ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

«Κονταροχτύπημα» τραπεζών για δανεισμό έργων του Ταμείου

Διανοίγονται ευκαιρίες για διοχέτευση της ρευστότητάς τους σε έργα που θα έχουν πολλαπλασιαστικό οικονομικό χαρακτήρα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι κυπριακές τράπεζες ενόψει του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου που θα μπει «ζεστά» σε εφαρμογή από το καινούργιο έτος. Τα επιτελεία των τραπεζών μέχρι και το 2026 έχουν την ευκαιρία να διοχετεύσουν με δανεισμό επιχειρήσεις που δύνανται να λάβουν δάνεια και να συγχρηματοδοτήσουν έργα – μεταρρυθμίσεις οι οποίες βρίσκονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης, απελευθερώνοντας σημαντική ρευστότητα από τους ισολογισμούς τους. Αυστηρά ομιλώντας, 200 εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ του Σχεδίου αφορούν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα χρειαστούν δάνεια για να γίνουν πράξη. Το μεγαλύτερο ποσό, αυτό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από τα συνολικά 1,2 δισ. ευρώ, θα είναι υπό τη μορφή χορηγίας, ωστόσο και αυτά θα «ξεκλειδώσουν» επενδύσεις που θα χρειαστούν αναπόφευκτα νέο δανεισμό. Οι τράπεζες επικεντρώνονται στο πώς θα αυξήσουν την καθαρή πιστωτική τους επέκταση με ένα πρόγραμμα που στην επόμενη πεντετία θα λειτουργήσει υπέρ τους, μη γνωρίζοντας στο άμεσο μέλλον εάν θα προκύψει ξανά τέτοια ευκαιρία. Εντός των τραπεζών, έχουν αντιληφθεί πως από τα 200 εκατ. ευρώ δανείων του Ταμείου, οι χρηματοδοτικές ανάγκες θα είναι μεγαλύτερες από αυτό τον αριθμό. Αναμένουν να κινητοποιηθούν επενδύσεις που θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, αφού θα «γεννήσουν» και νέες χρηματοδοτικές ανάγκες. Δεν αποκλείεται, όπως διαφαίνεται από εσωτερικές αναλύσεις των τραπεζών, η ανάγκη για νέο δανεισμό να ξεπεράσει στην επόμενη πενταετία μόνο για ανάγκες του Ταμείου το συνολικό ύψος του προγράμματος, δηλαδή των 1,2 δισ. ευρώ. Κάπως έτσι είχαν περιγράψει και από την Κυβέρνηση τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν κατά την παρουσίαση του Σχεδίου της Κύπρου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς αυτούς, πέραν των δημόσιων πόρων και επενδύσεων το Σχέδιο αναμένεται να κινητοποιήσει σημαντικά πρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια, ύψους περίπου 1,1 δισ. ευρώ, κυρίως μέσα από την υλοποίηση των διαφόρων σχεδίων χορηγιών που θα στηρίξουν τις ιδιωτικές επενδύσεις και δαπάνες στους επιμέρους τομείς προτεραιότητας του Σχεδίου, με το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και όφελος που αυτό συνεπάγεται, ως προς τους συνολικούς επενδυτικούς πόρους και τον δυνητικό αντίκτυπο του Σχεδίου. «Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων που θα υλοποιηθούν μέσω του Σχεδίου οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία ενός φιλικότερου προς την επιχειρηματικότητα και την επενδυτική δραστηριότητα περιβάλλοντος (π.χ. επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης, απλοποίηση κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών δημοσίου, ψηφιοποίηση, μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος, ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας κοκ)», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

Η πίτα για νέα δάνεια

Αναφορικά με τις τράπεζες που θα διοχετεύσουν στην οικονομία δάνεια για την εφαρμογή του Σχεδίου μέχρι το τέλος του 2026, δεν αναμένονται εκπλήξεις και θα γίνει αναλογικά με τα μερίδια αγοράς χορηγήσεων που έχουν σήμερα. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας Κύπρου επί των δανείων ανέρχεται σήμερα στο 40%, της Ελληνικής Τράπεζας στο 22%, και της RCB Bank γύρω στο 11 – 12%. Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων της Eurobank Κύπρου κυμαίνεται περίπου στο 7 – 8%, της AlphaBank Κύπρου στο 4 – 5%, της Astrobank στο 3,5 – 4%, ενώ Ancoria και CdbBank και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου έχουν από 1% περίπου έκαστη. Όποια τράπεζα δημιουργήσει εξ αυτών ειδικά τμήματα ή επικεντρωθούν στο Σχέδιο, είναι και αυτή που θα κερδίσει έναντι άλλης.Tο 41% των συνολικών κονδυλίων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, ή αλλιώς 501 εκατ. ευρώ, αφορούν στην πράσινη μετάβαση και το 23%, ή αλλιώς 282 εκατ. ευρώ, στην ψηφιακή μετάβαση. Τα έργα που περιλαμβάνουν 58 μεταρρυθμίσεις και 76 επενδύσεις αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με –όπως καταγράφεται επίσημα στον ιστότοπο του «Κύπρος του Αύριο»- 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Τα έργα με δανεισμό

Αφήνοντας στην άκρη το δανεισμό που θα προκύψει βάσει των χορηγιών του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και που θα «ξεκλειδώσει» νέες επενδυτικές ευκαιρίες, όπως προαναφέρθηκε εξάλλου, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ύψους 200 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθούν μόνο μέσω δανείων. Σύμφωνα με το Σχέδιο, είναι οκτώ οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που θα γίνουν μέσω δανεισμού μέχρι και το 2026, συγκεκριμένα έξι είναι οι επενδύσεις και δύο οι μεταρρυθμίσεις. Οι επενδύσεις αφορούν στη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων της Κύπρου, όπως στην ενίσχυση του Μακάριου Νοσοκομείου για να προσφέρει πλήρη θεραπεία σε παιδιά, στην κατασκευή και επέκταση μονάδας αιμοκάθαρσης στα Νοσοκομεία Πάφου και Λεμεσού και άλλες δράσεις που αφορούν σε νοσοκομεία παγκυπρίως. Άλλη επένδυση αφορά στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης, και είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος «EuroAsia Interconnector». Η επένδυση θα αφορά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του έργου κοινού ενδιαφέροντος PCI 3.10.2 για τη διασύνδεση μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Επόμενη επένδυση που θα γίνει μέσω δανεισμού αφορά στη βελτίωση και επέκταση του παγκύπριου Δικτύου Πράσινων Σημείων και δημιουργία δικτύου σημείων συλλογής και ανακύκλωσης. Η επένδυση προβλέπει την κατασκευή δεκατεσσάρων Πράσινων Σημείων που θα καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 50.500 m² για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των τοπικών αρχών που θα μπορούν να εναποθέτουν εκεί συγκεκριμένα ρεύματα οικιακών και αστικών αποβλήτων.

Άλλη επένδυση εντός των 200 εκατ., αφορά τη δημιουργία μονάδας στην Ορούντα για τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων. Στο πλαίσιο της επένδυσης προβλέπεται η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, συν-κομποστοποίησης και αναερόβιας χώνευσης.

Δανεισμός θα χρειαστεί και για να γίνει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη. Η επένδυση συνίσταται στην εγκατάσταση του υλικού και του λογισμικού του συστήματος, στην ολοκλήρωση της υποδομής δικτύου και στην κατάρτιση του προσωπικού όσον αφορά το νέο σύστημα.

Τέλος, επένδυση εντός των 200 εκατ. θα συμβάλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της εισαγωγής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η οποία θα βοηθήσει στην ενίσχυση της διαφάνειας, την πάταξη της δωροδοκίας και τη διαμόρφωση κουλτούρας δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Η επένδυση συνίσταται στην παροχή χρηματοδότησης με επιχορήγηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και πιστοποίηση κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001.

Μεταρρυθμίσεις μέσω δανεισμού

Δύο μεταρρυθμίσεις θα γίνουν μέσω δανεισμού. Η πρώτη αφορά στη σταδιακή μεταστροφή του πλαισίου παροχής υγειονομικής περίθαλψης και επιστροφής εξόδων προς μοντέλα με βάση την αξία, για να δημιουργηθεί ένα ανθεκτικό και αποτελεσματικό σύστημα υγείας και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Θα περιλαμβάνει, αφενός, την ανάπτυξη κατάλληλων μοντέλων με βάση την αξία και σχετικών πρωτοβουλιών, με αντίστοιχους μηχανισμούς παρακολούθησης για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της επιτυχίας της μεταρρύθμισης και, αφετέρου, την εισαγωγή μοντέλων με βάση την αξία στην απόφαση επιστροφής εξόδων για πρωτοβάθμια και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Γενικού Συστήματος Υγείας.

Η δεύτερη, αφορά αυτή του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων. Ειδικότερα, η μεταρρύθμιση επεκτείνει και βελτιώνει την κάλυψη των παροχών, όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα εργατικού ατυχήματος και το επίδομα επαγγελματικής ασθένειας, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους και τα άτομα που εργάζονται με συμβάσεις ή τις νέες μορφές απασχόλησης (όπως οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες).

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση