ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
ΚΛΕΙΣΙΜΟ
 

ΚΤΚ: Καλεί τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων να εφαρμόσουν την αναστολή καταβολής δόσεων

Συστήνει όπως στη στρατηγική που εφαρμόζουν για τη διαχείριση καθυστερήσεων, η ΕΕΠ λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες

ΚΥΠΕ

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (KTK), με εγκύκλιό της, καλεί τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) να εφαρμόσουν το μέτρο της αναστολής στην καταβολή δόσεων και τόκων, σε δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από τις επιπτώσεις των μέτρων για αντιμετώπιση του COVID-19.

Σημειώνεται ότι την 30η Μαρτίου 2020 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νόμος, δυνάμει του οποίου εκδόθηκε Διάταγμα από τον Υπουργό Οικονομικών το οποίο, μεταξύ άλλων, προνοεί για «την αναστολή της καταβολής των δόσεων, περιλαμβανομένων και τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και απευθύνεται σε συνεπείς δανειολήπτες των οποίων η οικονομική κατάσταση έχει επηρεαστεί δυσμενώς από τον COVID-19».

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα, «το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού».


H KTK καλεί τις ΕΕΠ, σε συνεργασία με τους δανειολήπτες, τηρουμένων των προνοιών της περί Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας της ΚΤΚ, να προβούν σε βιώσιμες αναδιαρθρώσεις, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάσιμους δανειολήπτες να ανταπεξέλθουν της πρωτόγνωρης και δύσκολης αυτής περιόδου. Σημειώνεται επίσης, ότι συστήνεται η αποφυγή της επιβολής χρεώσεων κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης οι οποίες να μην είναι πλήρως επεξηγημένες και συγχρόνως κατανοητές από το δανειολήπτη.

Επίσης, η ΚΤΚ συστήνει όπως στη στρατηγική που εφαρμόζουν για τη διαχείριση καθυστερήσεων, η ΕΕΠ λάβουν υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πλείστοι των δανειοληπτών που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις συνέπειες του COVID-19 και οι πολιτικές και διαδικασίες τους αναθεωρηθούν προς το σκοπό αυτό. Κατ’ ελάχιστον, συστήνεται όπως οι διαδικασίες τους διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε οι αναδιαρθρώσεις να επιτυγχάνονται με ταχύτητα και οι λύσεις που προσφέρονται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες που βιώνει όλη η χώρα.

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και την επιβολή περιοριστικών μέτρων από την Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού, συστήνεται, όπου αυτό είναι δυνατόν, τα στοιχεία και η πληροφόρηση που ζητούνται από τους δανειολήπτες να γίνονται χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση