ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

Κομισιόν: Στήριξη σε 13 έργα της Κύπρου

Η Κομισιόν ενέκρινε 226 μεταρρυθμιστικά έργα για την ενίσχυση της ανάπτυξης τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το TSI στα 27 κράτη μέλη

ΚΥΠΕ

Η Κομισιόν ενέκρινε την Τρίτη 226 μεταρρυθμιστικά έργα για την ενίσχυση της ανάπτυξης τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) στα 27 κράτη μέλη με συνολικό προϋπολογισμό 102,6 εκατ. ευρώ για το έτος 2021.

Στον πρώτο γύρο του TSI, η Κομισιόν θα στηρίξει την Κύπρο με 13 έργα στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος, της αφερεγγυότητας, της εκπαίδευσης, της πράσινης φορολογίας, της βιώσιμης κινητικότητας, της υγείας, των τελωνείων, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, της ευρυζωνικής σύνδεσης και εποπτεία βάσει δεδομένων. Το TSI θα αναπτύξει επίσης ικανότητες για την εφαρμογή των σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας.

Αναλυτικά τα έργα στην Κύπρο αφορούν την ψηφιοποίηση διαδικασιών αφερεγγυότητας και δημιουργία ειδικών δικαστηρίων για τη διαχείριση υποθέσεων αφερεγγυότητας, τη δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού προώθησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων μέσω χρηματοοικονομικών μέσων, την προετοιμασία και εφαρμογή μιας πράσινης μεταρρύθμισης της φορολογίας. Επίσης την αναθεώρηση του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα και την υποστήριξη της δημιουργίας του γραφείου αρμοδιοτήτων ευρυζωνικών συνδέσεων.

Η υποστήριξη από το TSI (το οποίο είναι ο διάδοχος του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - ΠΣΜΔ, με πάνω 1.000 έργα από το 2017 σε όλα τα κράτη μέλη) αφορά και τις προκλήσεις που εντοπίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 864 εκ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, μπορεί επίσης "να παράσχει τεχνική υποστήριξη που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας", αναφέρει η Κομισιόν.

"Συνολικά, πάνω από το 60% των προεπιλεγμένων έργων του TSI για το 2021 σχετίζονται με την υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το 30% επικεντρώνεται στην Πράσινη Συμφωνία και το 44% στην ψηφιακή μετάβαση", υπολογίζει η Κομισιόν.

Σημειώνεται ότι οι μεταρρυθμίσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη από το TSI αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημόσια διοίκηση, τη διακυβέρνηση, τις φορολογικές πολιτικές, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήματα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την υγειονομική περίθαλψη, την πράσινη μετάβαση —π.χ. το κύμα ανακαινίσεων— και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας για σχεδιασμό και υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και να στηριχθεί η ανάκαμψη.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, Ελίζα Φερέιρα, τόνισε ότι "οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, την ενδυνάμωση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων και, συνολικά, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων μερών όταν αντιμετωπίζουν δύσκολες προκλήσεις και παγκόσμιες κρίσεις."

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι η Κύπρος μέχρι στιγμής έχει επωφεληθεί από 44 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τον προκάτοχο του TSI, το Πρόγραμμα Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Αυτή η υποστήριξη έχει αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, όπως δικαιοσύνη, υγεία, δημοσιονομικές πολιτικές, πράσινη μετάβαση, ανταγωνιστικότητα, ενέργεια, πρόληψη της διαφθοράς, αγορά εργασίας, δημόσια διοίκηση, ψηφιοποίηση, εκπαίδευση και αφερεγγυότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, της δικαστικής μεταρρύθμισης, της εκπαίδευσης, της αφερεγγυότητας, της ανταγωνιστικότητας και των μέτρων κατά της διαφθοράς.

Αναλυτικά η Κομισιόν υποστήριξε την Κύπρο στην ενίσχυση του δικαστικού της συστήματος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων. Το πρόγραμμα παρείχε εμπειρογνωμοσύνη για τη δημιουργία αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη και την αξιολόγηση δικαστών. Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου, η Κύπρος εισήγαγε νέες διαδικασίες για την επιλογή και την προαγωγή των δικαστών με βάση την αξία τους. Οι νέες διαδικασίες τονίζουν τη σημασία των προσόντων, της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας των δικαστών στο σύστημα.

Επιπλέον υποστήριξε την Κύπρο στην ανάπτυξη της πρώτης έκθεσης για την ανταγωνιστικότητα, παρέχοντας μια επισκόπηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα παρείχε εμπειρογνωμοσύνη για να βοηθήσει στην αξιολόγηση της απόδοσης ανταγωνιστικότητας της χώρας, εντοπίζοντας ταυτόχρονα βασικές προκλήσεις και παρέχοντας κατάλληλες δράσεις πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Τέλος στήριξε την Κύπρο στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αφερεγγυότητα. Ως αποτέλεσμα αυτού του έργου, εξειδικευμένο τμήμα για την αφερεγγυότητα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Το νέο τμήμα θα συμβάλει στην ενοποίηση των διαδικασιών αφερεγγυότητας και στην ενδυνάμωση των επαγγελματιών επαγγελματιών αφερεγγυότητας, μέσω της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση