, και, παρά τη μεγάλη του μείωση, είναι ακόμα σημαντικά ψηλότερος από το μέσο όρο της ΕΕ (2% περίπου).

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι η μείωση των ΜΕΔ καταγράφηκε σε μεμονωμένο αριθμό τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ τα πλείστα τραπεζικά ιδρύματα δεν έχουν επιδείξει σημαντική πρόοδο και συνεπώς θα πρέπει να επιταχύνουν της προσπάθειες τους για μείωση του κινδύνου στους ισολογισμούς τους. Δεν θα πρέπει επίσης να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της μείωσης των ΜΕΔ απορροφήθηκε από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (ΕΕΠ), οι οποίες διέπονται από τον περί αγοραπωλησίας πιστωτικών διευκολύνσεων και για συναφή θέματα νόμο. Η εφαρμογή του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες καθώς και η εφαρμογή της Οδηγίας της ΚΤΚ λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται από τις ΕΕΠ, μετά από απαίτηση της ΚΤΚ. Επίσης, υπάρχει υποχρέωση από τις ΕΕΠ όπως, σε εξαμηνιαία τουλάχιστον βάση, αξιολογούν την Στρατηγική Διαχείρισης Καθυστερήσεων τους (στην οποία περιλαμβάνονται πρόνοιες για τον Κώδικα) και υποβάλλουν την αναθεωρημένη Στρατηγική τους στην ΚΤΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση