ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

Μέσα Ιουλίου η εφάπαξ χορηγία και τα επιτόκια

Το Υπ. Εργασίας θα εξετάσει από την επόμενη εβδομάδα ποιοι είναι δικαιούχοι – Αναμένονται εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Στα μέσα Ιουλίου θα υλοποιηθούν δύο σημαντικά μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Ο λόγος πρώτον για την εφάπαξ χορηγία που θα λάβουν οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εργοδοτούν έως και 50 άτομα προσωπικό και δεύτερον η επιδότηση του επιτοκίου από την κυβέρνηση αναφορικά με δανεισμό που θα λάβουν επιχειρήσεις για να στηρίξουν τη ρευστότητά τους. Τα μέτρα, τα οποία εξαγγέλθηκαν περί τα τέλη Μαΐου –με λίγη καθυστέρηση– αναμένεται να υλοποιηθούν περί τα μέσα του Ιουλίου.

Όσον αφορά στο πρώτο, δηλαδή στην εφάπαξ χορηγία, η «Κ» πληροφορείται από το Υπουργείο Εργασίας πως θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για να εξετάσει ποιοι είναι οι δικαιούχοι από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται να γίνουν οποιεσδήποτε αιτήσεις για να λάβει μία επιχείρηση την εφάπαξ χορηγία. Το Υπουργείο θα «τρέξει» τη διαδικασία και θα δει ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Αυτή η διαδικασία θα γίνει και για τις εταιρείες και για τους αυτοτελώς εργαζομένους που συμμετείχαν ήδη στα προηγούμενα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται από τις 13 Μαρτίου.

Από την άλλη, αρκετές εταιρείες και πολίτες αναμένουν το άλλο σημαντικό μέτρο για δανεισμό, αυτό της επιδότησης του επιτοκίου από την κυβέρνηση για δάνειο που θα συναφθεί μέχρι το τέλος του χρόνου ή συνάφθηκε από τις αρχές του Μάρτη του 2020. Όπως πληροφορείται η «Κ» για την επιδότηση του επιτοκίου πρέπει να σταλεί η ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της να εγκρίνει αυτό το Σχέδιο. Έχουν ήδη ειδοποιηθεί οι «Ευρωπαίοι» να περάσει με μια «fast forward» η εν λόγω διαδικασία, αλλά αυτό αναμένεται να γίνει πιθανώς μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Προχωρούν οι τράπεζες

Οι τράπεζες από την πλευρά τους πάντως ήδη είναι ενήμερες για την ευκολία αυτή που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις και σε νοικοκυριά για δανεισμό. Έτσι, όπως εξηγούν οι αρμόδιοι, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον για δανεισμό που θα επιχορηγείται το επιτόκιο του και έχουν αιτήσεις. Όπως γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει ήδη στις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζεται για να δοθεί ένα δάνειο και το ζήτημα με τις επιδοτήσεις το πιθανότερο να διευθετηθεί εσωτερικά μεταξύ κράτους και τραπεζών, όπως για παράδειγμα αναμένεται να γίνει με το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Όπως εξήγησαν παράλληλα, αυτός ο δανεισμός δεν έχει καμία σχέση με τον δανεισμό που θα μπορέσει να λάβει μία επιχείρηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), από την οποία για να λάβει μία επιχείρηση δάνεια θα πρέπει να εμπίπτει στις προδιαγραφές που θέτει. Το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου που θα λάβουν οι επιχειρήσεις από τράπεζες δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4,25%. Η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια.

Τα πρώτα δύο χρόνια, θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 3.5%. Τον τρίτο μέχρι τέταρτο χρόνο θα επιδοτείται το επιτόκιο κατά 2% για τις μικρομεσαίες και 1,5% για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το ύψος του δανείου του οποίου το επιτόκιο θα επιχορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους του δικαιούχου για το 2019 ή για το πλέον πρόσφατο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέγιστο ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών του δικαιούχου το 2019. Την ίδια ώρα, ο δανεισμός που στόχο έχει τη στήριξη των νοικοκυριών για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, το ύψος του δανείου δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 300 χιλιάδες ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο επιτοκίου για το σύνολο του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,30%.

Σημειώνεται πως, η μέγιστη επιδότηση του επιτοκίου θα είναι τέσσερα χρόνια και θα επιδοτείται το επιτόκιο μέχρι 1,5%. Όπως και να έχει, η εφάπαξ χορηγία και η επιδότηση του επιτοκίου ενός δανείου, δύο μέτρα βοηθείας από τα εξαγγελθέντα της κυβέρνησης εντός Μαΐου είναι και αυτά που κεντρίζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δυστυχώς, η κυβέρνηση θα είναι σε θέση –όπως φαίνεται– να τα υλοποιήσει 1,5 μήνα αργότερα.

Τα «τσεκκούθκια»

Μεγάλος λόγος έγινε για την εφάπαξ χορηγία (τσεκκούθκια) σε μικρές επιχειρήσεις της Κύπρου, με κύριο στόχο την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων που είχαν την περίοδο του «lockdown», του ενοικίου τους και άλλων οφειλών που προέκυψαν παρότι ήταν κλειστές. Ποιοι όμως είναι δικαιούχοι; Δικαιούχοι, όπως επισημαίνει το ΥΠΟΙΚ, είναι «πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι που απασχολούν μέχρι και 50 άτομα προσωπικό, οι οποίοι ήταν ενταγμένοι και εγκρίθηκαν στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID19 κατά την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020». Το εν λόγω μέτρο θα κοστίσει στην κυβέρνηση περί τα 100 εκατ. ευρώ, με τους δυνητικούς δικαιούχους να είναι περίπου 50 χιλιάδες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Το κονδύλι αυτό ήδη έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στη βάση ενός συμπληρωματικού προϋπολογισμού κατά τις αρχές του Ιούνη. Ποιο είναι, όμως, το ύψος της επιδότησης; Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν μέχρι 1 άτομο θα λάβουν 1.250 ευρώ. Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν από 2 - 5 άτομα προσωπικό θα λάβουν 3.000 ευρώ.

Αυτοτελώς εργαζόμενοι και πολύ μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν από 6 - 9 άτομα προσωπικό θα λάβουν 4.000 ευρώ. Αυτοτελώς εργαζόμενοι και μικρές επιχειρήσεις που τελούσαν υπό πλήρη ή μερική αναστολή των εργασιών τους και ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, την περίοδο 13 Απριλίου – 12 Μαΐου 2020, και απασχολούν από 10 - 50 άτομα προσωπικό θα λάβουν 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για όλους τους δικαιούχους, ισχύουν οι σχετικοί όροι για μη απολύσεις προσωπικού που περιλαμβάνονται στα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS

Άλλα άρθρα συγγραφέα

Του Παναγιώτη Ρουγκάλα

Σχόλια αναγνωστών

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:16

#PoliticsBlog Η πόρτα του φρενοκομείου και η ορθάνοιχτη πόρτα του ΔΗΚΟ

«Η Ελλάδα έχει τα στρατιωτικά μέσα να αντιπαρατεθεί με την Τουρκία. Εμείς; Η μήπως θα στείλουν οι Γάλλοι ...»
Leon  |  11:15

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Όπως ήδη ελέχθη, αυτή η ιστορία είναι και το Βαρερλώ του Άντρου Κυπριανού και του κόμματος του βεβαίως! ...»
ΑΚΑ  |  21:01

#PoliticsBlog Γιατί τα άλλαξε ο Άντρος για τον γενικό ελεγκτή;

«Προφανώς ο Τσσκ Νόρις τον απείλησε ότι θα βγάλει στην φόρα τα δάνεια του Ακελ στα συνεργατικά....»
Αρμαγεδών  |  11:34

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση