ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
 

O Χρηματοοικονομικός Επίτροπος απάλλαξε εγγυητή από εγγυητική σύμβαση

Ο Επίτροπος προσθέτει ότι εγείρει μεγάλο προβληματισμό η κίνηση της Ελληνικής Τράπεζας

ΚΥΠΕ

O Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου με απόφαση που εξέδωσε την 6η Αυγούστου απαλλάσσει εγγυητή από εγγυητική σύμβαση, εξαιτίας καταχρηστικής ρήτρας και σειράς παραβάσεων εκ μέρους του πρώην Συνεργατικού Πιστωτικού Ιδρύματος (Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου) και της Ελληνικής Τράπεζας.

Σε σημείωμα που κοινοποίησε το Σάββατο αναφέρεται ότι ο εγγυητής (φυσικό πρόσωπο) υπέβαλε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου στις 08/04/2021, εναντίον την Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ για δάνειο το οποίο παραχωρήθηκε από πρώην Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα και μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα και προστίθεται ότι σειρά σοβαρών παραβάσεων εκ μέρους του ΑΠΙ και της Ελληνικής Τράπεζας, οδήγησαν τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο στην πλήρη στοιχειοθέτηση του υποβληθέντος παραπόνου και στην απόφασή του για απαλλαγή του παραπονούμενου από τις εγγυητικές υποχρεώσεις του.

Ο εγγυητής ζήτησε να απαλλαχτεί από εγγυητής και από την Εγγυητική υποχρέωση του, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης κατάθεσης του ποσού €225.000, αναφέροντας ότι μέχρι την υποβολή του παραπόνου του δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση για οποιαδήποτε «εκ μέρους του Πρωτοφειλέτη υπερημερία ή αθέτηση οποιασδήποτε υπόσχεσης ή υποχρέωσης δυνάμει της Συμφωνίας Δανείου» και συνεπώς η Χρηματοοικονομική Επιχείρηση απέτυχε να τον ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση ως όφειλε, για τη μη καταβολή δόσεων από τον Πρωτοφειλέτη.

Στο παράπονο του διατύπωσε τη θέση ότι η εν λόγω καθυστέρηση συνιστά κατάφωρη παραβίαση των νομίμων δικαιωμάτων του ως εγγυητής.

Στο σημείωμα ο Επίτροπος αναφέρει ότι βάσει των ενώπιόν του στοιχείων, όπως έχουν προσκομιστεί από αμφότερα τα μέρη, η δανειακή σύμβαση αφορά σε πιστωτική διευκόλυνση νομικού προσώπου, στην οποία, ωστόσο, δεν καθορίζονται μηνιαίες δόσεις εξόφλησης εξ ου και προέκυψε ότι η παραχώρηση του υπό εξέταση δανείου έπασχε εξ υπαρχής, καθώς περιλαμβάνει καταχρηστική ρήτρα.

Διευκρινίζει πως ο καθορισμός εκ μέρους του ΑΠΙ της εξόφλησης του δανείου σε πρώτη ζήτηση, όταν αυτό καταστεί απαιτητό και πληρωτέο, χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις από τον εγγυητή, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, αποτελεί ξεκάθαρα καταχρηστική ρήτρα.

Περαιτέρω αναφέρει ότι στις 31/05/2021, η Ελληνική Τράπεζα ενημέρωσε γραπτώς τον παραπονούμενο ότι το εν λόγω δάνειο δεν παρουσιάζει καθυστερήσεις και ότι η εγγύηση και η συμφωνία δέσμευσης, παραμένουν σε ισχύ ως εξασφάλιση για το δάνειο και παρατηρεί ότι ενώ στις 31/05/2021 υπήρξε διαβεβαίωση για την μη ύπαρξη καθυστερήσεων, στις 02/06/2021 ο παραπονούμενος έλαβε από την Ελληνική Τράπεζα, μέσω κοινοποίησης, την επιστολή που απεστάλη στην πρωτοφειλέτιδα εταιρεία, για την πλήρη και τελεία εξόφληση του δανείου.

Ο Επίτροπος προσθέτει ότι εγείρει μεγάλο προβληματισμό η κίνηση της Ελληνικής Τράπεζας στις 08/07/2021 να προχωρήσει σε χρησιμοποίηση του δεσμευμένου ποσού για την εξόφληση του δανείου, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον παραπονούμενο για τη μη συμμόρφωση της πρωτοφειλέτιδος με την απαίτησή της για εξόφληση και τονίζει ότι η επιστολή, ημερομηνίας 08/07/2021, της Ελληνικής Τράπεζας προς τον Παραπονούμενο, αποστάλθηκε μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω πράξης.

Ο Επίτροπος διαπιστώνει ότι η πιο πάνω παράλειψη συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του παραπονούμενου ως εγγυητή και καταστρατήγηση του άρθρου 12 του περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας Εγγυητών Νόμου, εξαιτίας του γεγονότος ότι, δεν υπήρξε η προηγούμενη ενημέρωση του παραπονούμενου εγγυητή για τη μη συμμόρφωση της πρωτοφειλέτιδος με τις υποχρεώσεις της.

Σημειώνει ακολούθως ότι δεν έγινε αποδεχτή ως ενημέρωση η επιστολή που κοινοποιήθηκε στον παραπονούμενο στις 02/06/2021, καθότι στην εν λόγω επιστολή η Ελληνική Τράπεζα καλούσε την πρωτοφειλέτιδα να συμμορφωθεί και δεν διαπιστώνεται ακολούθως να αποστάλθηκε οποιαδήποτε ειδοποίηση στον παραπονούμενο για τη μη συμμόρφωση της πρωτοφειλέτιδος στις υποχρεώσεις της και συμπεραίνει ότι η παράνομη αυτή παράλειψη καθιστά τον παραπονούμενο εγγυητή, απαλλάξιμο από την εγγυητική υποχρέωσή του, όπως ερμηνεύεται και από τα άρθρα 37 και 97 του Κεφ. 149, συνυπολογίζοντας πάντα και τα δεδομένα που αφορούν στην κακή παραχώρηση και διαχείριση του δανείου, συνεπεία των παραλείψεων και του καταχρηστικού όρου που υπάρχουν στην συμφωνία δανείου.

Ο Επίτροπος επιπρόσθετα διαπιστώνει πως φαίνεται ότι η χρησιμοποίηση της δεσμευμένης εμπρόθεσμης κατάθεσης έγινε παράτυπα ή/και αντισυμβατικά ή/και παράνομα, καθώς η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν ορθή ούτε και εύλογη στη βάση των επικρατουσών συνθηκών που υπόκεινται του παραπόνου και αναφέρει ότι θεωρεί απαράδεκτό το γεγονός ότι ενώ υπάρχει διαδικασία εξώδικης διευθέτησης, ήτοι υποβληθέν παράπονο για εξέταση στον Επίτροπο, να προωθούνται επιπλέον επιβαρυντικά μέτρα κατά του παραπονούμενου.

Ο Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η προβληματικότητα της κατάστασης, όπως αυτή περιεγράφηκε πιο πάνω, θα πρέπει να αποδοθεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην ίδια τη προβληματική δομή των συμφωνητικών εγγράφων, τα οποία υποχρεώθηκε να υπογράψει ο παραπονούμενος με το ΑΠΙ, δηλαδή την πρώην Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου και διατυπώνει τη θέση ότι η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ θα πρέπει να αναλάβει πολύ σημαντικό μέρος της ευθύνης για τις ζημιές που υπέστη ο παραπονούμενος.

ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
Login with email
Login with Facebook

Άλλα άρθρα συγγραφέα

ΚΥΠΕ

Οικονομία: Τελευταία Ενημέρωση